Annonce

Børn og en voksen foto: Colourbox

Pædagogisk personale savner tid til at give børnene omsorg


Det pædagogiske personale på landets daginstitutioner oplever ikke, at de kan nå at give børnene tilstrækkelig omsorg. Det viser tal i en ny undersøgelse, som FOA har fået gennemført.

Annonce

"Hver gang jeg tager mig af et barns behov, er der en eller to andre, jeg ikke kan nå, og de børn, som egentlig bare klarer sig, har jeg slet ikke tid til at tage mig af," lyder et af citaterne fra en frustreret ansat i FOAs nye rapport 'Daginstitutionernes hverdag'. Colourbox

Af Simone Kjølbye-Dam
Journalist

Annonce

Skønt der er kommet flere hænder til dagtilbudsområdet, er der stadig en stor del af de pædagogiske medarbejdere, der ikke føler, at de kan give den omsorg, de gerne vil. 

Det fremgår af rapporten ‘Daginstitutionernes hverdag’, som Bureau 2000 udarbejder for FOA årligt. Her har hele 63 procent svaret, at de dagligt eller ugentligt oplever, at de ikke kan give tilstrækkelig omsorg til børnehave- og vuggestuebørnene. 


”Det har kolossal betydning for et barns trivsel og udvikling, at det oplever nærhed, tryghed og omsorg. Især de første leveår er afgørende for, hvordan et barn klarer sig sidenhen. Derfor er det dybt problematisk, at hverdagen er så presset, at det pædagogiske personale ikke kan yde den nødvendige omsorg,” siger han.
3.955

Så mange fuldtidsansatte forventes ansat fra 2024.

Bureau 2000

Flere hænder

Det er på trods af, at der, af minimumsnormeringsaftalen indgået i Folketinget, vil blive ansat 3955 flere fuldtidsmedarbejdere på landsplan fra 2024. 

Allerede i år forventes der at blive ansat 1965 flere medarbejdere som følge af aftalen. Men tilførslen af de flere ansatte, der allerede er på gulvet i de danske daginstitutioner, har ikke ændret den generelle oplevelse af at kunne give omsorg. 

”Tanken er gruopvækkende, men vi risikerer endda, at problemet vil vokse. Mange kommuner har allerede nu svært ved at skaffe pædagogisk personale nok, og børnetallet fortsætter med at stige de kommende år, så personalemanglen vil kun blive større,” siger Kim Henriksen. 

Selvindsigt i egen arbejdsdag

Indtil 2020 har variationen af oplevelserne af omsorg været små, men i de seneste år er der sket en markant stigning. I 2020 gik andelen fra 53 procent til det nuværende 63 procent.

Læs også: Timeansættelser går ud over fagligheden

Om det handler om, at der i kølvandet af den offentlige debat, der var på området i 2019, er kommet en større bevidsthed om hverdagen i daginstitutionerne, og at det derfor er blevet nemmere for medarbejderne at indse, at de ikke kan udføre det stykke arbejde, de ønsker, er en mulig forklaring.

Den forklaring istemmer Kim Henriksen.

“Medlemmerne ude på institutionerne er meget bevidste om, hvad kvalitet er. Derfor er det der, de har det største afsavn, da de ønsker at slå til, men ikke formår det, fordi ressourcerne simpelthen ikke er til det. Og det, synes jeg, er en rigtig vigtig pointe. Det er ikke fordi, medlemmerne ikke ved, hvad det her handler om, de har simpelthen bare ikke mulighed for det i deres hverdag.”  

Flere voksne er lig med mere omsorg

Det kan ydermere ses af analysen, at der er en sammenhæng mellem børnetal og antal voksne i en børnegruppe. 

Der er nemlig en større andel medarbejdere, der dagligt eller flere gange om ugen oplever ikke at kunne give tilstrækkelig omsorg, hvis der både er for mange børn i børnegruppen og for få voksne til børnegruppen. 

Her er det blandt andet 91 procent af de medarbejdere, der arbejder i en børnegruppe med mere end 20 børneenheder, og som har under to voksne i børnegruppen lige efter klokken 14, der ofte oplever, at de ikke kan give tilstrækkelig omsorg. 

I det omvendte tilfælde - altså hvor der flere end to voksne til maksimalt 20 børneenheder klokken 14 - er tallet nede på 30 procent. 

Selvom der skal tages forbehold for resultaterne grundet et lavt antal svarpersoner, er tendenserne i rapporten klare.

“Resultaterne af rapporten taler ind i en hverdag, hvor vi kan se, at der er behov for minimumsnormeringer, hvis vi ønsker at ændre nogle ting på dagtilbudsområdet,” siger Kim Henriksen. 

Hovedresultater fra Daginstitutionernes hverdag

  • 43 pct. kan dagligt eller flere gange om ugen ikke nå at give et barn trøst
  • 40 pct. har dagligt eller flere gange om ugen ikke tid til at tage sig af en konflikt mellem børn
  • 49 pct. kan dagligt eller flere gange om ugen ikke tage sig af et barn med forstyrrende adfærd
  • 45 pct. kan dagligt eller flere gange om ugen ikke kan tage sig af et barn, der har svært ved at komme med i legen
  • 38 pct. får dagligt eller flere gange om ugen ikke talt med kollegerne om problematisk adfærd hos et barn
  • 34 pct. har dagligt eller flere gange om ugen ikke tid til at opmuntre et barn, der har behov for anerkendelse 
  • 63 pct. af de pædagogiske medarbejdere har dagligt eller flere gange om ugen en af disse oplevelser. 

Kilde: Bureau 2000

+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev