Annonce

Tema: OK24

Det kan du forvente: Her er lønløftets aftaler om hviletid, vagter, fuldtid og seniordage


Den nye trepartsaftale handler ikke kun om et ekstraordinært lønløft. Den handler også om rekruttering, fastholdelse og fleksibilitet.

Annonce

Trepartsforhandlingerne giver en række offentligt ansatte et lønløft på 6,8 milliarder. Til gengæld skal de betale med lidt ændrede vilkår på en række områder. De nye vilkår aftales som en del af OK24-forhandlingerne. Colourbox

Af Morten Bruun
Journalist

Annonce

Da regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne mandag morgen gav hinanden hånden på den nye trepartsaftale, der sikrer udvalgte grupper af offentligt ansatte et ekstraordinært lønløft, gav forhandlerne også hånd på, at lønforhøjelserne ikke er gratis.

Den nye aftale betyder derfor, at der både skal pilles ved og skrues på en række af de eksisterende vilkår – for at styrke både rekruttering, fastholdelse og fleksibilitet og for at motivere flere til at arbejde på fuld tid.

De endelige regler skal på plads, når forhandlingerne om nye overenskomster går i gang efter nytår.

Her bringer Fagbladet FOA et overblik over nogle af de væsentligste elementer, der er med i pakken.

Længere vagter

De ansatte i den kommunale sundheds- og ældrepleje, der arbejder på døgnområdet, kan se frem til, at der kan planlægges med vagter på op til 12 timer i både hverdag og weekender – sådan som det allerede er tilfældet i regionerne. Trepartsaftalen lægger op til, at de nye spilleregler på det kommunale døgnområde fastlægges i overenskomstforhandlingerne.

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejehjemsassistenter, plejere, plejemedhjælpere, sundhedsmedhjælpere, pædagogiske assistenter i en pædagogisk stilling på social og sundhedsområdet, ledende beskæftigelsesvejledere, husassistenter, samt ufaglærte på sosu-overenskomsten kan forvente at blive omfattet af de nye vagtregler.

Hviletid

Trepartsaftalen lægger op til, at overenskomstparterne inspirerer til, at der ad frivillighedens vej indgås flere gode lokale aftaler om nedsættelse af hviletiden til 8 timer. Aftalerne skal både sikre arbejdsmiljøet og fremme god, fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet.

Nedsættelse af hviletiden kan dog ikke ske mere end to gange om ugen – og ikke i to på hinanden følgende døgn. Denne bestemmelse lægger trepartsaftalen
ikke op til at ændre på.

Dette punkt forventes især at berøre social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i den kommunale sundheds- og ældrepleje.

Skæve vagter

Trepartsaftalen lægger op til, at flere skal tage del i de skæve vagter og gør det derfor økonomisk mere attraktivt at arbejde om aftenen, om natten og i weekenden.

Men den lægger ikke op til, at lederen kan tvinge den enkelte til flere vagter og mere weekendarbejde.

Frivilligt ekstra arbejde

Ifølge trepartsaftalen skal regler for frivilligt ekstra arbejde – de såkaldte FEA-vagter – ændres i 2024 for de medarbejdere, der varetager plejeopgaver på døgnområdet i den kommunale sundheds- og ældrepleje.

De nye regler betyder, at betalingen for frivilligt ekstra arbejde ikke længere kan overstige den normale timeløn, før den enkelte har arbejdet 37 timer om ugen – målt over den periode, der gælder for en arbejdsuge på 37 timer i snit.

En deltidsansat på eksempelvis 32 timer ugentligt kan stadig indgå aftale om frivilligt ekstra arbejde, for eksempel frivillige ekstravagter svarende til 5 timer i snit om ugen. Blot vil betalingen ikke overstige den normale betaling for de 32+5 timer.

Formålet med den del af trepartsaftalen er at motivere flere til at gå på fuldtid.

Fuldtid

Det er aftalt, at alle kommuner i de kommende år skal give alle deltidsansatte, der ønsker det, tilbud om fuldtidsansættelse – enten i form af en ny, regulær fuldtidsstilling eller via supplerende timer til den nuværende stilling. Tilbuddet skal gives senest seks måneder efter, at den enkelte har anmodet om det. Aftalen gælder ikke deltidsansatte i midlertidige stillinger.

I regionerne får alle ret til at blive ansat på fuldtid – og alle stillinger bliver slået op som fuldtidsstillinger.

Derudover skal der inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, være mulighed for at give et tillæg til ansatte, der arbejder fuldtid.

Ingen medarbejder kan i øvrigt tvinges på fuldtid, ligesom trepartsaftalen heller ikke fjerner muligheden for at aftale deltidsarbejde.

Trepartsaftalen handler om at gøre det mere attraktivt at arbejde 37 timer om ugen.

Seniordage

Der skal også aftales nye principper for seniorordninger for de kommunalt ansatte sosu-medarbejdere. De har i dag ret til seniordage i det kalenderår, hvor de fylder 58 år – og altså 10 år før, de kan gå på folkepension.

Nu skal starttidspunktet ændres til, at seniordagene træder i kraft, 10 år før man kan gå få folkepension – og da pensionsalderen i 2035 hæves til 69 år, træder seniordagene først i kraft i det kalenderår, hvor man fylder 59 år.

De nye regler skal træde i kraft i 2026 og dermed gælde for alle, der er født i 1967 eller senere.

Derudover skal der aftales et princip om, at seniordage som udgangspunkt udbetales – uden dog at forhindre den enkelte i at vælge seniordage fremfor penge.

De nye regler gælder kun de faggrupper, der som følge af trepartsaftalen får højere grundløn eller anciennitetsløn. De gælder ikke de grupper, der alene får ekstra penge for skæve vagter.

Bedre arbejdsmiljø

I tråd med den rapport, som Robusthedskommissionen afleverede i september 2023, fastslår trepartsaftalen også vigtigheden af at styrke arbejdsmiljøet.

Konkret afsættes der derfor 240 millioner kroner, som skal bruges til at skabe attraktive kommunale og regionale arbejdspladser – både når det gælder rekruttering af nye medarbejdere og fastholdelse af de erfarne.

Derfor skal nogle af pengene blandt andet bruges på at styrke introforløbene for de nyuddannede og skabe bedre muligheder for de seniorer, der gerne vil blive på arbejdsmarkedet.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev