Annonce

lønstrukturkomitéen mødes til pressemøde

Ny rapport: Mange lavtlønnede og store kvindefag får for lidt


Lønstrukturkomitéen har afleveret sine analyser. De viser, at flere af FOAs medlemsgrupper har en løn, der er mindre end den burde være. ”Det skal vi slå på, når vi skal forhandle mere løn hjem til medlemmerne,” siger forbundsformand Mona Striib og peger på den ulige løn som rapportens vigtigste pointe.

Annonce

”Tendenserne er tydelige og er værd at tage til efterretning. Rapporten bliver et godt redskab for os, når vi skal til at forhandle løn for medlemmerne,” siger FOA-formand Mona Striib (nummer to fra venstre), som tirsdag var med til at præsentere Lønstrukturkomitéens arbejde. Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Af Morten Bruun
Journalist

Annonce

Det er velkendt, at social- og sundhedshjælpere, husassistenter og dagplejere hører til blandt de faggrupper, der får de laveste lønninger på det offentlige arbejdsmarked.

Nu bliver det slået fast, at deres løn faktisk heller ikke er oppe på det niveau, hvor den burde være.

Det er én af konklusionerne i den rapport, som Lønstrukturkomitéen i dag præsenterede som afslutning på mere end 18 måneders grundig analyse af lønstrukturen i den offentlige sektor. Og det er en af de konklusioner, som FOA-formand Mona Striib fremhæver som ’vigtig’.

”Der er rigtig mange faggrupper i velfærdsfagene, som er for lavt lønnede. Herunder en del af FOAs faggrupper. Det er en virkelig vigtig pointe, som vi skal slå på, når vi skal forhandle mere hjem til medlemmerne,” siger Mona Striib.

Klart problem med uligeløn

FOA-formanden understreger, at rapporten også kan bruges som inspiration til, hvordan lokalløn bruges mere ’intelligent’ til at løfte de lavestlønnede.

Læs også: Nu skal din løn under luppen: Komité får stor betydning for dens størrelse

Og så hæfter hun sig i høj grad ved, at der ifølge komitéens analyser er et reelt problem med ligeløn i Danmark.

Rapporten viser nemlig, at offentligt ansatte faggrupper med flere end 70 procent kvinder ligger lavere, end de burde, vurderet ud fra den metode, komitéen har brugt til de mange lønberegninger.

Her er der taget udgangspunkt i uddannelse, erhvervserfaring og eventuelt ledelsesansvar. Og her viser analyserne, at de store kvindefag tjener mindre end andre grupper med tilsvarende uddannelse, erfaring og ledelsesansvar. Det samme gør sig ikke gældende for fag, hvor mere end 70 procent er mænd, og i Mona Striibs øjne forstærkes forskellen yderligere af, at det offentlige arbejdsmarked i høj grad domineres af kvinder. 

”Vi har en helt tydelig udfordring med ligeløn. Det er måske den vigtigste konklusion i rapporten,” siger hun.


FOA-formanden har selv siddet med i komitéen, som blev nedsat i efteråret 2021 af den daværende, socialdemokratiske mindretalsregering. Komitéen fik alene til opgave at kortlægge lønstrukturen på det offentlige arbejdsmarked og skulle altså ikke vurdere, om enkelte faggrupper får en retfærdig eller uretfærdig løn.

Og selv om Mona Striib er tilfreds med analyserne, er hun ikke lige begejstret for alle de modeller, der er brugt til beregningerne.

For eksempel viser rapporten, at social- og sundhedsassistenternes løn er meget tæt på det niveau, den bør ligge på, og derfor tjener de – groft sagt – ikke for lidt sammenlignet med andre grupper med samme uddannelsesbaggrund, ledelsesansvar og erfaring.

Ifølge Mona Striib er det billede dog skævt, fordi social- og sundhedsassistenternes genetillæg indgår i regnestykkerne. Hvis de blev udeladt, ville både social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker ligge under niveau.

”En stor del af lønnen i den offentlige sektor er tillæg for at arbejde om natten, i weekender, på helligdage og den slags. Og de genetillæg skal i mine øjne sorteres fra for at vurdere, om faggrupperne har den rigtige løn,” siger Mona Striib.

Lønstrukturkomitéen havde også fået til opgave at tage højde for de enkelte faggruppers ansvar over borgerne. Det måtte den opgive, og derfor er det parameter ikke med i beregningerne. Det til trods slår Mona Striib fast, at hun og FOA sagtens kan bruge rapporten og de mange analyser.

”Overordnet er tendenserne så tydelige, at de er værd at tage til efterretning. Rapporten kommer til at være et rigtigt godt redskab for os.”

Vil bide sig fast

I første omgang skal resultaterne stå deres prøve, når regeringen efter sommerferien inviterer lønmodtagere og arbejdsgivere til trepartsforhandlinger for at fordele de tre milliarder kroner, som regeringen hen over de næste år har afsat til et ekstraordinært lønløft på det offentlige arbejdsmarked.

I begyndelsen af 2024 skrues der yderligere op for tempoet, når de nye offentlige overenskomster skal forhandles på plads. Og i begge tilfælde agter Mona Striib at bide sig fast til forhandlingsbordet.

Læs også: Sådan vil FOA sikre markant løft af din løn

”Det er langt fra alle – heller ikke blandt FOAs medlemmer – der skal regne med at få del i de tre milliarder, der forhandles om til efteråret. Men alle skulle meget, meget gerne have udsigt til pæne lønforhøjelser, når vi ser mod overenskomstforhandlingerne,” siger hun.

Sådan placeres FOAs faggrupper i rapporten

Lønstrukturkomitéen har set på, om de forskellige faggrupper rent faktisk får den løn, de burde, vurderet ud fra erfaring, uddannelse og ledelsesansvar.

Analysen viser, at pædagogmedhjælpere, rengørings- og husassistenter, pædagogiske assistenter i dagtilbud, omsorgs- og serviceassistenter, dagplejere, tekniske servicemedarbejdere, sygehusportører og social- og sundhedshjælpere er blandt de grupper, hvor timelønnen er mindre, end den burde være, ud fra de parametre, Lønstrukturkomiteen har lagt ind i beregningerne.

Pædagogiske assistenter i døgntilbud ligger stort set på det niveau, de bør ligge på ud fra beregningsmodellerne. Social- og sundhedsassistenter ligger marginalt over, mens forskellen for ambulancepersonalet er lidt større.

De lavestlønnede

Lønstrukturkomitéen har i alt analyseret 50 faggrupper på det offentlige arbejdsmarked – herunder 12 grupper, der er organiseret i FOA. Analyserne viser, at 11 af dem findes blandt de 15 faggrupper, som har den mindste, gennemsnitsløn vurderet ud fra ’standardberegnet timefortjeneste’.

De 11 grupper er pædagogmedhjælpere, rengørings- og husassistenter, pædagogiske assistenter i dagtilbud, omsorgs- og pædagogmedhjælpere, serviceassistenter, dagplejere, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter i døgntilbud, tekniske servicemedarbejdere, sygehusportører og social- og sundhedsassistenter. Kun ambulancemedarbejderne skiller sig ud, men deres gennemsnitsløn ligger stadig under gennemsnittet for de offentligt ansatte.

Genetillæg

Lønstrukturkomitéen opererer med genetillæg som en del af lønnen. Det betyder, at social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter på døgntilbud – samt i øvrigt jordemødre og sygeplejersker – ligger over det lønniveau, de burde ligge på. Hvis genetillægget var trukket ud af beregningerne, ville alle de fire grupper ligge under niveau.

Det får også betydning for social- og sundhedshjælpere, omsorgs- og pædagogmedhjælpere og sygehusportører – samt i øvrigt fængselsbetjente og socialpædagoger – hvis genetillæg trækkes ud af regnestykket. Ifølge rapporten tjener de fem grupper allerede mindre, end de burde, og vil altså komme endnu længere væk fra den løn, du burde ligge på, hvis tillæggene holdes ude.

Kilde: Lønstrukturkomitéens rapport, juni 2023

+

Allerede da komitéen blev nedsat i 2021 pegede Mona Striib på, at der er problemer med ligeløn i Danmark. Og hun efterlyste ekstra penge til ekstraordinære lønforhøjelser. Nu er uligelønnen blevet dokumenteret, og pengene bevilget, så spørgsmålet er, om der overhovedet er noget, der overrasker Mona Striib.

Og det er der, siger hun og peger på ambulanceredderne, som er organiseret i FOA, og sygeplejerskerne. De to grupper ligger med FOA-formandens ord ’ret højt placeret’, og det kommer bag på hende, selv om der også her skal tages højde for, at genetillæg indgår som en fast del af lønnen.

”Det resultat havde jeg ikke forventet. Det overrasker,” siger Mona Striib.

- Beregningerne viser, at 11 af de 15 dårligst lønnede faggrupper på det offentlige arbejdsmarked er grupper, der organiseres i FOA. Hvad fortæller det dig?

”At det står lysende klart, hvem det er, FOA repræsenterer. Også selv om beregningsmodellen måske skal anvendes en smule varsomt. Det skal vi selvfølgelig forstå at bruge.”

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev