Annonce

En bygning i flere etager med altaner

Botilbud glemte borger under bruser i to timer 

Af Marie Brynskov
Journalist

Botilbud for hjerneskadede har fået skærpet tilsyn af socialtilsynet på grund af bekymring for beboernes trivsel og udvikling. En klage viser, at en beboer blev glemt under bruseren i over to timer.

Annonce

Botilbuddet Strandviben er kommet under skærpet tilsyn. 1. november skal der være rettet op på de kritisable forhold. Blandt andet er der beboere med misbrugsproblemer, der ikke hører til målgruppen. Mikkel Østergaard

Af Marie Brynskov
Journalist

Annonce

Socialtilsyn Hovedstaden er bekymret for trivslen blandt 61 beboere på botilbuddet Strandviben i Københavns Kommune og har fundet 'alvorlige kritiske forhold og kvalitetsmangler' ved tilsynsbesøg i januar 2017. Blandt andet er der risiko for verbale og fysiske overfald på beboere og ansatte.

Læs også: Ansatte flygter fra botilbud under skærpet tilsyn

Derfor besluttede Socialtilsyn Hovedstaden den 1. august at forlænge et skærpet tilsyn af Strandviben indtil 1. november 2017. Bliver der ikke rettet op på forholdene, risikerer botilbuddet at miste sin godkendelse.

”Botilbuddet skal overbevise os om, at de har viljen, men også evnen, til at rette op på de kritisable forhold,” siger sektionsleder Lene Thorius, Socialtilsyn Hovedstaden, der betegner et skærpet tilsyn som ’meget alvorligt’.

Beboer glemt i brusebad

Klager og tilsynsrapporter, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i, viser, at beboere og pårørende siden 2015 har prøvet at råbe op om de kritisable forhold.

En af de alvorligste sager handler om en beboer, der i januar 2015 blev glemt i bruseren, hvor han stod i over to timer. Ifølge klagen fra de pårørende har oplevelsen givet beboeren traumer. 

Klagen indgår ikke i Socialtilsynets afgørelse, da de ikke har hørt om episoden, før Fagbladet FOA informerer om den. Det kalder Socialtilsynet 'en klar fejl', da botilbuddet har pligt til at oplyse om sådanne klager ifølge Loven om tilsyn.

I en anden sag  fra efteråret 2016 klager beboerne selv efter et voldeligt overfald på en pædagog fra en beboer med aggressiv adfærd, der blandt andet bruger sin kørestol som ’en slags våben’.

”Det har medført angst hos de øvrige beboere. (…) Der har været mange gentagelser efterhånden. (…) Vi føler os enormt utrygge og nogle er så nervøse, at de ikke har lyst til at bo her længere. Det er ikke rimeligt, at vi skal gå og føle, at der er fare på færde hele tiden," skriver beboerne blandt andet.

Den omtalte beboer bor dog ifølge Socialtilsynet stadig på Strandviben.

Højt sygefravær og mange ledere

Deres bekymring går netop på en gruppe beboere med blandt andet misbrugsproblemer, og udviklingshæmmede, der ikke hører til botilbuddets målgruppe. 

Deres anderledes døgnrytme og adfærd skaber ifølge Socialtilsynet utryghed for beboere, der har brug for ro og forudsigelighed i hverdagen.

Strandviben får desuden kritik for et meget højt sygefravær, stor udskiftning i ledelsen og et stort forbrug af eksterne vikarbureauer. Botilbuddet har haft syv forskellige botilbudsledere på syv år, og cirka en tredjedel af personalet blev skiftet ud hvert år i 2014 og 2015, viser tal fra Tilbudsportalen.

Den store udskiftning i ledelsen har gjort, at der ikke er fulgt op på de mange handlingsplaner, der er lavet siden 2014, hvor Socialtilsynet har aflagt i alt otte tilsynsbesøg, oplyser Lene Thorius, sektionsleder i Socialtilsyn Hovedstaden.

”Derfor vi siger vi nu: Det er ikke rimeligt, at borgerne lever under de her forhold, nu skal der ske noget.”

For lidt personale

Ifølge de ansatte er der blevet skåret ned på personalet på Strandviben, og i perioder består det meste personale af vikarer.

"Det er svært at tale om normeringer, for vi er meget sjældent de mennesker, vi skal være på grund af sygdom og manglende personale," siger tillidsrepræsentant og pædagog Troels Petersen.

Han tilføjer, at man forsøger at rette op på bemandingen med vikarkorps.

Også de pårørende til beboeren, der blev glemt i brusebadet, peger på manglende ressourcer.

”Det er vores opfattelse, at ressourcerne på stedet er for få og udgør en risiko for borgerne generelt,” skriver de blandt andet i deres klage.

Kommune: Beklageligt

Den nye botilbudsleder, der havde første arbejdsdag 1. august, henviser til Københavns Kommune. 

Lasse F. Steenland, chef for Borgercenter Handicap har følgende skriftlige kommentar til episoden om beboeren, der blev glemt i brusebadet:

”Den omtalte hændelse i klage fra januar 2015 var meget beklagelig, og vi gør, hvad vi kan for at forebygge hændelser som denne.”

Han oplyser desuden, at episoden ikke har givet anledning til at ændre ressourcerne på Strandviben.

Om beboere, der ikke hører til målgruppen, skriver han blandt andet:

”Vi arbejder på, at der kommer en beboergruppe med mere ensartede behov, med hensyntagen til, hvad der muligt inden for de lovmæssige rammer. Bostedet er borgernes bolig, og derfor har vi som kommune meget snævre rammer ift. at flytte borgerne.”

Forening: Urimelig behandling af sårbare borgere

Lise Beha Erichsen, landsformand for foreningen Hjernesagen, ser flere eksempler på, at kommunerne visiterer borgere til botilbud, hvor de falder uden for målgruppen.

”Enten er forvaltningerne ikke dygtige nok til at visitere til de rigtige tilbud, ellers er det fordi, kommunerne er mere og mere økonomisk pressede. Det er helt urimeligt, for det er en meget sårbar gruppe af borgere,” siger Lise Beha Erichsen.


Skærpet tilsyn

Socialtilsyn Hovedstaden gav den 31. marts 2017 et skærpet tilsyn efter to besøg på Strandviben i januar 2017.
Botilbuddet fik i alt syv påbud, blandt andet om målgruppen, manglende dokumentation og opfølgning i forbindelse med magtanvendelser, overgreb i form af trusler og vold mod ansatte og borgere, manglende stabilitet i ledelsen og høj personalegennemstrømning.
Efter nyt besøg den 19. maj har tilsynet forlænget det skærpede tilsyn indtil 1. november 2017. Herefter har botilbuddet sendt en strategi- og handleplan for, hvordan de vil håndtere seks af påbudene. Det skærpede tilsyn vil holde øje med, om strategi- og handleplanen bliver efterlevet. 

Om Strandviben

Et specialiseret botilbud målrettet borgere med erhvervet hjerneskade fra 18 til 67 år.

De 61 pladser er fordelt på to botilbud på Strandlodsvej på Amager og Vibevej i København NV. Borgerne bor i almene boliger, som er oprettet efter ABL § 105.

Botilbuddet blev i 2010 lagt under Københavns Kommune på grund af sager om omsorgssvigt - dengang under navnet Vibegården.

”Målgruppen er kendetegnet ved at have et middelsvært til massivt hjælpe- og støttebehov, hvor genkendelighed og forudsigelighed, i rolige og trygge omgivelser er centrale begreber for borgernes livskvalitet.”

Kilde: Tilbudsportalen

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev

Vi bruger cookies på fagbladetfoa.dk til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies 

Vi bruger cookies på fagbladetfoa.dk til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies