Annonce

34-årige sosu-assistent risikerede at miste sin autorisation, men der var ikke hold i anklagerne.

Tema: FOA hjælper

Månedlangt mareridt slut: Sosu-assistent tvunget til 29 urinprøver på grundløs mistanke


Styrelsen for Patientsikkerhed anklages for urimelig og uværdig håndtering af sag, hvor 34-årig social- og sundhedsassistent blev fyret, anklaget for tyveri, mistænkt for misbrug og tvunget til 29 urinprøver. ”Jeg er uskyldig,” siger kvinden.

Annonce

”Jeg er uskyldig og vil bare gerne have det her sluttet,” siger den 34-årige sosu-assistent. Hun risikerede at miste sin autorisation, men der var ikke hold i anklagerne. Hun afventer dog stadig politiets efterforskning og er her blevet bedt om at udvise tålmodighed. Illustration: Lauge Eilsøe-Madsen

Af Morten Bruun
Journalist

Annonce

Først blev hun fyret efter en anklage om at stjæle medicin fra sin arbejdsplads. Så blev hun mistænkt for at være misbruger. Derefter blev hun tvunget til at aflevere urinprøver hos sin egen læge to gange om ugen. Og endelig skulle hun medvirke i en undersøgelse hos en psykiatrisk speciallæge.

Det er i meget korte træk beskrivelsen af en sag, der startede sidst i marts og kunne have kostet en 34-årig social- og sundhedsassistent sin autorisation.

Så vidt kom det ikke til at gå. Efter at hun i løbet af knap fem måneder har afleveret 29 negative – og dermed rene – urinprøver, valgte Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) forleden at afslutte sagen med en kortfattet meddelelse. Her fremgik det blandt andet, at der ikke længere er forhold, der giver anledning til mistanke om misbrug.

Michele
På grund af sagens omstændigheder, ønsker hun ikke at stå frem med navn. Per Rasmussen

Skulle kontrolleres for tilbagefald

Men dermed er sidste punktum endnu ikke sat.

For det første har politiet endnu ikke behandlet den anmeldelse om tyveri af medicin, kvindens arbejdsplads – et psykiatrisk hospital – indgav mod kvinden i maj i år. Det er hovedpersonen voldsomt træt af.

”Jeg er uskyldig og vil bare gerne have den sag sluttet,” siger den 34-årige, som på grund af sagens særlige omstændigheder ikke ønsker sit navn frem. Fagbladet FOA kender hendes identitet.

For det andet har mistanken om et misbrug fra starten været både utidig og urimelig. Det mener Anne Signora Toft, der er advokat i FOA og repræsenterer den 34-årige social- og sundhedsassistent.

”Der var ingen dokumentation for misbrug eller misbrugsadfærd, da styrelsen interviewede social- og sundhedsassistenten i foråret. Alligevel var det risikoen for et muligt ’tilbagefald til misbrug’, der blev brugt som argument, da kvinden blev bedt om at aflevere to urinprøver hver uge,” siger advokaten og kalder det ’uartigt’, at styrelsen brugte den formulering i henvendelsen til kvindens læge:

”Her signaleres det jo, at hun som minimum har været misbruger. Og det værste er næsten, at styrelsen gentog formuleringen, da den i september spurgte kvindens læge, om de første mange urinprøver havde afsløret tilbagefald i misbruget.”

Tidslinje: Sådan er sagen forløbet

30. marts: Social- og sundhedsassistenten er indkaldt til møde på sit arbejde. Hun ved, emnet er ’medicinsvind’, men aner ikke uråd og er i godt humør, da hun uden bisidder sætter sig over for tre ledere. På mødet præsenteres hun for mistanken om, at hun har stjålet to ark Motiron – i alt 20 tabletter – der ordinæres mod ADHD. Hun har selv ADHD og har selv taget lægeordineret Motiron gennem flere år. Hun mener selv, at medicinsvindet kan skyldes, at systemet til at registrere medicin er nyt for hende, men arbejdspladsen afviser hendes ønske om en genoptælling. Hun fyres, og tyveriet meldes til politiet. Arbejdspladsen mener hun har et misbrug og underretter samme kommune, da hun har børn under 18 år. Kommunen har aldrig reageret på underretningen.

28. april: Social- og sundhedsassistenten indkaldes til samtale med Styrelsen for Patientsikkerhed (STSP) og har advokat Anne Signora Toft med som bisidder. I forbindelse med samtalen afleverer hun en urinprøve, der testes umiddelbart og viser spor af THC. Det forstår social- og sundhedsassistenten ikke. Hun mener, der kan være tale om stoffet HHC, som stammer fra den E-cigaret, hun et par dage forinden har taget at par sug af. Urinprøven sendes til konfirmatorisk test på et laboratorium i Sverige. Også her viser resultatet spor af THC, men heller ikke her testes for HHC. Det skal bemærkes, at HHC i frem til sommeren 2023 optrådte som et legalt stof i blandt andet e-cigaretter, men det er nu ulovligt.

Medio maj: Social- og sundhedsassistenten afhøres af politiet. Siden rykker hun en gang telefonisk, det var i november, politiet i håb om at fremskynde sagen, men får ifølge eget udsagn at vide, at hun må ’væbne sig med tålmodighed’.

4. maj: Advokat Anne Signora Toft kontakter STPS og insisterer på at få at vide, om systemet kunne fange rester af både THC og HHC, før det konfirmatoriske svar blev sendt til STPS. Et telefonnotat viser, at STPS ikke ønsker at udtale sig om, hvorvidt det er muligt.

25. juli: Social- og sundhedsassistenten afleverer den første urinprøve hos egen læge. Efterfølgende afleverer hun to prøver om ugen.

28. august: En speciallægeerklæring fastslår, at social- og sundhedsassistentens helbredsmæssige forhold ikke bevirker, at hun i sit faglige virke er til fare for patienterne.

”Der vurderes ikke at være behov for iværksættelse af yderligere kontrol eller behandling. Det vurderes, at (navnet) under de aktuelle vilkår vil kunne fortsætte sit faglige virke som social- og sundhedsassistent på forsvarlig vis,” lyder konklusionen.

15. september: Social- og sundhedsassistentens læge bliver kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, som vil vide, om kontrollen har vist tegn på tilbagefald til misbrug. Det er ikke tilfældet, skriver lægen og meddeler, at der er afgivet 16 rene urinprøver.

31. oktober: Social- og sundhedsassistenten afleverer sin 29. og sidste urinprøve.

8. november: STPS afslutter sagen uden yderligere forklaring.

13. november: STPS følger op, blandt andet med en beklagelse af, at man har været ’utydelige i kommunikationen’, men noterer også, at der ikke vil blive svaret på, hvorvidt det havde været muligt at teste den første urinprøve for både THC og HHC.

+

Nej til at teste kvindens egen teori

Mistanken udsprang af den urinprøve, som social- og sundhedsassistenten afleverede i forbindelse med mødet med styrelsen den 28. april i år. Her viste analysen spor af stoffet THC, der findes i cannabis.

Det stillede den 34-årige sig aldeles uforstående overfor. Hun havde aldeles ikke røget hash. I bedste fald kunne der, oplyste hun på mødet, være tale om stoffet HHC, som kunne stamme fra to sug fra den e-cigaret, hun havde haft i munden et par dage forinden.

E-cigaretten tilhørte en ven, og væsken var købt i Danmark og indeholdt netop HHC, men social- og sundhedsassistentens teori er aldrig blevet efterprøvet.

Ved den såkaldt konfirmatoriske prøve, der efterfølgende blev foretaget på et svensk laboratorium, blev der også fundet spor af THC.

Advokat Anne Signora Toft har flere gange bedt styrelsen svare på, om det svenske laboratorium, der analyserede den første urinprøve, rent faktisk testede for både THC og HHC – og om det såkaldte urinkontrolsystem rent faktisk kunne have målt forskellen mellem THC og HHC.

Det svar har hun aldrig fået. Og et telefonnotat fra 4. maj afslører, styrelsen heller ikke ønskede at udtale sig om, hvorvidt det havde været muligt at teste for både THC og HHC, før det konfirmatoriske svar blev sendt til styrelsen.

”Det er bestemt ikke tilfredsstillende. Det krænker jo social- og sundhedsassistentens retssikkerhed, at den mulighed hverken kan bekræftes eller udelukkes,” siger Anne Signora Toft.

Styrelse beklager sin retorik

I den nyeste meddelelse fra styrelsen beklages det, at man ikke har været tydeligere i kommunikationen vedrørende muligheden for yderligere undersøgelser af urinprøven.

”Vi har derfor ikke mulighed for at besvare dine spørgsmål omkring, hvorvidt kontroltestsystemet er egnet til at måle forskellen mellem THC og HHC, og tillige mængden af den målte THC, idet dette ikke undersøges,” hedder det i meddelelsen til advokaten.

Her beklages det også, at hun har oplevet styrelsens retorik overfor den 34-årige som ’uværdig’.

”Det har vi taget til efterretning,” skriver STPS.

Det virker helt vildt, at styrelsen holdt fast i fortsat at kontrollere hende. Det er jo et voldsomt indgreb.

Anne Signora Toft, advokat, FOA

Overhørte erklæringer fra to læger

I dag undrer Anne Signora Toft sig over, at styrelsen ikke afsluttede sagen på baggrund af den klokkeklare konklusion i den speciallægeerklæring, der blev afleveret den 28. august.

Her lød vurderingen, at kvindens helbredsmæssige forhold ikke betød, at hun var til fare for patienterne, og at hun kunne fortsætte sit arbejde som social- og sundhedsassistent på ’forsvarlig vis’. På det tidspunkt havde hun afleveret ti rene urinprøver.

”Styrelsen burde have lukket sagen den dag,” siger Anne Signora Toft.

Det skete ikke. Og det skete heller ikke, da kvindens læge midt i september – på baggrund af 16 urinprøver – noterede, at der ikke var tegn på tilbagefald. Og derfor nåede kvinden i alt at aflevere 29 rene urinprøver, før hun slap for de to ugentlige besøg hos sin læge.

”Det virker helt vildt, at styrelsen holdt fast i fortsat at kontrollere hende. Det er jo et voldsomt indgreb, og jeg har bedt om en forklaring på, hvad styrelsen har foretaget sig i sagen de seneste to måneder af forløbet,” siger advokaten.

Svarer kun generelt

Fagbladet FOA har bedt styrelsen forklare, hvorfor den ikke reagerede på spørgsmålet om, hvorvidt urinkontrolsystemet rent faktisk kunne tjekke for begge stoffer. Og vi har spurgt, hvorfor kontrollen af den 34-årige fortsatte efter de første lægeerklæringer og underretninger om udelukkende rene urinprøver.

Styrelsen vil ikke kommentere enkeltsager, men henviser i en mail til, at man generelt har en ’pligt til at se på en individsag, hvor der er rejst begrundet bekymring for, at en autoriseret sundhedsperson har et egnethedsproblem eksempelvis i form af misbrug’.

Det skriftlige svar fastslår også, at styrelsen ikke foretager yderligere test, når den konfirmatoriske analyse bekræfter mistanken. Sker det, har styrelsen et ’tilstrækkeligt lovmæssigt grundlag’ til at begynde en tilsynssag.

Derefter er det op til styrelsen at foretage en konkret vurdering af, hvornår den enkelte sag er tilstrækkelig oplyst, hedder det i svaret – uden at styrelsen altså forholder sig til, om den kunne have stoppet kontrollerne af den 34-årige på tidligere tidspunkt.

Skal nok komme tilbage

Social- og sundhedsassistenten har haft arbejde, siden hun blev fyret fra sin daværende arbejdsplads. Men netop nu er hun uden job og går sygemeldt, fordi hun kort før jul skal opereres for en skade i albuen.

”Sammenlignet med det andet forløb er det ret banalt. Jeg skal nok komme tilbage. Så mit største ønske lige nu er, at politiet lukker sagen.”

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev