Annonce

Kvinde bliver overfaldet.

Tema: Vold i psykiatrien

Sosu-assistenter udsættes oftest for vold i psykiatrien


Når der uddeles øretæver og trusler i psykiatrien, er de oftest rettet mod social- og sundhedsassistenterne, viser nye tal.

Annonce

Social- og sundhedsassistenterne er den faggruppe i psykiatrien, der har størst risiko for at blive udsat for vold og trusler. Colourbox

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Når der bliver uddelt øretæver og trusler på landets psykiatriske hospitaler, er det særligt sosu-assistenterne, de er rettet imod.

Det viser aktindsigter, som Fagbladet FOA har fået i regionernes arbejdsskadeanmeldelser fordelt på faggrupper. Hos FOA mener sektorformand for Social- og Sundhedssektoren Karen Stæhr, at det er bekymrende, at vold og trusler mange steder i psykiatrien er blevet et arbejdsvilkår.

“Det er helt uacceptabelt, at de ansatte, der gerne vil drage omsorg for mennesker med psykisk sygdom, selv risikerer at blive overfaldet og få ar på sjælen, fordi man ikke kan give dem et arbejdsmiljø, der er trygt og godt,” siger hun.

Tættest borgerkontakt

At social- og sundhedsassistenterne er mest udsatte ses blandt andet i en aktindsigt fra Region Nordjylland, hvor de anmeldte 133 arbejdsulykker på grund af vold og trusler i 2016. Sygeplejerskerne anmeldte 122, og lægerne anmeldte fem. For at sætte tallene i perspektiv er der her ansat 126 læger, 384 sygeplejersker og 189 social- og sundhedsassistenter. Tendensen er den samme i de øvrige regioner.

På flere hospitaler er sygeplejerskerne den personalegruppe, der anmelder flest arbejdsulykker på grund af vold og trusler. Disse steder er de også den største personalegruppe. Målt mod antallet af ansatte i de forskellige faggrupper, har den enkelte social- og sundhedsassistent størst risiko for at blive offer for vold. 

Tæt patientkontakt

En af forklaringerne på social- og sundhedsassistenternes øgede voldsrisiko er deres tætte patientkontakt. 
 
“Det handler dels om, at social- og sundhedsassistenterne er tættest på borgerne i det daglige. Men det handler i høj grad også om, at der mangler ressourcer i psykiatrien. Det gør, at der lettere opstår konflikter grundet frustration hos patienten,” siger Karen Stæhr.
 
Hun understreger, at det ikke betyder noget, om offeret er en social- og sundhedsassistent, læge eller sygeplejerske. Det er det principielle i, at ansatte i psykiatrien har en meget høj risiko for at blive udsat for vold og trusler, hun finder urimeligt. 
 
Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Danske Regioner, der er ansvarlige for driften af landets hospitaler.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev