Annonce

Social- og sundhedsassistent Malene Abramsen vinder vigtig sag ved landsretten om sygedagpenge

Tema: FOA hjælper

Stor sejr i landsretten: Malene får ret i kampen mod urimelige regler


Sosu-assistenten Malene Abramsen fik stoppet sygedagpenge, fordi hun overså beskeder i e-Boks, mens hun lå med depression, angst og risiko for psykoser.

Annonce

”Jeg havde angst og tankemylder og lå bare i min seng og stirrede ind i væggen,” mindes Malene Abramsen sommeren 2019. De omstændigheder skulle kommunen have taget hensyn til, da den stoppede hendes sygedagpenge, siger landsretten. Heidi Lundsgaard

Af Morten Bruun
Journalist

Annonce

Godt fire år efter at Aabenraa Kommune lukkede for sygedagpengene til Malene Abramsen, har den nu 38-årige social- og sundhedsassistent fået oprejsning.

I en dom fastslår Vestre Landsret nemlig, at loven om sygedagpenge blev fortolket aldeles forkert, da først kommunen og siden Ankestyrelsen vurderede, at Malene Abramsen under sin sygemelding og uden gyldig grund reagerede for sent på to digitale henvendelser, kommunen sendte til hende via e-Boks.

Som udgangspunkt skal sygemeldte medvirke i opfølgningen på fraværet, men ifølge landsretten havde Malene Abramsen en gyldig grund til ikke at reagere.

Efter en uges indlæggelse på den psykiatriske skadestue var hun nemlig langt fra rask, da hun blev udskrevet og ifølge en lægeerklæring var ’indisponibel’ på grund af svær angst og tegn på psykose.

Derfor ’magtede’ hun ikke at tjekke e-Boks og forholde sig til kommunens henvendelser. Og blandt andet derfor har landsretten slået fast, at Ankestyrelsen nu skal bede Aabenraa Kommune behandle sagen igen – og underforstået ændre sin afgørelse.

”Jeg kan slet ikke beskrive, hvor glad jeg er for landsrettens afgørelse. Endelig er der nogen i systemet, der tror på mig og viser lidt menneskelighed,” siger Malene Abramsen.


Afvist af sagsbehandler

I det første tilfælde overså hun en række spørgsmål om sygdomsforløbet, hun skulle besvare. Det opdagede hendes ægtefælle René, men da han ville hjælpe med at udfylde skemaet, kom han ved en tastefejl til at spærre hendes nøglekort til NemID.

Ægtefællen sørgede for, at Malene Abramsen selv ringede til jobcentret for at fortælle, at hun stod med et låst nøglekort, men var ude af stand til at komme ud af huset.

Det havde sagsbehandleren ikke stor forståelse for, og hun påstod tilmed, at Malene Abramsen havde overskredet fristen for at svare. Det sidste var faktisk ikke korrekt, fastslår landsretten. På grund af en it-fejl i den statslige myndighed NemRefusion var fristen nemlig blevet forlænget med et par dage, og det havde sagsbehandleren ikke bemærket.

Ydermere sagde Borgerservice nej til at udstede et nyt nøglekort til René, selv om han havde fået en fuldmagt fra hustruen. Hun måtte selv hente det eller få et nyt sendt med posten.

Bad selv om ny tid

I det næste tilfælde var det Malene Abramsens leder på plejehjemmet, der tog affære. Han havde via jobcentret fået at vide, at hans medarbejder var udeblevet fra en opfølgningssamtale to dage tidligere, og han sendte derfor en sms til den sygemeldte medarbejder. Og hun ringede fluks til jobcentret.

”Jeg beklagede fejlen og sagde, jeg var meget ked af det og bad om en ny tid. Men sagsbehandleren lyttede ikke til mig. Hun sagde bare, at min forklaring ikke rummede en gyldig grund til at udeblive, og så lukkede hun for mine sygedagpenge,” fortæller Malene Abramsen.

Social- og sundhedsassistent Malene Abramsen vinder vigtig sag ved landsretten om sygedagpenge
Malene Abrahamsen er glad for, at sagen reelt er slut. Men det har været tunge år. For eksempel måtte hun sammen med familien  forlade den lille by uden for Aabenraa, hvor de boede, og i stedet flytte til et smukt sted i Sønderborg. ”Jeg kunne slet ikke finde ro, da jeg pludseligt blev næsten-nabo til min sagsbehandler.” Heidi Lundsgaard

Mangelfuld og forkert rådgivning

Det var præcis den fortolkning af sygedagpengeloven, FOA reagerede på, da den sønderjyske social- og sundhedsassistent kontaktede sin fagforening. Her fik hun i første omgang hjælp til at sende en klage til Ankestyrelsen, som stadfæstede kommunens afgørelse. Men nu har hun altså fået medhold i både byretten og landsretten.

Den afgørelse er Ann-Britt Olsen Morild, der er advokat i FOA og har ført sagen, særdeles tilfreds med.

Hun har hele tiden understreget, at Malene Abramsen var alvorligt psykisk syg – og at hun ikke var i stand til af sig selv at læse eller agere på de breve, som kommunen sendte.

”FOAs påstand har været, at Malene fik både mangelfuld og forkert rådgivning fra kommunen i forbindelse med hendes sygedagpengesag,” siger Ann-Britt Olsen Morild.

Rigide og urimelige regler

Hun noterer, at man som sygemeldt kan blive sanktioneret af kommunen, hvis man ’uden rimelig grund’ undlader at medvirke i opfølgningen på en sygedagpengesag. Men de muligheder er ikke indført i lovgivningen for at straffe en som Malene Abramsen, understreger advokaten:

”Malene havde ikke undladt at medvirke uden rimelig grund. Det var rigide og urimelige regler og et manglende individuelt og fleksibelt opfølgningsforløb, der bragte hende i en helt urimelig klemme i sygedagpengesystemet. Kommunen skulle have håndteret sagen helt anderledes.”

Tager dommen til efterretning

I en skriftlig kommentar til Fagbladet FOA fremgår det, at Ankestyrelsen tager dommen til efterretning og genoptager den konkrete sag.

Men det fremgår også, at Ankestyrelsen ikke finder dommen så principiel, at den får indflydelse på fremtidige sager af samme karakter. Således har styrelsen, noteres det, fulgt den gældende praksis og altså set på, om der er en sammenhæng mellem ’den manglende medvirken og sygemeldtes psykiske lidelse’.

”Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er egnet som principmeddelelse, da Vestre Landsrets dom er konkret begrundet, hvori der i vurderingen også er indgået nye oplysninger om det samlede hændelsesforløb, der ikke forelå ved Ankestyrelsens behandling af sagen, herunder om at kommunen ved en teknisk fejl havde sendt to underretningsbreve om oplysningsskema til den sygemeldte,” skriver Ankestyrelsen til Fagbladet FOA.

Malene Abramsen er stadig i medicinsk behandling og har ikke været i stand til at vende tilbage til sin gamle stilling. Hun er nu ansat i fleksjob fem timer om ugen i ægtefællens virksomhed.

Først når sagen er behandlet igen og afsluttet endeligt af Ankestyrelsen og Aabenraa Kommune, kender Malene Abramsen omfanget af den kompensation og tilbagebetaling, hun bliver tildelt.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev