Annonce

Social- og sundhedsassistent Randi Møller vejleder Bente Elneff i at bruge gode sko. Foto: Heidi Lundsgaard

7 trin til at forebygge ældres fald

Det kan være alvorligt og have store konsekvenser, når en ældre borger falder. Her er syv gode råd til at arbejde systematisk med at reducere risikoen for, at borgere falder.

Annonce

Mange ældre går rundt i gamle sko, der ikke sidder ordentligt på foden. Det er ofte årsag til, at de falder. På billedet viser social- og sundhedsassistent Randi Møller en beboer, Bente Elneff på 86 år, hvordan en god sko ser ud. Heidi Lundsgaard

Af Mette Boysen
Journalist

Annonce

Risikoen for at falde kan reduceres eller fjernes helt. Det kræver, at sundhedsprofessionelle, der har ansvar for pleje, behandling og træning, er opmærksomme på faldrisici og systematisk får udredt faldene.

1. Før der sker et fald 

Lav en tidlig opsporing med risikovurdering og brug et standardiseret værktøj til det. Det kan for eksempel være Hjulet, som er et enkelt redskab til systematisk at observere, om der er ændringer i borgerens helbredstilstand.
 

2. Ved fald

Når en borger eller patient er faldet, skal faldet registreres, og det skal meget gerne være den medarbejder, der konstaterer faldet, der står for registreringen. Brug evt. Faldregistreringsskemaet fra Fald-pakken fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
 

Læs også: Halvdelen af ældres fald kan forebygges

3. De fire spørgsmål
Vurder hvilken type fald der er tale om, og stil de fire spørgsmål: 
- Havde patienten bevidsthedstab i forbindelse med faldet? 
- Oplever/ har patienten daglige gang- eller balanceproblemer? 
- Har patienten oplevet mere end ét fald inden for det seneste år?
- Lider patienten af svimmelhed ? 
Hvis bare ét af ”De fire spørgsmål” besvares med et ”ja”, skal patienten tilbydes faldudredning.
 

4. Identificer risikofaktorerne   

I faldudredningen indgår oplysninger om omstændighederne omkring faldet eller faldene, og risikofaktorerne for faldet identificeres. Der findes fire hovedgrupper inden for faldudredning:
- Naturlig aldring. Vurder funktionsevne ved rejse-sætte-sig testen
- Sygdomme/lidelser. Er borgeren syg og lider for eksempel af knogleskørhed, hjertekarsygdomme, inkontinens?
- Ydre forhold. Er der lys, er fodtøjet godt, har borgeren korrekte (indstillede) hjælpemidler
- Livsstil. Har borgeren et alkoholforbrug, der overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er borgeren afhængig af medicin, dyrker borgeren motion 30 minutter dagligt, vejer borgeren for lidt eller for meget (BMI 18-25)?
 

Læs også: Sådan har personalet forhindret halvdelen af de ældres fald på plejecenter

5. Lav en handleplan
Hvis borgeren for eksempel falder på grund af nedsat muskelstyrke (identificeret via rejse-sig-testen), kan handleplanen indeholde henvisning til rehabilitering eller træning. Er det på grund af mistanke om bivirkninger fra medicin, så tag kontakt til egen læge med henblik på medicingennemgang. Hvis det drejer sig om dårligt syn, besøg hos optiker. Skyldes det måske manglende håndtag i badet og gentagne fald der, så er der visitator/ergoterapeut, der skal kontaktes. Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde med borgeren. 
 

6. Kommuniker

Del handleplanen med dine kollegaer på tværs af fag på formelle møder og elektronisk.
 

7. Opfølgning efter handleplan

Er lægen blevet kontaktet med henblik på medicingennemgang, og har borgeren fået reduceret medicin og så videre. 
 
Kilde: Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Lotte Evron, sygeplejerske og ph.d. i fald og faldforebyggelse.

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev