Annonce

Barn sidder på skødet af mandlig pædagog

OK17 for privatansatte 

OK17: Flere forlig på det pædagogiske område


Både privatansatte pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og vikarer har fået ny overenskomst med lønløft og forbedringer for børnefamilier.

Annonce

FOA har forhandlet vilkårene på plads for både pædagogiske vikarer, pædagogiske assistenter og medhjælpere på det private område under både Dansk Erhverv og Dansk Industri. Colourbox

Af Kristoffer Sutton
Journalist

Annonce

Mere i løn, højere pensionsbidrag og forbedrede forhold for børnefamilier.

Det er blandt resultaterne af forhandlingerne på det private pædagogiske område mellem FOA, Dansk Erhverv og Dansk Industri.

”Vi er godt tilfredse. Vi har kunnet forhandle os frem til en pæn lønstigning og en række forbedringer, uden at det har medført de forværringer, som vi kunne have frygtet,” siger forhandlingschef i FOA Jakob Bang.

På overenskomsten mellem FOA og Dansk Industri, som gælder for privatansatte pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter stiger lønningerne med 2,5 kroner pr. time med virkning fra 1. marts i år - 2,5 kroner igen til næste år og samme beløb i 2019.

Samtidig stiger tillæggene med 1,6 procent i år og de følgende to år.

Mærkbare forbedringer for børnefamilier

Loftet for løn under barselsorlov afskaffes – det betyder fuld løn for alle ugerne i barslen. Samtidig er det aftalt, at medarbejdere kan tage hjem den dag, deres barn bliver sygt – barnets første sygedag vil være dagen efter. Indtil nu er det blevet tolket sådan, at barnets første sygedag var den dag, man tog hjem.

Den særlige opsparing stiger fra 2 procent til 4 procent i 2020. Disse penge kan nu (sammen med en del af pensionsbidraget) bruges til to omsorgsdage pr. år eller til seniorfridage (op til 32 dage om året).

Tillidsrepræsentanterne får med det nye forlig også bedre vilkår. Her bliver der blandt andet indført vederlag.

Mere i løn og højere pensionsbidrag til pædagogiske vikarer

Der er også indgået forlig mellem FOA, BUPL, SL og Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

Overenskomsten dækker de privatansatte pædagogiske vikarer, hvor lønnen for timelønnede fra 1. marts stiger 1,5 procent i løn – det samme gør tillæggene. Den 1. marts 2018 stiger løn og tillæg med 1,5 procent og i 2019 med 1,25 procent.

Der indføres højere pensionsbidrag, som fra 1. marts i år stiger samlet til 5,45 procent. Næste år stiger det til 6,39 procent og 1. marts 2019 stiger bidraget til 7,34 procent.

For de månedslønnede pædagogiske vikarer er der 2 procents lønstigninger fra 1. marts i år, det samme til næste år og 1,9 procent i marts 2019.

Samtidig er det aftalt, at vikarer der påtager sig vikarvagter efter folkepensionsalderen kan få udbetalt arbejdsgivers pensionsbidrag som løn, der ikke er feriepengeberettiget, i stedet.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev