Annonce

wisdxc

Guide: Det skal du vide, hvis du bliver kaldt på arbejde med kort varsel


Ved du, hvordan du skal aflønnes, hvis du med kort varsel tager en ekstra vagt? Og kender du til hviletidsbestemmelserne? Fagbladet FOA klæder dig på, så du ved, hvad der er op og ned, hvis du med kort varsel bliver kaldt på arbejde.

Annonce

Husk, at det fra april sidste år er blevet dyrere for din chef at kalde dig på arbejde i utide, hvis du arbejder på det kommunale døgnområde. Colourbox

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

Du kender det sikkert. Weekenden står for døren – og så ringer din chef, fordi der er sygdom på arbejdet. Kan du tage en ekstra vagt?

Læs også: Sådan får du styr på dine rettigheder på døgnområdet med ny vejledning

Men kender du egentlig reglerne på området? Skal du sige ja til at komme på arbejde? Og hvordan skal du i så fald honoreres? Bliv klogere på, hvad der er op og ned med hjælp fra konsulent i FOA Overenskomst Lis Svanberg.

Skal du altid sige ja til mer- eller overarbejde?

Når det kommer til mer- eller overarbejde, har din leder vidde rammer for at kalde dig på arbejde, og hvis du nægter uden acceptabel grund, kan du risikere en sag om arbejdsvægring og i sidste ende bortvisning,” siger Lis Svanberg

Det kan for eksempel være, at du må gøre din leder opmærksom på, at du ikke kan arrangere børnepasning med det varsel, du har fået. 
Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-afdeling, hvis du er i tvivl om, hvad der er en acceptabel grund.

Du kan blive pålagt overarbejde eller arbejde ekstra, men du må ikke henover en periode på 4 måneder arbejde mere end i gennemsnit 48 timer om ugen, heller ikke hvis der er tale om frivilligt overarbejde. 48-timers reglen er fastlagt ved lov på baggrund af et EU-direktiv.

Hvis du arbejder ud over de normale timer i et fuldtidsjob, er det overarbejde.

Hvis du er deltidsansat, er dine ekstra timer op til fuldtidsnormen en bestemt arbejdsdag eller op til 37 ugentlige timer i gennemsnit merarbejde.

Du får tillæg for overarbejde. Tillægget fremgår af din overenskomst. Merarbejde får du din sædvanlige timeløn for.

Overarbejde, du har ønsket at påtage dig, kan aflønnes som merarbejde, altså uden tillæg for overarbejde, hvis der er en lokal aftale om frivilligt ekstraarbejde.

Det er op til din arbejdsgiver, om dit pålagte overarbejde afvikles som frihed, eller du får overarbejdet udbetalt. Tillægget fremgår af din arbejdstidsaftale.

Hvis din leder ønsker, at du skal påtage dig over- eller merarbejde, skal du typisk have besked med et vist varsel. Varslet fremgår i så fald af din arbejdstidsaftale. Hvis du varsles senere end varslet i din arbejdstidsaftale, har du ret til et tillæg. Tillægget fremgår af din arbejdstidsaftale.

Nyt, forhøjet tillæg ved sen varsel

Det er ikke alle, der har ret til at blive varslet om overarbejde, men hvis du har, har du krav på tillæg, hvis din arbejdsgiver ikke overholder varslet.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 blev det aftalt, at det skal være dyrere for chefer på bosteder og i ældreplejen, der beskæftiger døgnansatte på social- og sundhedsområdet og på det pædagogiske område i kommunerne, at kalde medarbejdere på arbejde med kort varsel. Aftalen trådte i kraft fra 1. april 2022.

Tillægget for at inddrage søgnehelligdagsfrihed med kortere varsel end 14 dage, giver nu medarbejderen et tillæg på 655 kroner.

Det betyder altså, at du får tillægget, hvis du bliver kaldt på arbejde med kort eller ingen varsel på søgnehelligdage.

Der findes også en række andre tillæg, når vagter ændres. Du kan se alle taksterne her.

Hold øje med din hviletid

Hvis du har skiftende arbejdstider, skal du være særlig opmærksom på, at du har ret til 11 timers hvile mellem alle vagter, medmindre andet er aftalt.

Hvis man i forlængelse af en normaltjeneste har overarbejde i et sådant omfang, at man ikke kan nå at få 8 timers hviletid, før næste tjeneste skal tiltrædes, skal arbejdsgiveren give den ansatte fri.

Kilde: foa.dk

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev