Annonce

Tema: Vold i psykiatrien

Politinotat: Psykotiske patienter udskrevet på grund af pladsmangel

Politinotater viser, at psykisk syge udskrives, før de er færdigbehandlede. Det øger risikoen for vold og genindlæggelse.

Annonce

Psykotiske patienter bliver udskrevet for tidligt. Det afslører politinotater, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i. Colourbox

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Den 2. oktober 2015 blev en patruljevogn bedt om at køre til Psykiatrisk Center Ballerup. Her skulle de hente en beboer, der skulle køres til botilbuddet Granvej. Problemet med udskrivningen var bare, at beboeren stadig var meget syg.
 
“Person udskrevet fra Psykiatrisk Center Ballerup grundet pladsmangel med medicin til tre dage. PER er paranoid skizofren og tror, at han er forfulgt, og at nogen vil slå ham ihjel,” står der om udskrivningen i et journalnotat fra Københavns Vestegns Politi.
 
Det er problematisk, mener Knud Kristensen, der er formand for SIND, som er talerør for de psykisk syge og deres pårørende:
 
“Hvis du er så syg, at du tror der er nogen efter dig, så kan du finde på at anskaffe dig et våben for at forsvare dig. Det våben kan du komme til at bruge mod personalet eller dine medbeboere,” siger han. 

Episoden fra Ballerup er ikke den eneste, hvor en beboer udskrives for tidligt. Et notat fra 2016 fra Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi viser, at en læge ringer fra det socialpsykiatriske bosted Saxenhøj og ‘ønsker assistance til tvangsindlæggelse af person på røde papirer. Personen er netop hjemkommet til institutionen fra Oringe (psykiatrisk hospital, red.), hvor han på ingen måde er færdigbehandlet’.

“Det her er ikke enkeltstående tilfælde men udtryk for en tendens på landsplan. Man har skåret sengepladser væk i en periode, hvor antallet af syge er vokset markant,” siger Knud Kristensen.
 
Han forklarer, at presset på psykiatrien betyder, at patienterne udskrives tidligere, og det øger risikoen for genindlæggelser. Det bekræftes også af tal fra Sundhedsdatastyrelsen, der viser, at antallet af genindlæggelser indenfor 30 dage efter udskrivningen er steget fra 8.575 i 2010 til 10.695 i 2015.
 
Københavns Kommune er en af de kommuner, der oplever, at sindslidende udskrives før tid eller ikke kan blive indlagt, når de bliver syge.
 
“Vi ser ofte konflikter i forbindelse med udskrivningen. Jeg hører også om borgere, der gerne ville have hjælp af det psykiatriske system, men som ikke får det. Det er problematisk, og det giver selvfølgelig store udfordringer hos os,” siger socialborgmester Jesper Christensen.  
 
Han mener, at det er afgørende, at antallet af genindlæggelser nedbringes, da det ofte er i skiftet mellem region og kommune, at der opstår problemer på bostederne.
 
“Et af de vigtigste steder at sætte ind er over for den gruppe borgere, der bliver svingdørspatienter. Sammenhængen mellem indlæggelser, udskrivninger og botilbud er noget, der skal meget mere fokus på,” siger Jesper Christensen.
  

Ikke godt nok

Charlotte Fischer (R), der er formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg, og dermed er politisk ansvarlig for driften af psykiatrien, slår fast, at pladsmangel ikke må være grundlag for udskrivning. 

“Det er ikke okay, at psykisk syge udskrives med begrundelse i pladsmangel. Vi sender heller ikke folk hjem med et brækket ben med begrundelse om, at det har vi ikke plads til,” siger hun.
 
Hun erkender, at psykiatrien er presset både i kommunerne og i regionerne. Løsningen er, at kassetænkningen skal stoppe og systemerne skal blive bedre til at samarbejde om patienterne.
 
“Regionerne skal blive bedre til at dele deres psykiatriske ekspertise med kommunerne. Vi har også nogle forslag om at oprette udslusningsinstitutioner, så der kommer et step mellem sygehus og bostederne. Og så er det utroligt vigtigt at få rustet fagligheden op ude på bostederne og andre steder, hvor psykisk syge er,” siger Charlotte Fischer.
 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev