Annonce

mand i bil

Tema: OK21

OK-forlig på teknik- og serviceområdet: Det skal du vide


Opdateret 18. marts 2021

FOA har indgået et forlig med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, KL, om nye overenskomster for ansatte på teknik- og serviceområdet. Her er, hvad de nye aftaler indeholder.

Annonce

En sikret spisepause for ambulancevagter, højere løn til elever på ambulanceområdet og projekt om sundhed og grøn omstilling er blandt resultaterne i de nye overenskomster for ansatte på teknik- og serviceområdet.  Jørgen True, arkivfoto

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

Ekstra lønstigninger, et lønforløb for ambulanceelever og en sikret spisepause er blandt hovedpunkterne i de nye overenskomster for teknik- og servicepersonale i kommuner og regioner, som FOA er blevet enige med arbejdsgiverne om. 

Lønstigninger til alle

Alle FOAs medlemmer er sikret lønstigninger på mindst 5,02 procent over de næste tre år, hvis de arbejder på det kommunale eller regionale område. På det statslige område er der tale om lønstigninger på 4,42 procent.

Ekstra lønstigninger

Udover de lønstigninger, som alle offentligt ansatte får, har organisationsforhandlingerne mellem FOA, KL og Danske Regioner sikret, at der også bliver nogle ekstra grundlønsstigninger til FOAs faggrupper på teknik- og serviceområdet.

Både tekniske servicemedarbejdere, maritimt personale, specialarbejdere, regionsbetjente, vagtcentralpersonale og ambulancepersonale får et ekstra grundlønstillæg.

Det vil altså sige, at med både de generelle lønstigninger og ekstra grundlønsstigninger vil en teknisk servicemedarbejder i kommunen med fem års erfaring for eksempel stige 1.670 kroner i løn inklusive pension om måneden, når den sidste lønstigning er indfaset i slutningen af overenskomstperioden. I regionerne vil for eksempel en paramediciner være steget 1.970 kroner om måneden.

”Paramedicinerne er blevet prioriteret i forhandlingerne med regionerne i år af to primære årsager. Ambulancebehandlerne blev prioriteret i 2018, og ambulanceassistenterne vil løbende blive videreuddannet til behandlere, og derfor vil de automatisk rykke op på behandlerløn. Der vil også komme væsentligt flere paramedicinere i årene, der kommer, end der er i dag,” siger Reiner Burgwald, sektorformand for Teknik- og Servicesektoren i FOA. 

Fagbladet FOA vil den kommende tid udgive artikler, som vil vise lønstigningerne med eksempler fra konkrete medlemmer. 

Lønforløb for ambulanceelever

I forhandlingerne med Danske Regioner blev der aftalt et lønforløb for elever på ambulanceområdet. Det betyder, at elevstartlønnen hæves fra løntrin 5 til 6, efter to år hæves den til løntrin 8. Elever indplaceres på løntrin 12, når de fylder 25 år. Elever, der er fyldt 25 år, inden de starter på uddannelsen, indplaceres på løntrin 18 og får et tillæg på 5.080 kroner om året. 

”Det er vi vældig, vældig glade for, at vi kunne blive enige om. Når nu uddannelsen er blevet så meget længere, er det en superfin ting. Selvom det er et fag, hvor det er nemt at skaffe elever, er det ikke ens betydende med, at de ikke skal have en ordentlig løn for det arbejde, de udfører,” siger Reiner Burgwald. 

Tryghedsvagter

I regeringens politiforlig, der blev præsenteret i sensommeren 2020, blev der aftalt en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter. Dem kan FOA muligvis komme til at overenskomstdække.

”I politiforliget er det aftalt, at de nærmere rammer omkring tryghedsvagternes bemyndigelser og vilkår skal være på plads, og det vil man drøfte i Folketinget på den her side af sommerferien. Når det er på plads, skal KL og FOA mødes for at drøfte tryghedsvagter,” siger Reiner Burgwald.

Indskrevet spisepause

For ambulancepersonale og ST-reddere på det regionale område er der blevet indskrevet en ny pausebestemmelse i overenskomsten, der sikrer en halv times spisepause. Konkret står der: 

”For fuldtidsbeskæftiget personale inkluderer arbejdstiden en halv times daglig spisepause. Pausen afholdes i et interval imellem 4 og 7 timer efter mødetidspunktet, såfremt kørsel A og B ture tillader det. Pauser kan alene afbrydes ved udkald til kørsel A og B ture.”

Det er sektorformanden tilfreds med, at FOA kom igennem med. 

”Jeg synes virkelig, vi er kommet et skridt i den rigtige retning. Jeg håber meget, at de ændringer, der er foretaget, er noget, der vil kunne mærkes på de travle ambulancestationer rundt om i landet. Det, mener vi, at den nye formulering bør give et stort bidrag til kommer til at ske,” siger Reiner Burgwald. 

Projekt om sundhed og grøn omstilling i kommunerne

Et nyt projekt, der skal fremme den grønne omstilling, sundhed og forebyggelse i kommunerne på teknik- og serviceområdet, er også blevet aftalt ved overenskomstforhandlingerne. 

”I fællesskab skal vi se på de opgaver, medarbejderne løser i dag i forhold til grøn omstilling, sundhed og forebyggelse, og hvad der kan gøres anderledes, så de kan udvikle deres jobområde, faglighed og kompetencer. Vi er meget ambitiøse på medlemmers vegne. Vores mål er, at der kommer noget konkret ud af det, der kan give vores medlemmer nogle endnu mere interessante jobs og nogle formelle kompetencer på sigt,” siger Reiner Burgwald. 

Projektet her kom ifølge sektorformanden i stand som erstatning for, at KL ikke ville godkende uddannelsen til svømmebadsassistent. Det eneste, FOA mangler for at få godkendt uddannelsen, er, at KL skriver under på den 10-punktsplan, som loven kræver.

”Men det sagde KL nej til. Det ville de ikke. Og det er virkelig tarveligt. Så projektet her er en erstatning for, at vi ikke kunne presse KL til at få svømmebadsassistentuddannelsen. Det her var det, vi kunne presse dem til, og forhandlinger er jo det muliges kunst,” siger Reiner Burgwald og tilføjer, at han tror på, at der kommer noget godt ud af projektet, og at svømmebadsassistentuddannelsen ikke er skudt ned, men at dens fremtid skal diskuteres, når overenskomstforhandlingerne er overstået.

Uvished om beredskabspersonalet

Forhandlingerne af overenskomsterne for beredskabspersonalet i kommunerne er ikke færdige endnu, men du kan følge med på Fagbladet FOAs temaside, hvor vi løbende udgiver artikler om de aftaler, der falder på plads. Du kan også læse mere på FOAs egen hjemmeside om OK21

Urafstemning

FOAs hovedbestyrelse har stemt ja til at anbefale overenskomstaftalerne, men det er i sidste ende FOAs medlemmer, der skal stemme om OK-resultatet ved en urafstemning. Den begynder 23. marts og slutter 19. april. Du vil som medlem få tilsendt materiale omkring afstemningen.

Du kan deltage i digitale stormøder, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til overenskomsterne. Du kan læse mere om møderne og tilmelde dig her.

Tirsdag den 16. marts 2021 sender FOA live på Facebook med formand og næstformand i Teknik- og Servicesektoren, Reiner Burgwald og Thomas Brücker, hvor du også kan stille spørgsmål om de nye overenskomster.

Hvis FOAs medlemmer stemmer ja til overenskomsten, træder den i kraft den 1. april 2021 og løber til 31. marts 2024.
Opdateret med beløb omregnet til nutidskroner. Tidligere stod der, at voksenelever på ambulanceuddannelsen får 4.824 kroner i årligt tillæg, men det er i 2018-tal. Det er nu omregnet til 5.080 kroner i 2021-tal. 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev