Annonce

Illustration af 3 lidt generte børn der står ovenpå bogstaverne s, f og o.

8 gode råd til en tryg overgang


Få her eksperternes råd til, hvordan I giver børnene den bedste overgang mellem børnehave, SFO og skole.

Annonce

Lilian Brøgger

Af Nana Toft
Journalist

Annonce

1. Forbered jer sammen

En tryg overgang kræver grundig forberedelse, så I som medarbejdere på tværs af børnehave, SFO og skole kan lægge en plan for tiden op til skolestart. Flere gensidige besøg hos hinanden, møder og fælles planlægning er essentielt.

Læs også: Overgang til skole er for utryg

2. Rød tråd på tværs
Skab fælles projekter, der går igen i både børnehave, skole og SFO. På Skovvangsskolen i Hammel har de for eksempel haft et skraldeprojekt, der er gået igen på alle tre steder. Genkendelighed mellem de tre aktører er essentielt for børnenes oplevelse af sammenhæng.

Læs også: "Nu får vi glade skoleparate børn"

3. Indsigt giver respekt
Klæd hinanden på. Børnehaven har en essentiel viden om barnet, som skal gives videre til SFO’en og skolen. Ligesom skolens lærere og pædagogiske personale skal give klart udtryk for, hvad de forventer af barnet ved skolestart. Det er vigtigt, at I på tværs af faggrupper ved, hvad de andre har af særlige kompetencer og viden, og hvordan I kan bringe det i spil, så I kan sikre bedre kontinuitet for børnene. Samtidig giver samarbejde på tværs respekt for hinandens faglighed – til gavn for børnene.
Illustrationer der viser en pige som kigger bagover på hendes store skoletaske, som hun har på ryggen.
Lilian Brøgger

4. Giv viden videre

Sørg for at den viden, I har indsamlet om et eksisterende samarbejde bliver givet videre til dem, der samarbejder næste år. Lad et par af medarbejderne fortsætte i den nye gruppe, men lad også nye komme til. Jo flere, der forstår og mærker samarbejdet på tværs, des mere vil det øge forståelsen for hinandens faglighed og bidrag til at sikre den bedste overgang for børnene.

5. Gør skolestarten magisk

Husk at forklare børnene, at der er forskel på SFO og skole og på førskole og skole. Førskole er nemlig ikke skole. Et af rådene fra Skovvangsskolen går på at vente med skoletasker og penalhus, før børnene starter i den ‘rigtige’ skole – så bliver skolestarten magisk.

6. Gør SFO’en til brobygger

Der er potentiale i at styrke SFO’ens rolle som brobygger. Mange steder er SFO-medarbejderne slet ikke med til møder eller besøg på skolen. Vil man give den tryggeste og mest gennemskuelig start til børnene, bør SFO’en inddrages på linje med skole og børnehave.
Illustration der viser to voksne står med hænderne strakte og holde i hånd, mens 5 børn går fra kvinden og over til manden via de voksnes arme
Lilian Brøgger

7. Inddrag forældrene

En god overgang er ikke kun op til de fagprofessionelle. Hold flere møder med forældrene, hvor både repræsentanter fra skole, SFO og børnehave er til stede. På Skovvangsskolen er forældrene inviteret af to omgange. Det giver forældrene et konkret billede af, hvad deres børn skal være en del af og giver dem et godt udgangspunkt for at tale med børnene om det efterfølgende.

8. Ledelsen skal på banen

Aktørerne kan have nok så fine ambitioner om et godt og styrket samarbejde. Men hvis ikke beslutningen er forankret i ledelsen, har det lille effekt. Det handler især om, at ledelsen skal prioritere samarbejdet på tværs og afsætte de nødvendige ressourcer.


Kilder: Forsker og førsteammanuensis Hilde Hogsnes, Høgskolen, Norge, Professor emeritus Stig Broström, DPU, skolepædagog Pernille Pedersen, pædagogisk assistent Gurli Hansen og indskolingsleder Hanne Damsgaard, Skovvangsskolen i Hammel.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev