Annonce

Mennesker forsamlet til møde med med debatpanel

Så kom dine arbejdsforhold ind i valgkampen


Syv af de opstillede partier til Folketingsvalget blev tirsdag aften afkrævet klare holdninger til ældrepleje, børnepasning, psykiatri og nedslidning ved et valgmøde i FOA. 

Annonce

FOA-medlemmernes arbejdspladser og vilkårene her kom i fokus, da FOA holdt valgmøde op til Folketingsvalget den 5. juni. "Lyt til FOAs medlemmer, det er dem, der er eksperter på det, der sker ude i virkeligheden," sagde FOAs formand, Mona Striib, til panelet af politikere.     Jørgen True

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

”Lyt til FOAs medlemmer – de ved, hvad der skal til.” Sådan lyder opfordringen på flyers, om FOA uddeler under den verserende valgkamp.

Men medlemmerne skal også have mulighed for at lytte til landets politikere, så de kan blive klogere på, hvad politikerne vil gøre ved problemer som dårlige normeringer og dårligt arbejdsmiljø. Hvis de da vil gøre noget.

Derfor havde FOA tirsdag aften (28. maj) inviteret til valgmøde i forbundshuset. Og syv politikere fra lige så mange partier havde taget imod tilbuddet om både at lytte og blive lyttet til:

Mattias Tesfaye, Socialdemokratiet (A)
Jens Rohde, Radikale Venstre (B)
Vivi Nøhr Jacobsen, SF (F)
Karen Ellemann, Venstre (V)
Peter Skaarup, Dansk Folkeparti (O)
Søren Søndergaard, Enhedslisten (Ø)
Ken Patrick Petersson, Alternativet (Å)

På mødet, hvor omkring 100 deltagere var mødt frem, blev politikerne afkrævet håndfaste svar på meget konkrete spørgsmål. I første omgang måtte de nemlig kun svare ja eller nej.

Betyder flere plejekrævende ældre, at der kommer flere penge til området?

Ja, svarede alle partier, så det var der tilsyneladende bred enighed om. Og så måske ikke alligevel.

”Uenigheden går på, hvem der skal betale. Problemet er jo, at der er givet meget store skattelettelser, ” påpegede Søren Søndergaard (Ø).

”Det er ikke nok bare at følge med befolkningsudviklingen,” mente Jens Rohde (B), som ville investere generelt i den offentlige sektor. ”Og tillid til medarbejderne er det vigtigste råstof,” understregede han.

Peter Skaarup (O) ville heller ikke nøjes med bare at følge udviklingen i antallet af ældre.

”Vi er nødt til at sætte flere penge af. Der løbes alt for stærkt, og der gives ikke den omsorg, der er brug for. Så sammen med SF vil vi lægge en milliard kroner oveni det, Løkke vil,” fastslog han. 

Går I ind for minimumsnormeringer i daginstitutioner?

De største partier, Venstre og Socialdemokratiet, var imod, mens de øvrige partier bakkede op om minimumsnormeringer.

”Jeg anerkender, at der er problemer på daginstitutionerne, men vi skal ikke bestemme normeringerne fra Christiansborg. Jeg er megatilhænger af det kommunale selvstyre. Og bemandingen på forskellige tidspunkter af dagen, må det være en ledelsesopgave at planlægge,” sagde Karen Ellemann (V).

Mattias Tesfaye (A) fik på grund af tidspres ikke forklaret sit partis nej til minimumsnormeringer. Men efter mødet sagde han til Fagbladet FOA:

”Vi vil gerne have flere hænder i daginstitutionerne, men de skal hen, hvor udfordringerne er størst. Altså i form af sociale normeringer. Jeg frygter, at det ikke vil have nogen effekt, hvis vi maler for tyndt ud over det hele.”

Vil I afsætte flere penge til bedre psykiatri, herunder flere sengepladser?

Alle partierne ville øge bevillingerne til psykiatrien. Jens Rohde (B) anbefalede derudover en national handlingsplan på området, og panelet kastede sig ud i en debat om, hvorfor så mange blev psykisk syge, især mange unge. Flere trak linjer til forholdene i daginstitutionerne.

”Det er blandt andet derfor minimumsnormeringer er nødvendige,” sagde Vivi Nøhr Jacobsen (F), der også ville gøre noget alvorligt ved arbejdsmiljøet i psykiatrien. ”Lige nu lapper vi bare hele tiden,” sagde hun. 

”Problemerne kan ikke løses alene med flere bevillinger, selv om de er helt nødvendige. Vi må have en samfundsdiskussion om hele udviklingen i psykisk sygdom,” foreslog Søren Søndergaard (Ø).

Vil I indføre tidligere pensionsalder for bestemte grupper med belastende arbejde? 

Radikale Venstre (B) og Venstre (V) erklærede sig som modstandere af differentieret pensionsalder, mens resten af panelet var for. Mere eller mindre.

”Vi vil gerne være med til at bygge ovenpå aftalen om seniorpension, hvis det er muligt. Men vi er usikre på, hvad det vil koste,” sagde Peter Skaarup (O). 

Ken Patrick Petersson (Å) roste både forliget om seniorpension og forslaget om tidligere pensionsalder for udvalgte grupper. Men det er ikke nok. Alternativet vil også have bedre arbejdsmiljø og nedsat arbejdstid. 

”Vi skal have nogle job, som vi rent faktisk kan bestride uden at blive nedslidte,” sagde han.

Væk med budgetloven

Udover de emner, der knyttede direkte an til FOA-medlemmernes arbejdsområder, diskuterede politiker-panelet også, hvordan pengene til forbedret velfærd kan findes.

”Kommunerne skal sættes fri, så de selv kan bestemme serviceniveauet, og det kræver, at budgetloven ophæves,” sagde Jens Rohde (B). 

Budgetloven, som også FOA er stærkt imod, betyder, at staten fastsætter et loft for kommuners og regioners udgifter til service. Derfor kan en kommune for eksempel ikke bare bruge flere penge til ældrepleje og børnepasning, selv om den har råd til det.

”Men hvem var det lige, der opfandt budgetloven, Jens?” drillede Peter Skaarup (O) med henvisning til, at budgetloven kom til verden i 2012 under Thorning-regeringen, hvor både Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre var med.  

Virkelighedens eksperter

De overordnede spørgsmål blev fulgt op fra salen, hvor FOA-medlemmer med stærk viden om, hvad der sker på arbejdspladserne, borede i politikernes svar. Og den spørgelystne sal gav dem mange input til arbejdet efter valget.

”Dejligt at diskutere noget, der har med arbejdslivet at gøre, det sker ikke så tit i politik” sagde Mattias Tesfaye (A), og FOAs formand, Mona Striib takkede for debatten med følgende opfordring:

”Tag noget fakta med ind på Christiansborg, og så vil vi gerne snakke med jer også efter valget. Vi er nemlig eksperter på det, der sker ude i virkeligheden.”

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev