Annonce

Fællestillidsrepræsentant Jesper Priskorn mener, at stigningen i bæltefikseringer skyldtes, at der er for få hænder og sengepladser til for mange alvorligt syge patienter.

Tema: Vold i psykiatrien

Patienter og fagfolk: Flyt behandlingen af psykisk syge misbrugere til regionerne

Kommunerne er ikke gode nok til at hjælpe psykisk syge med deres misbrug. Resultatet er flere dyre genindlæggelser, og at de syge får et kortere liv med mindre livskvalitet.

Annonce

Jesper Priskorn, fællestillidsrepræsentant på Psykiatrisk Hospital Risskov, oplever jævnligt, at patienter bliver genindlagt, fordi de ikke får hjælp med deres misbrug, når de udskrives til kommunen efter endt behandling. Lars Aarø

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

På Psykiatrisk Hospital Risskov oplever de ansatte, at patienterne med misbrug ofte bliver genindlagt, kort efter de er blevet udskrevet. 
 
Forklaringen er ifølge Jesper Priskorn, fællestillidsrepræsentant på Psykiatrisk Hospital Risskov, at hospitalsbehandlingen ikke bliver fulgt op, når patienten udskrives til kommunen.
 
“Når patienterne udskrives, ser vi alt for ofte, at de søger tilbage til det gamle misbrugsmiljø i kommunen, hvor de igen bliver stofafhængige. Så bliver sygdommen forværret igen, og så bliver patienten genindlagt. Sådan kan det så fortsætte,” siger Jesper Priskorn.
 
Problematikken med den manglende sammenhæng mellem kommune og region er blevet mere påtrængende i takt med, at antallet af psykisk syge misbrugere, såkaldte dobbeltdiagnosticerede, er steget. Ifølge de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen er antallet af registrerede dobbeltdiagnosticerede således vokset fra 5.404 i 2007 til 9.465 i 2015

Læs også: På Risskov stopper hundene ved hver dør

Ingen hjælp efter udskrivningen

Det er kommunerne, der har ansvaret for at behandle de psykisk syge misbrugere, men den opgave har de rigtigt mange steder udfordringer med at løfte.
 
“Det er svært at skære alle kommuner over en kam. Der er nogle kommuner, der løfter opgaven rimeligt, men der er også flere steder, hvor det ikke lykkedes,” siger Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab. 
 
 
Han mener, at misbrugsbehandlingen og behandlingen af den egentlige diagnose bør koordineres langt bedre.
 
“Det har man forsøgt at imødegå med de koordinerende indsatsplaner. Men det kræver, at parterne rent faktisk mødes og aftaler, hvem der gør hvad. Sådan er det desværre ikke altid i dag. Det resulterer ofte i et ringere behandlingsresultat med flere tilbagefald,” siger Torsten Bjørn Jacobsen.
 

Flere genindlæggelser

Samme oplevelse har de hos Bedre Psykiatri, talerør for de pårørende til mennesker med psykisk sygdom.
 
“Vi har nogle mennesker her, der har nogle sociale forhold ved siden at sygdommen. Når man så har behandlet dem, så udskrives de, men deres sociale udfordringer betyder, at de genoptager misbruget, og så bliver de genindlagt. Folk falder altså ned mellem to stole,” siger Thorstein Theilgaard, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
 
Antallet af genindlæggelser er ifølge en opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen fra januar 2017 steget fra 20 procent i 2009 til 23 procent i 2015. Hos Bedre Psykiatri er de bekymrede for, at der er en sammenhæng mellem stigningen og det øgede antal misbrugere i psykiatrien. 
 
“Vi oplever, at pårørende henvender sig til os, fordi de bliver sendt fra kommunen til regionen og tilbage igen, når de står med et sygt familiemedlem. Det er jo skingrende vanvittigt. Der mangler et sted, hvor man kan håndtere misbrug og sygdomme på en og samme tid og i den rigtige rækkefølge,” siger han. 
 

Misbrugsbehandling bør ligge på hospitalet

Hos Bedre Psykiatri så man gerne, at misbrugsbehandlingen - især af de mest syge misbrugere - blev flyttet fra kommunerne til de fem regioner. Det samme mener flere andre fagpersoner. 
 
“Det kan ikke lad sig gøre først at behandle det ene og så det andet. Samtidig er der mange af de 98 kommuner, der slet ikke har adgang til den rette faglige ekspertise. De såkaldte dobbeltdiagnoser kunne derfor med fordel flyttes til regionalt regi,” siger Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab.
 
Det samme mener Karen Stæhr, sektorformand for sosu-sektoren i FOA:
 
“Jeg synes, det lyder fornuftigt, at man ligger misbrugsbehandlingen i behandlingspsykiatrien, så det ligger under sundhedsloven, og man har den rette sundhedsfaglige ekspertise til stede,” siger Karen Stæhr. 
 

Tab af liv og penge

Misbruget lægger beslag på en stor del af ressourcerne på de psykiatriske hospitaler landet over.
 
“Vi oplever faktisk, at op mod 50 procent af alle indlæggelser i psykiatrien skyldes misbrugsrelaterede psykotiske tilstande op til indlæggelserne,” skriver Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner, til Fagbladet FOA.  
 
De mange indlæggelser og genindlæggelser forårsaget af misbrug har en høj pris både økonomisk og menneskeligt.
 
“Det er klart, at det gør behandlingen dyrere. Men jeg mener faktisk, at det har en endnu højere pris for os som samfund, fordi vi taber nogle menneskers liv på gulvet, som vi kunne have reddet. Det synes jeg faktisk er meget værre end den økonomiske pris af kassetænkningen,” siger Karen Stæhr.
 
Hun henviser bl.a. til en stor nordisk registerundersøgelse, der viser, at psykisk syge patienters lever 15-20 år kortere end deres raske medborgere. 
 
“De fleste psykisk syge patienter har ikke ressourcer til at gå myndighederne på klingen og sikre, at man får den hjælp, de har brug for. Her mener jeg, at det er samfundets opgave at lave en mere håndholdt indsats, så man kan hjælpe dem med at skaffe et arbejde og bolig,” siger Karen Stæhr. 
 
Den betragtning er tillidsmanden for plejepersonalet på Psykiatrisk Hospital Risskov helt enig i. 
 
"Der er brug for en gevaldig opstramning af misbrugsbehandlingen. Lige nu smider vi rigtigt mange gode ressourser over styr, fordi patienterne genoptager misbruget, så snart de er udskrevet. Det er jo idiotisk. Især fordi vi i forvejen er presset" siger Jesper Priskorn.
 

KL og regioner: Samarbejdet skal forbedres

Hos danske regioner erkender formand Bent Hansen (S) at kommuner og regionerne har et samarbejdsproblem.
 
“En af udfordringerne, at det er meget forskelligt, hvordan behandlingen håndteres i kommunerne, og hvordan sammenhængen er til hospitalspsykiatrien. Og også hvordan samarbejdet fra hospitalet til kommunen er. Jeg tror, at en mere helhedsorienteret indsats, vil skabe et bedre og mere langsigtet resultat for den enkelte patient,” skriver han i en mail.
 
Hos KL oplever man også, at samarbejdet omkring de psykisk syge misbrugere ikke fungerer optimalt.

"Vi er grundlæggende enige i, at der er nogle overgangsproblemer. Vi oplever, at psykisk syge misbrugere bliver udskrevet fra psykiatrien, fordi man her ikke mener, de kan arbejde med borgerne, før de er kommet af med deres misbrug. Det er jo svært ikke at skulle behandle misbrug og sygdom som et samlet problem. Derfor står vi i kommunerne med nogle misbrugere, der ikke i ordentligt omfang får håndteret deres psykiske lidelse," siger Thomas Adelskov (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget i KL.
 
Han mener dog ikke, at samarbejdsproblemerne er argument for at flytte misbrugsbehandlingen til regionerne.
 
"Vi synes, at det giver mest mening at arbejde med de psykisk syge misbrugere i nærmiljøet, hvor man bedre kan lave en helhedsorienteret indsats. Meget ofte handler det her også om bolig, beskæftigelse og familien omkring den enkelte borger. Det kan man ikke løse i behandlingssystemet langt fra det sted, hvor borgeren bor," siger Thomas Adelskov.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev