Annonce

Tema: OK24

OK24: Her er resultatet for Kost- og Servicesektorens medlemmer i kommuner og regioner 


Opdateret 05. marts 2024

Højere grundløn, bedre pension og flere penge til dem med længere anciennitet står centralt i den aftale, som medlemmerne af Kost- og Servicesektoren nu skal tage stilling til: ”Jeg synes, det er et godt forlig,” siger sektorformand Pia Heidi Nielsen.

Annonce

Sektorformand Pia Heidi Nielsen håber, at hun har opfyldt nogle af de vigtige ønsker, hun havde med til ok-forhandlingerne med kommunerne: ”Jeg oplever, at jeg kan kigge alle sektorens medlemmer i øjnene og sige, at vi har kæmpet for det, de bad om,” siger hun. Rasmus Breum

Af Morten Bruun
Journalist

Annonce

Opdateret den 5. marts: Artiklen er opdateret, så du nu også kan læse om det regionale forlig. Det betyder, at hvis du er ansat som husassistent, tilsynsassistent, erhvervsuddannet serviceassistent, ufaglært serviceassistent, servicemedarbejder eller serviceassistent på sygehus eller er elev, skal du ned i bunden af artiklen. 

Højere grundløn. Bedre honorering af anciennitet. Og øget indbetaling til den enkeltes pensionsordning.

Det var de tre overordnede mål, som Pia Heidi Nielsen, formand for Kost- og Servicesektoren i FOA, havde stående på sin liste, da hun forleden gik i gang med at forhandle de vilkår i den nye overenskomst, der gælder alene for de kommunalt ansatte medlemmer, hun repræsenterer.

Det drejer sig blandt andet om husassistenter, køkkenmedarbejdere, rengøringsassistenter og de erhvervsuddannede serviceassistenter – og der blev lyttet til de ønsker.
 
”Medlemmerne havde givet os et meget klart mandat, og derfor var vores krav også meget tydelige,” siger Pia Heidi Nielsen og kalder resultatet for ’et godt forlig’:

”Jeg oplever, at jeg kan kigge alle sektorens medlemmer i øjnene og sige, at vi har kæmpet for det, de bad om.”

Erfaring lønnes bedre

De afsluttende forhandlinger drejede sig om de 2 procent af den samlede ramme på 8,8 procent, som var øremærket de enkelte faggrupper.

Og resultatet blev altså, at langt hovedparten af de penge – helt præcist to-tredjedele – er brugt på at forbedre medlemmernes grundløn og anciennitetstillæg, mens den sidste del går til forbedret pension. 

”Jeg er især glad for, at vi nu har fået fokus på dem med anciennitet. Tidligere stoppede eksempelvis husassistenternes og de ikke-faglærtes lønudvikling på løntrin 20 efter fem års ansættelse. De bliver nu hævet med et løntrin efter både to og fem års ansættelse,” siger Pia Heidi Nielsen og peger på det særlige forhold, der knytter sig til de grupper:

”Vi ved, at de har vanskeligt ved at få andel i pengene, når der forhandles om lokalløn. Derfor har det været vigtigt for os med de ekstra løntrin. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi opgiver kampen for at skaffe dem andel i lokallønnen. Og vi bliver også ved med at kæmpe for, at deres lønforløb ikke stopper efter blot fem års ansættelse.”

Stiger mere end otte procent

Pia Heidi Nielsen hæfter sig ved, at weekendens resultat skal lægges sammen med de lønstigninger på 6,5 procent, alle ansatte i kommunerne er sikret gennem det generelle forlig. 
 
Det betyder, at langt de fleste medlemmer at Kost- og Servicesektoren kan se frem til en samlet lønstigning på mindst otte procent de kommende to år.  

”Det er især værd at bemærke, at langt de fleste af pengene kommer til udbetaling i år. Den første store portion faktisk allerede i april,” siger hun.

Op til og under forhandlingerne har hun haft et særligt øje på de lavestlønnede. Hun glæder sig over, at de bliver ekstra tilgodeset både i kommunerne, i regionerne og i staten.
 
I kommunerne er de ansatte på løntrin 11-14 sikret, at deres grundløn hæves med 1.924 kroner om året i kommunerne. I regionerne er den tilsvarende gruppe sikret 2.403 kroner ekstra. Og på statens område er der afsat 11 millioner kroner til de lavest lønnede – blandt andre køkkenmedarbejdere.

Vagttillæg skal indgå i pension

Ydermere peger hun på, at den helt nye arbejdstidsaftale for døgnarbejde, som udspringer af sidste års trepartsaftale om et lønløft til udvalgte medarbejdergrupper.

Den får betydning for de medlemmer af Kost- og Servicesektoren, der er omfattet af skæve vagter og for eksempel arbejder om natten og i weekenden.

”Her stiger særydelserne markant, og samtidig skal disse tillæg også tælle med i indbetaling af pension. Alene det er historisk og et kæmpestort fremskridt, siger Pia Heidi Nielsen.

Næste etape i køreplanen for OK24 er, at alle de mange aftaler om nye overenskomster afleveres til forligsmanden. Her bliver de samlet og sendt til afstemning blandt medlemmerne.

Herunder følger en række særlige resultater inden for Kost- og Servicesektorens område. Senere følger tilsvarende oversigt over resultatet for de ansatte i regionerne.

Løn: Alle faggrupper i Kost- og Servicesektoren: 

- Det generelle forlig landede på en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent, hvoraf to procent blev afsat til forhandlinger med de enkelte organisationer og faggrupper.

- Alle offentligt ansatte er garanteret en samlet lønstigning på 6,5 procent over de næste to år, hvor langt den største del får virkning i år: 1. april stiger lønnen 4 procent, og 1. oktober forventes den at stige med yderligere 1,74 procent via reguleringsordningen.

- Med weekendens aftale kan langt hovedparten af de kommunalt ansatte medlemmer af Kost- og Servicesektoren se frem til en samlet lønstigning på mindst otte procent de næste to år.  

 

 
 

Rengøringsassistenter, husassistenter og ikke-faglærte ansatte, der ikke er pålagt funktion som tilsynsassistent – i kommuner:

- 1. april 2025 udgør grundlønnen løntrin 14 plus et tillæg på til 2.579 kr. årligt.

- Efter henholdsvis to og fem års ansættelse hæves man til løntrin 18 og 21 plus et kronetillæg på henholdsvis 2.579 kr. og 3.034 kr. årligt (det er et fremskridt i forhold til i dag, hvor man hæves til løntrin 17 og 20 plus kronetillæg)

- 1. april 2025 stiger pensionsbidraget med 0,73 procent til 14,13 procent

- Der skæres to måneder af den såkaldte pensionskarens

 

Tilsynsassistenter – i kommuner:

- 1. april 2025 udgør grundlønnen løntrin 16 plus et tillæg på 3.186 kr. årligt

- Efter henholdsvis to og fem års ansættelse hæves de til løntrin 20 og 23 – i begge tilfælde med et tillæg på 3.186 kr. årligt

- 1. april 2025 stiger pensionsbidraget med 0,73 procent til 14,13 procent 

- Der skæres to måneder af den såkaldte pensionskarens

Rengøringsteknikere – i kommuner:

- Med virkning fra 1. april 2025 ændres løntrinnene til henholdsvis løntrin 16, 20 og 22, der samtidig stiger med 1.517 kr.

- 1. april 2025 stiger pensionsbidraget med 0,75 procent til 14,15 procent

- Den såkaldte pensionskarens fjernes

 

Erhvervsuddannede serviceassistenter – i kommuner:

- I dag starter nyansatte på løntrin 19, og lønforløbet slutter efter seks års ansættelse på løntrin 23 med et tillæg på 3.186 kr.

- Nu indføres et helt nyt lønforløb

- Fra 1. april 2025 starter nyansatte på løntrin 22, hæves til løntrin 24 efter fem års ansættelse og til løntrin 26 efter otte års ansættelse
 
- Fra 1. april 2025 stiger pensionsbidraget med 0,75 procent til 14,15 procent
 
- Den såkaldte pensionskarens fjernes 

 

 

Husassistenter – i regioner: 

Med virkning fra 1. april 2025 udgør grundlønnen løntrin 14 plus et tillæg på 3.840 kr. årligt

Efter henholdsvis to og fem års ansættelse hæves man til løntrin 18 og 21 plus et årligt tillæg på henholdsvis 3.895 kr. og 3.3.621 kr. (det er et fremskridt i forhold til i dag, hvor man hæves til løntrin 17 og 20 plus et kronetillæg)

Med virkning fra 1. april 2025 stiger pensionsbidraget 0,68 procent til 13,38 procent

Den såkaldte pensionskarens reduceres fra fem til tre måneder

Tilsynsassistenter – i regioner:

Med virkning fra 1. april 2025 udgør grundlønnen løntrin 16 plus 1.646 kr. årligt.

Efter henholdsvis to og fem års ansættelse hæves man til løntrin 21 og 24 plus et årligt tillæg på 3.621 kr. på begge løntrin (det er et fremskridt i forhold til i dag, hvor man hæves til løntrin 20 og 23 plus et kronetillæg)
 
Med virkning fra 1. april 2025 stiger pensionsbidraget 0,68 procent til 13,38 procent

Erhvervsuddannede serviceassistenter – i regioner: 

Startløn hæves to løntrin og udgør med virkning fra 1. april 2025 løntrin 20

Med virkning fra 1. april 2025 overgår erhvervsuddannede serviceassistenter til et helt nyt lønforløb:

Efter fem års ansættelse hæves man til løntrin 23 plus et årligt tillæg på 6.930 kr.

Efter otte års ansættelse hæves man til løntrin 25 plus et årligt tillæg på 5.157 kr. 

Med virkning fra 1. april 2025 hæves pensionsbidrag med 0,75 procent til 13,6 procent

Ufaglærte serviceassistenter – i regioner:

Med virkning fra 1. april 2025 udgør grundlønnen løntrin 14 plus et årligt tillæg på 3.500 kr.

Med virkning fra 1. april 2025 hæves pensionsbidrag med 0,67 procent til 13,52 procent

Servicemedarbejdere og serviceassistenter på sygehuse – i regioner:

Med virkning fra 1. april 2025 udgør serviceassistenters grundløn løntrin 14 plus et årligt tillæg på 4.608 kr.

Med virkning fra 1. april 2025 hæves servicemedarbejderes et løntrin og grundløn består herefter af løntrin 14 plus et årligt tillæg på 3.840 kr.

Med virkning fra 1. april får serviceassistenter, der er tilknyttet lukkede afdelinger eller har en funktion som assistent ved røntgen-, operations- eller dialyseafdelinger, en grundløn på løntrin 15 plus et årligt tillæg på 6.583 kr.

Efter henholdsvis 3 og 10 års ansættelse som serviceassistent hæves man til løntrin 18 og løntrin 25 plus et årligt tillæg på henholdsvis 4.608 kr. og 5.157 kr.

Efter henholdsvis 3 og 10 år som serviceassistent tilknyttet lukkede afdelinger eller med funktion som assistent ved røntgen-, operations- eller dialyseafdelinger hæves man til løntrin 19 og 26 plus et årligt tillæg på henholdsvis 2.541 kr. og 3.146 kr. 

Med virkning fra 1. april 2025 hæves pensionsbidrag med 0,68 procent til 13,53 procent

Den såkaldte pensionskarens reduceres fra fem til tre måneder

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev