Annonce

Kvinde og mand i eftertænksom samtale

Tema: Ledelse

Guide: Forstå din leder - og bliv selv forstået


God ledelse forudsætter blandt andet, at ledere og medarbejdere forstår hinandens synspunkter og kan se hverdagens udfordringer fra den anden parts side.

Annonce

Fagbladet FOA guider dig til hvordan du og din leder bedre kan forstå hinanden. Colourbox

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

"Væksthus for ledelse", som er et samarbejde mellem arbejdsgiverne i kommuner og regioner og fagforeningerne i Forhandlingsfælleskabet, har lavet en undersøgelse af ledernes og medarbejdernes forventninger til hinanden, når målet er god ledelse.

Læs også: Fire ledere: Sådan spiller vi sammen med vores medarbejdere

Undersøgelsen bygger på interview med medarbejdere og ledere på ni kommunale og regionale arbejdspladser og munder ud i syv anbefalinger til god ledelse.

Fagbladet FOA har plukket i undersøgelsens holdninger og anbefalinger og opstillet fire typiske scenarier, hvor forskellige leder- og medarbejderperspektiver på hverdagens udfordringer kan støde sammen.

Læs også: Ledere i FOAs faggrupper har for mange medarbejdere under sig

Alle scenarierne rummer dog grundlag for dialog. Det handler om god ledelse og godt samspil. Om medarbejdere og ledere, der har brug for hinanden for at løse deres opgaver bedst. Kan du genkende hverdagen på din arbejdsplads?

Inddrag os i beslutningerne

Medarbejder: Du skal tage os med på råd, når noget er vigtigt for os, for eksempel når puslespillet om vagtplanerne skal lægges. Du skal vise, at du tager vores argumenter alvorligt og er parat til at lade dine egne synspunkter udfordre. Og du skal handle på det, vi har snakket om, så vi kan se, at du følger sagen til dørs. Men du skal også gøre det tydeligt, hvad vi har indflydelse på, og hvad der ikke er til debat.

Leder: Som leder har jeg mange hensyn, der skal afvejes. Så når jeg nogle gange ikke kan imødekomme jeres ønsker, betyder det ikke, at I ikke bliver taget alvorligt. Men der er grænser for inddragelse, for lederrollen indebærer også ret og pligt til at skære igennem og træffe beslutninger. Jeg er ofte nødt til at prioritere min tid, så det er vigtigt, at I forstår, at ikke alle kan være med i alle beslutninger.

Vis tillid og bak os op

Medarbejder: Vi regner med, at du delegerer opgaver og ansvar og som udgangspunkt stoler på vores dømmekraft, hvis vi oplever en konflikt med en borger eller pårørende. Vi forventer, at du bakker os op udadtil, og at vi tager uenigheder internt. Du må gerne følge engageret med i vores arbejde og spørge ind til, hvordan det går. Men du må helst ikke gribe unødigt ind eller kontrollere alt i detaljer.

Leder: Som medarbejdere er I forskellige. Nogle trives bedst med en høj grad af tillid, mens andre foretrækker faste rammer. Det kan være svært at lede på begge måder. Som leder skal jeg stå på mål for det, vi leverer. Vi er her for borgernes skyld og skal tage deres synspunkter alvorligt. Derfor er jeg altid nødt til at lytte til begge parter i en eventuel konflikt.

Vis omsorg, når vi har det svært

Medarbejder: Alle kan få en periode, hvor de har behov for særlige hensyn, for eksempel nedsat tid eller vagtændringer. Derfor forventer vi, at du kan vise empati og menneskelighed. Du skal også skabe rammer for, at alle kan fastholdes på en god måde i arbejdsfællesskabet, hvis de kommer i en krise eller rammes af langtidssygdom. Og du skal tage tegn på stress alvorligt og reagere på det.

Leder: I skal selvfølgelig komme til mig, hvis I har problemer med jobbet eller privatlivet, der betyder, at I har svært ved at løse jeres opgaver. Men den ene medarbejders aflastning kan blive den andens belastning. Derfor er jeg nødt til at tage hensyn både til den enkelte og kollektivet. Det betyder, at ikke alt kan lade sig gøre, men både leder og medarbejdere bør bidrage til omsorg for en presset kollega.

Sørg for en god omgangstone

Medarbejder: Som leder skal du sikre ordentlighed på arbejdspladsen, og du skal selv vise vejen med respektfuld, åben og direkte tale. Efter en ophedet diskussion skal du kunne genskabe den gode stemning og indrømme, hvis du selv har taget fejl. Og så må du gerne bede os om selv at snakke med den kollega, vi er utilfredse med, i stedet for at brokke os til dig – eller hinanden.

Leder: Det er ikke altid så enkelt, fordi sladder, rygter og bagtalelse er sejlivet ukrudt. Hvis jeg ikke opdager det i tide, kan det have slået rødder og være svært at udrydde. Og selvom jeg er en rollemodel, er jeg ikke et overmenneske. Jeg kan også blive kort for hovedet eller undervurdere, hvor hård min kritik kan opleves. Derfor skal I tage kritik som en saglig tilbagemelding og ikke et personligt angreb.

Kilde: 'Kære leder! - Dialog mellem medarbejdere og ledere om forventninger til god ledelse', Væksthus for Ledelse, 2019. 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev