Annonce

FOA-formand Dennis Kristensen.

FOA og Politiforbund: Psykiatrien skal styrkes 


Færre sengepladser og flere meget psykisk syge mennesker sætter bosteder og politi under pres. Bliver der ikke handlet hurtigt, vil der ske flere tragiske drab, frygter Dennis Kristensen  

Annonce

FOA-formand Dennis Kristensen er glad for, at det i 2016 endelig lykkedes at få sat skub i en ny handlingsplan, der skal forebygge vold på socialpsykiatriske botilbud. Men indsatsen på bostederne nytter ikke noget, hvis ikke også man får forbedret forholdene i behandlingspsykiatrien, som på grund af manglende sengepladser udskriver flere syge mennesker til kommunerne. Jørgen True

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

De sidste år er der sket en stigning i mennesker med psykisk sygdom og et fald i sengepladser. Det betyder, at flere og mere syge mennesker udskrives til bosteder eller et liv på gaden.

I samme periode er der sket en række drab på bosteder for psykisk syge samt på pårørende til syge. Hvis man skal undgå, at den triste statistik fortsætter i 2017, så skal psykiatrien styrkes, mener Dennis Kristensen, Formand i FOA. 

“På den tragiske baggrund med fem drab på fire år fik vi endelig slået hul igennem til beslutningstagerne om, at der skulle ske noget på de psykiatriske bosteder. Det mest markante er oprettelsen af en ny institutionsplads for 150 psykisk syge med dobbeltdiagnoser og udadreagerende adfærd i 2018,” siger han.

Fokus på behandlingspsykiatrien

Indsatsen på bostederne skal følges op af en indsats rettet mod behandlingspsykiatrien - altså de psykiatriske hospitaler. 

Hvis de fortsætter med at udskrive de syge tidligere og tidligere, vil bostederne fortsat blive ved med at blive oversvømmet af meget sindslidende mennesker, siger Dennis Kristensen.

“I det nye år vil vi have fokus på psykiatrien samlet set, altså behandlingspsykiatrien og retspsykiatrien. Der er nøje sammenhæng mellem situationen på bostederne og situationen i behandlingspsykiatrien. Vi har for få senge i psykiatrien og for mange patienter, der bliver hjemskrevet for hurtigt,” siger han.

Psykisk syge bliver politiopgave

Det er ikke kun FOAs medlemmer, der mærker, at der er sket en stigningen i antallet af psykisk syge. Det kan politiet også. 

“Psykisk syge er blevet en større og større politiopgave. Det er der ikke nogen tvivl om. Desværre oplever vi ofte, at politiet kommer til at stå alene med opgaven, især efter klokken 16,” siger Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet.

Hans opfattelse underbygges af tal fra Rigspolitiet, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i. De viser, at antallet af tvangsindlæggelser med bistand fra politiet er steget fra 2.569 i 2007 til 4.142 i 2015. Fagbladet FOA har ligeledes fået aktindsigt i politiets udrykninger til og henvendelser fra 11 socialpsykiatriske bosteder fra 2007 til 2016 - i denne tidsperiode er antallet af udrykninger til flere af bostederne fordoblet.

“Jeg har et ønske om, at der bliver ansat flere plejere, socialrådgivere og psykiatere. Og de skal være der efter kl 16, så der er nogen, der tager sig af de her ting. Det er jo mange gange gået hen og blevet en politiopgave, som der er andre folk, der er bedre uddannede til,”  siger Claus Oxfeldt. 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev