Annonce

Ansatte flygter fra botilbud under skærpet tilsyn

Manglende tid med beboerne, højt sygefravær og nye ledere på stribe får ansatte til at sige op på bosted for hjerneskadede.

Annonce

Over en tredjedel af personalet blev skiftet ud i 2014 og 2015 på botilbuddet Strandviben, tidligere kendt som Vibegården. I 2010 blev botilbuddet lagt under Københavns Kommune på grund af omsorgssvigt af nogle beboere. Siden har der været stor udskiftning i ledelse og blandt de ansatte. Mikkel Østergaard

Af Marie Brynskov
Journalist

Annonce

Problemerne på bostedet Strandviben i Københavns Kommune har i flere år været så problematiske, at medarbejderne hurtigt er søgt videre eller er blevet sygemeldt. Blandt den øverste ledelse har der også været stor udskiftning. 

Syv botilbudsledere på syv år taler sit eget tydelige sprog.

Læs også: Botilbud glemte borger under bruser i to timer 

Den såkaldte ’personalegennemstrømning’ var ifølge Tilbudsportalen 2014 og 2015 på 37,5 procent og 33 procent, hvilket ifølge Socialtilsynet er meget højt. Det betyder, at over en tredjedel af det faste personale er blevet skiftet ud på et år – flere år i træk.

”Det er svært at tale om normeringer, for vi er meget sjældent de mennesker, vi skal være på grund af sygdom og manglende personale. Vi har fået flere klager fra pårørende, fordi vi ikke er så mange, som vi burde være,” siger fællestillidsrepræsentant, pædagog Troels Petersen. 

Han tilføjer, at man forsøger at rette op på bemandingen med et vikarkorps.

Normering er halveret

Da pædagog Lene Hessing startede som vikar på Strandviben i maj 2017, opdagede hun til sin overraskelse, at bemandingen var blevet halveret, siden hun sidst arbejdede der i 2012. 


”Vi laver intet pædagogisk arbejde, det er ren pleje. Ofte kan jeg ikke gøre arbejdet færdigt med en borger, men skal gå fra ham midt i det hele for at hjælpe en anden, der sidder og råber nede i den anden ende af huset. Det er ikke optimalt,” siger Lene Hessing, der understreger, at hun er meget glad for arbejdet med beboerne.

På de to etager på Vibevej, hvor hun arbejder, skal de i gennemsnit to ansatte hjælpe de otte beboere med hjerneskader – nogle stærkt plejekrævende - med alt fra toiletbesøg og personlig hygiejne, sondemad og lift ud af sengen. Derudover skal de forberede frokosten til beboerne.

Hvilke dage skal de ikke spise?

Jacob Lennartz, pædagogmedhjælper, har været ansat cirka syv år på Strandviben, hvor han har haft ti forskellige afdelingsledere. 

Han mener ikke, at normeringerne hænger sammen.

”Jeg spurgte for nylig – selvfølgelig ikke i alvor – min chef: Når beboeren har fået bevilget hjælp en time om dagen, og det tager halvanden time at spise - hvilke dage er det så, vi ikke skal give beboeren mad?”

Han skiftede 1. august arbejde til en anden afdeling af Strandviben og understreger, at han udtaler sig om sit arbejde på afdelingen på Vibevej i København NV.

Den lave bemanding er også blevet bemærket af Socialtilsyn Hovedstaden. Efter et tilsynsbesøg i starten af 2016 skriver de i tilsynsrapporten, at  'medarbejderne gav udtryk for, at der er sket en lavere normering end tidligere. Og at de i dagligdagen må prioritere de mest nødvendige opgaver og ikke har tid til dokumentation og faglige drøftelser.'

Socialtilsynet valgte 1. august 2017 at forlænge det skærpede tilsyn af Strandviben til 1. november 2017.

Mange vikarer fra vikarbureauer

Tal fra Københavns Kommune viser, at der i 2016 blev brugt over fem millioner kroner på vikarer på Strandviben, der har 42 ansatte.

”Der har været dage, hvor der kun var vikarer i hele huset – de fleste fra vikarbureauer og så vores egne dygtige vikarer,” siger pædagogmedhjælper Jacob Lennartz.

Han har ikke noget personligt imod vikarerne fra vikarbureauerne, understreger han.


”Men de har jo ikke samme relation til beboerne,” siger han.

Også kollegaen, pædagog Lene Hessing ønsker at understrege, at vikarerne gør godt stykke arbejde og en stor indsats sammen med de fastansatte.


Kommune vil forbedre arbejdsmiljøet

Københavns Kommune, der er ansvarlig for botilbuddet, skriver i en udtalelse, at de har fokus på den store udskiftning af personale.

"Det er aldrig tilfredsstillende for hverken borgerne, medarbejdere eller ledelsen, når sygefraværet blandt personalet er højt, når personalegennemstrømningen er stor, og når medarbejderne oplever skift af ledere," skriver Lasse F. Steenland, chef for Borgercenter Handicap.


"Særligt sygefravær er et fokuspunkt for Socialforvaltningen, såvel generelt som konkret på Strandviben, og der er igangsat en række tiltag, der skal forbedre arbejdsmiljøet på Strandviben," står der endvidere.

Ikke nok indhold for beboerne

20 ud af de 61 beboere på Strandviben er tilknyttet et internt dagcenter, ifølge botilbuddets egne oplysninger. Men for mange af beboerne er overladt til sig selv på grund af manglende personale, siger pædagogmedhjælper Jacob Lennartz.

”For eksempel er der en beboer i kørestol, der kun sjældent kommer ud, fordi vi er for få på arbejde. Han prøver selv at komme ud, men er afhængige af hjælp fra fremmede, når han når til brostenene. Det synes jeg ikke er i orden. Livet er jo andet end at sidde og se 18 timers tv, før man skal sove.”

Han understreger, at personalet gør alt, hvad de kan for at skabe en indholdsrig og værdig hverdag, selv om det ikke er let, når ressourcerne mangler.

Han håber, at kritikken bliver taget alvorligt denne gang  - men det kræver mere end nye vagtplaner og omstruktureringer, mener han.

”Man ville vinde meget ved at ansætte en person mere i hver vagt på Vibevej. Det er hurtigt tjent ind på sygefravær og opsigelser."

Kontakt redaktionen: Har du oplevelser med bosteder for handicappede, du synes, Fagbladet FOA skal skrive om? Kontakt os på mbry@foa.dk

Skærpet tilsyn

Socialtilsyn Hovedstaden gav den 31. marts 2017 et skærpet tilsyn efter to besøg på Strandviben i januar 2017.
Botilbuddet fik i alt syv påbud, blandt andet om målgruppen, manglende dokumentation og opfølgning i forbindelse med magtanvendelser, overgreb i form af trusler og vold mod ansatte og borgere, manglende stabilitet i ledelsen og høj personalegennemstrømning.
Efter nyt besøg den 19. maj har tilsynet forlænget det skærpede tilsyn indtil 1. november 2017. Herefter har botilbuddet sendt en strategi- og handleplan for, hvordan de vil håndtere seks af påbudene. Det skærpede tilsyn vil holde øje med, om strategi- og handleplanen bliver efterlevet. 

Om Strandviben

Et specialiseret botilbud målrettet borgere med erhvervet hjerneskade fra 18 til 67 år.

De 61 pladser er fordelt på to botilbud på Strandlodsvej på Amager og Vibevej i København NV. Borgerne bor i almene boliger, som er oprettet efter ABL § 105.

Botilbuddet blev i 2010 lagt under Københavns Kommune på grund af sager om omsorgssvigt - dengang under navnet Vibegården.

”Målgruppen er kendetegnet ved at have et middelsvært til massivt hjælpe- og støttebehov, hvor genkendelighed og forudsigelighed, i rolige og trygge omgivelser er centrale begreber for borgernes livskvalitet.”
Kilde: Tilbudsportalen, Socialstyrelsen

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev