Annonce

Ældre mand og kvinde sidder ved bord med regnemaskine

Tema: De sidste arbejdsår

Ny vej til dit otium: Tjek om du har ret til tidlig pension


En stor del af FOAs medlemmer kan fra 2022 benytte sig af den nye mulighed for tidlig pension. Er du en af dem?

Annonce

Ret til tidlig pension? Det kan være lidt af et regnestykke at finde ud af. Men udbyttet af arbejdet kan være 1, 2, eller 3 års tidligere otium end andre. Colourbox

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

Efter weekendens aftale mellem regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti ligger det nu fast, at tidlig pension til dem, der har været længst på arbejdsmarkedet, bliver en ny mulighed for tilbagetrækning.

Tidlig pension er en RET for alle, der opfylder kravene. Helbred og arbejdsevne spiller altså ingen rolle, sådan som det er tilfældet, når det drejer sig om seniorpension og førtidspension.

Læs også: Nu bliver det til noget: Aftale om tidlig pension på plads

Den politiske aftale skal senere omsættes til lov med tilhørende bekendtgørelse og vejledning, der præciserer de enkelte bestemmelser. Men baseret på aftalen om tidlig pension ser de krav og kriterier, du skal opfylde, sådan ud:

Du skal have haft et langt arbejdsliv

Det antal år, du været på arbejdsmarkedet, optælles, når du er 61 år. Dette alderstrin bruges frem til 2025, og gælder for dem, der er født i perioden 1955 (andet halvår) og til og med 1964.
- 44 arbejdsår betyder, at du kan gå på folkepension som 64-årig (3 år før andre)
- 43 arbejdsår betyder, at du kan gå på folkepension som 65-årig (2 år før andre)
- 42 arbejdsår betyder, at du kan gå på folkepension som 66-årig (1 år før andre)
Fra 2026 tælles dine arbejdsår, når du fylder 62 år, og kravene stiger til 43-45 arbejdsår. Det gælder, hvis du er født i årene 1965 til 1968. 
Fra 2031 sker optællingen, når du er 63 år, og tidlig pension kræver 44-46 år på arbejdsmarkedet, hvis du er født i 1969 og 1970. 
For årgang 1971 og frem følger optællingstidspunkt og kravene til arbejdsår automatisk folkepensionsalderen. Det vil sige, at arbejdsårene optælles seks år før den aktuelle folkepensionsalder, og at man kan gå på tidlig pension henholdsvis et, to og tre før andre folkepensionister.

Du skal være i arbejde eller medlem af A-kasse

Udover at opfylde kravene om arbejdsår, skal du være tilknyttet arbejdsmarkedet i perioden fra dine arbejdsår optælles og frem til, at du går på pension. Det kan ske ved at være i arbejde eller være medlem af en A-kasse.
{relateret}

Sådan beregner du dine arbejdsår (anciennitet)

Når du skal regne ud, hvor mange år du har været på arbejdsmarkedet, skal du være opmærksom på, hvad der tæller med. Det gør: 
- Ordinært, almindeligt arbejde. Deltidsarbejde med 18 timer eller mere om ugen tæller som fuldtid.
- Støttet beskæftigelse og beskæftigelse med løntilskud. • Perioder med dagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge og feriedagpenge. • Perioder med ledighedsydelse.
- Obligatoriske praktikperioder med SU.
- Uddannelsesperioder senere i livet (efter det fyldte 40. år).
- Perioder som værnepligtig/militærnægter.
- Perioder som selvstændig.
- Arbejde i EU- og EØS-lande (EU + Norge, Island og Liechtenstein) samt i Schweiz og Storbritannien. Arbejde i andre dele af verden kan under særlige omstændigheder også tælle med. Vær opmærksom på, at perioder på kontanthjælp IKKE kan tælles med, når du opgør dine arbejdsår. 
{relateret}

Din økonomi med tidlig pension

- Ydelsen på tidlig pension svarer til niveauet for folkepension, dog uden modregninger for ægtefælle eller samlever: 13.550 kroner om måneden
- Hvis du har en pensionsformue på over 2 millioner kroner, bliver ydelsen reduceret, og den falder helt væk, hvis din pensionsformue er større end 5 millioner kroner.
- Du må arbejde og tjene op til 24.000 kroner årligt, uden at der trækkes i din pension. Tjener du mere mindskes ydelsen med 64 procent af beløbet over de 24.000 kroner.
- Hvis du er medlem af efterlønsordningen og får ret til tidlig pension, kan du få udbetalt dine efterlønsbidrag.

Hvornår træder aftalen i kraft?

Lov om tidlig pension skal behandles af Folketinget her i efteråret, og den forventes at træde i kraft 1. januar 2021. Fra 1. august næste år kan man søge om tidlig pension, og fra 1. januar 2022 kan de første tage hul på den nye tilbagetrækningsmulighed.
Kilde: ”Aftale om en ny ret til tidlig pension” (10. oktober 2020)

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev