Annonce

Kvinde ligger på knæ i have og luger ukrudt

Ulighed i løn trækker spor ind i alderdommen


Folkepensionen skaber mere økonomisk lighed blandt ældre – alligevel kan FOAs medlemmer se frem til en stram økonomi som pensionister. FOA går efter højere pensionsprocenter i overenskomsterne.

Annonce

"Jeg synes, det er uretfærdigt, at der er store forskelle på, hvad folk har i pension. Men jeg vil også være ked af, hvis det går ud over vores løn, at vi skal have bedre pension, for vi skal jo også leve indtil vi bliver pensionister," siger sygehjælper og fællestillidsrepræsentant Vivi Lone Andersen.  Jørgen True

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

En indtægt, der svarer til dagpenge. Det er det beløb, som typiske FOA-medlemmer skal leve af som pensionister. Enlige vil få lidt over og gifte lidt under højeste dagpengesats, der i dag er 18.866 kroner om måneden.

Det viser beregninger fra PenSam, der er FOA-medlemmernes pensionskasse.

Læs også: Pensionen fra jobbet løfter din levestandard markant

Et gennemsnitligt enligt medlem med arbejde på social- og sundhedsområdet vil for eksempel få 20.200 kroner om måneden, mens det gifte medlem, der arbejder i et køkken eller med rengøring får 15.583 kroner. Beløbene er i begge tilfælde, når pension fra PenSam, folkepension og ATP er lagt sammen. Alle beløb er før skat.

FOAs formand: Uligheden er urimelig

En gennemsnitlig akademiker kunne til sammenligning i 2017 se frem til en månedlig indtægt på 26.750 kroner som pensionist. Det viser en analyse fra brancheorganisationen Forsikring og Pension.

Forklaringen er, at akademikeren har en større arbejdsmarkedspension. 

“Uligheden i pensionslivet er ikke rimelig, men det er uligheden i lønningerne jo heller ikke. Og arbejdsmarkedspensionen afhænger af, hvilket lønniveau og hvilken pensionsprocent, man har, og om man arbejder på fuldtid eller deltid,” siger FOAs formand, Mona Striib.

Pension skal være mindst 80 procent af løn

Hun finder det “horribelt”, at der er så store lønforskelle mellem forskellige fag i samfundet, og at det sætter sine spor i pensionistlivet. Hun ønsker derfor en højere pensionsydelse til FOAs medlemmer.

“Folkepensionen bør hæves, men vi skal også have højere pensionsprocenter i vores overenskomster, et delmål er 16 procent for alle grupper ved næste forhandling,” siger Mona Striib, og tilføjer, at det dog afhænger af, hvordan medlemmerne selv vil prioritere kravene. Målet er, at FOA-medlemmer får mindst 80 procent af deres tidligere indtægt i pension. 

Læs også: 4 ting du bør vide om din pension

Det mål kan arbejdsmarkedspensionen alene ikke opfylde de første mange år, lyder det fra direktør i PenSam Torsten Fels.  

“Så langt vi kan se frem, vil pensionen til den typiske PenSam-kunde være en kombination af folkepension og arbejdsmarkedspension. Arbejdsmarkedspensionen som supplement vil være det, der kan give rum til lidt ekstra som pensionist,” siger han.

Folkepension mindsker ulighed

FOAs medlemmer er blandt de grupper, der kan glæde sig over, at folkepensionen faktisk skaber mere lighed. Det siger Anna Amilon, seniorforsker, ph.d. ved VIVE, Det Nationale Forsknings og Analysecenter for Velfærd.

“Forskellen mellem rige og fattige bliver mindre i alderdommen, især fordi folkepensionen fungerer stærkt udjævnende. Det er nemlig kun dem med lav arbejdsmarkedspension, der får pensionstillægget,” siger hun.

Læs også: Farvel til arbejdslivet: Vivi har lagt planer for sin tredje alder

Hun oplyser også, at dem, der tjener mest, oplever det største fald i indtægten som pensionister. 

De rigeste får med andre ord en mindre procentandel af deres tidligere løn end andre. Men de har alligevel flere penge at leve for.

”Derfor er der selvfølgelig stadigvæk forskelle i indkomsterne blandt de ældste,” siger Anna Amilon.  

Pensionssystemet

Det danske pensionssystem består af tre såkaldte ”søjler”:
Folkepension
Arbejdsmarkedspension
Privat pension

Dertil kommer ATP, som er en opsparingsordning vedtaget ved lov.

Boligydelse og ældrecheck er de to vigtigste supplerende ydelser til pensionister. 

Kilde: Anna Amilon, VIVE,  i ”Gerontologi”, Gads Forlag 2018

 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev