Annonce

portræt billede af Formand for FOA, Dennis Kristensen.

Det gør FOA efter drab


Efter det tragiske drab fredag på en 57-årig social- og sundhedsassistent råber flere medlemmer FOA op på Facebook. Dennis Kristensen svarer nu på kritikken.

Annonce

”Jeg kan godt forstå frustrationerne efter drabet på Center Lindegården, fordi jeg selv har de samme frustrationer,” indleder FOAs formand Dennis Kristensen sin kommentar på Facebook til medlemmerne. Arkivfoto: Jørgen True

Af Sisse Nedergaard Jensen
Journalist

Annonce

En 57-årig social- og sundhedsassistent blev langfredag dræbt af en beboer på bostedet Lindegårdshusene i Roskilde, hvor hun arbejdede. Hun er den femte ansatte på et bosted, der har mistet livet på bare fire år.

FOAs formand Dennis Kristensen meldte efterfølgende klart ud, at ministrene må indføre en national handlingsplan for at forebygge lignende sager. Debatten på Facebook har været skarp, og flere medlemmer har stillet spørgsmål ved FOAs rolle i at forebygge fremtidige drab.

Indholdet kan desværre ikke vises, da tjenesten ikke længere stilles til rådighed af ekstern leverandør. Det beklager vi.

Svar på kritik

Dennis Kristensen, er gået ind i debatten på Facebook og svarer nu på kritikken.

”Jeg kan godt forstå frustrationerne efter drabet på Center Lindegården, fordi jeg selv har de samme frustrationer. Nu har vi råbt højt om skærpelse af sikkerheden på de socialpsykiatriske bosteder, de øvrige bosteder og i ældreplejen, og vi har gennem medlemsundersøgelser dokumenteret FOA-medlemmernes udsættelse for vold og trusler siden 2012 (...) Og alligevel sker det igen,” skriver Dennis Kristensen i en kommentar på Facebook.

Læs også: Cookies på fagbladetfoa.dk

 Dennis Kristensen fortsætter og fortæller, at han er overrasket over, hvis nogle af medlemmerne mener, at drabene skyldes manglende indsats fra FOA.

”Jeg kan næsten ikke tro, at I mener det helt alvorligt. Vi kan og skal presse politikerne og andre beslutningstagere til at handle, men indgreb i forhold til manglende sikkerhed kan, som I godt ved, alene foretages af Arbejdstilsynet. Når Arbejdstilsynet nu har givet strakspåbud til Center Lindegården blandt andet om at sikre, at ansatte ikke arbejder alene med personer, som kan udgøre en risiko, så er det jo et påbud til institutionen og kommunen, og ikke til FOA,” skriver Dennis Kristensen.

Han slutter af med at opfordre medlemmerne til at stå sammen med FOA om at stille krav til ordentlige forhold på arbejdspladserne.

”Det er præcist dét, vi i fællesskab skal stille krav om, at forholdene er i orden – både når det handler om alene-arbejde, tilstrækkeligt personale, de rigtige borgere i de rigtige tilbud, flere sengepladser på de psykiatriske afdelinger og indlæggelse af borgere, som de ansatte ikke længere føler sig trygge ved,” slutter Dennis Kristensen.

FAKTA: Det gør FOA

I 2014 startede arbejdet for en national voldshandleplan, hvor FOA på nuværende tidspunkt blandt andet har opnået, at:
  • Der er afsat 15,5 millioner kroner af satspuljemidlerne til en styrket indsats for forebyggelse af vold på botilbud i perioden 2015-2018.
  • Socialstyrelsen har igangsat et arbejde med at lave gennemgribende undersøgelser på alvorlige voldsulykker på 10 botilbud og forsorgshjem. Undersøgelsen forventes afsluttet snart, og resultatet skal indgå i arbejdet med at lave retningslinjer på området.
  • Arbejdstilsynet afholder 12 lokale temamøder om forebyggelse af vold til arbejdspladserne inden for alle brancher. Halvdelen er afholdt i 2015.
Derudover arbejder FOA blandt andet fortsat for, at:
  • Der skal udarbejdes en ny bekendtgørelse om forebyggelse af arbejdsrelateret vold – herunder en særlig paragraf om vold og alenearbejde.
  • Der iværksættes flere initiativer til at styrke samarbejdet mellem retspsykiatri, ambulant psykiatri, stationær psykiatri, bosteder med videre. Fokus skal være på både borgeren/patienten og på arbejdsmiljøet. 
  • Rådgivning om forebyggelse af vold til arbejdspladser med særlig vanskelige borgere og lovsikret gratis hjælp til ofre for vold og trusler.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev