Annonce

Innovationsminister Sophie Løhde holder armen om Karen Stæhr. Foto: Jørgen True

Offentligt ansatte bekæmper regeltyranni

I fire måneder har offentligt ansatte kunne melde regler, som bør fjernes, fordi de skaber bureaukrati. Der er kommet mere end 800 forslag.

Annonce

Innovationsminister Sophie Løhde (V) og og FOA-sektorformand Karen Stæhr har sammen bedt de offentligt ansatte om at komme med deres bud på, hvornår de dokumenterer unødvendigt. Jørgen True

Af Mette Boysen
Nyhedsredaktør

Annonce

Da social- og sundhedsassistent Pia Sørensen sidst havde en ældre beboer i behandling, som havde brug for et par støttestrømper, skulle det dokumenteres. Ikke et sted. Ikke to steder. Men fem steder. 

Det skulle skrives i beboerens journal, to steder i døgnrytmerapporten, i de sygeplejefaglige udredninger, i plejeplanen samt i kørelisten. Det er spild af tid, mener hun. 

“Det eneste sted vi alle sammen ser, og som vi alle rapporterer til er beboerens journal. Og derudover giver det mening at skrive det i døgnrytmerapporten, som bliver udskrevet,” siger Pia Sørensen, der arbejder på Solsidecentret i Nibe.  

Pia Sørensen er 56 år og har siden 1993 været ansat i Nibe, først i hjemmeplejen og siden på plejehjemmet Solsidecentret. Hun mener, at der i dag bruges alt for meget tid på dokumentation frem for at bruge tiden med borgeren.

“Det er helt overflødigt at skrive det fem steder, for der er ingen, der læser det, og vi har ikke tid til det. Det tager 20-30 minutter at skrive så mange steder, at borgeren har fået støttestrømper. Den tid kunne være brugt bedre sammen med beboeren,” siger Pia Sørensen. 

Læs også: Frustreret sosu: Her spilder jeg tid på meningsløs dokumentation

Derfor har Pia Sørensen meldt en regel, sådan som innovationsminister Sophie Løhde (V) i efteråret opfordrede til.

“Jeg håber, at der nu er nogen, der bliver opmærksom på det tidsspilde,” siger Pia Sørensen.

Initiativet ‘Meld en regel’ trådte i kraft 1. oktober sidste år og handler om at få de ansatte i den offentlige sektor til at sende eksempler på unødvendig dokumentation og registrering ind.


Godt 30 forslag fra FOA

Ministeren indgik forud for kampagnens start et partnerskab med FOA. 

Det blev underskrevet af formand for social- og sundhedssektoren i FOA, Karen Stæhr, som desuden sidder med i et af regeringens udfordringspaneler for sammenhængsreformen, der fokuserer på afbureaukratisering. 

Der er indtil videre kommet omkring 30 forslag til regler, der skaber unødvendig bureaukrati, fra medlemmer af FOA, mens kampagnen i alt er resulteret i cirka 800 forslag.

Læs også: Cookies på fagbladetfoa.dk

Mange problemer opstår lokalt
Hos FOA lægger de indkomne forslag sig op ad det, Karen Stæhr havde forventet:

“Overordnet virker det, som om problemet mange steder er lokale regler, der opstår. Alt for mange ledere i kommunerne forstår ikke love, regler og bekendtgørelser, og derfor laver de lokale fortolkninger. Det går udover vores medlemmer, som for eksempel ikke kan komme på FMK,” siger Karen Stæhr.

“Det er klart, at den faglige dokumentation, skal være der. Det har vi aldrig haft problemer med. Medarbejderne ved, med deres faglighed, at den er vigtig. Men ofte opstår nye dokumentationskrav som ‘cover my ass’, eller fordi man tolker på lovgivningen,” siger Karen Stæhr.

Nu skal der samles op og luges ud

I flere ministerier skal der nu samles op på de indkomne forslag for at se, om der er love og regler, der kan afskaffes med henblik på at udvikle den offentlige service.
Foreløbig ser det ud til, at de input er kommet inden for sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Lidt før kampagnen udløb sagde Sophie Løhde i en pressemeddelelse:

“Det er en rigtig god nyhed, at så mange allerede har meldt forslag ind og dermed vil være med til at afskaffe noget af bureaukratiet i den offentlige sektor. Ved at luge ud i unødvendige regler og dokumentationskrav kan vi nemlig give medarbejdere mere tid til kerneopgaverne og dermed løfte kvaliteten i vores velfærd.”

Meld en regel

‘Meld en regel’ er navnet på en kampagne en række ministerier står bag. Herunder innovationsministeriet, hvor minister Sophie Løhde (V) har indgået et partnerskab med FOA.
Fra søndag 1. oktober frem til 1. februar 2018 kunne FOAs medlemmer sende forslag  til afbureaukratisering.
Forslagene vil undervejs og til slut blive evalueret og inddraget i den videre afbureaukratiseringsproces.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev