Annonce

Børn og rasleæg foto: Niels Aage Skovbo

Ny undersøgelse: Mange dagtilbud har utilstrækkelig kvalitet


Den nationale kvalitetsundersøgelse af dagtilbud på 0-2-års området er kommet, og resultaterne kunne være bedre. Næsten hvert andet dagtilbud har kun tilstrækkelig kvalitet, mens lige så mange har utilstrækkelig kvalitet. ’Det er dybt alvorligt,’ siger sektorformand, der appellerer til øjeblikkelig handling.

Annonce

En undersøgelse viser, at mange af dagtilbuddene for de 0-2-årige har utilstrækkelig kvalitet. Niels Aage Skovbo

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

Kvaliteten i vuggestuer og dagplejer er blevet vurderet, og konklusionen er klar: For cirka halvdelen af de vurderede dagtilbud til de yngste børn – altså de 0-2-årige lyder det, at kvaliteten er ’tilstrækkelig’. Altså lige god nok. For cirka lige så mange gælder, at kvaliteten er ’utilstrækkelig’. Få har god kvalitet, enkelte har ringe kvalitet, mens ingen af de vurderede dagtilbud kan fremvise fremragende kvalitet.

”Vi skal gribe ind med akut hjælp her og nu, og vi skal sikre et varigt kvalitetsløft fremadrettet, for vi gør det tydeligvis slet ikke godt nok, når det handler om de mindste børns dagtilbud,” siger Kim Henriksen, sektorformand i Pædagogisk Sektor i FOA om den landsdækkende kvalitetsundersøgelse, der blev sat i gang og finansieres af Børne- og Undervisningsministeriet.

Rapporten er udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd VIVE og Danmarks Evalueringsinstitut EVA, der altså har vurderet kvaliteten i kommunale dagtilbud ud fra repræsentative stikprøver, 97 vuggestuer og hos 99 dagplejere. Undersøgelsen vurderes at være repræsentativ. Undersøgelsen er den første afdækning af kvaliteten i dagtilbud til de mindste børn fra nul til to år.

Det er bekymrende

Langt hovedparten af børn i Danmark går i dagtilbud. Tidligere studier viser, at dagtilbud af god kvalitet kan have en positiv betydning for børn – og særligt for børn fra en socioøkonomisk svagere baggrund, lyder det i rapporten, der konkluderer, at:

”På den baggrund er det bekymrende, når undersøgelsen viser, at kun omkring hver tiende daginstitution og dagpleje vurderes til at have ’god’ kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer, og at det pædagogiske læringsmiljø i størstedelen af 31 daginstitutionerne og dagplejerne vurderes til at være af ’tilstrækkelig’ og ’utilstrækkelig’ kvalitet.”

God kvalitet gør forskel

Det betyder altså, at dagtilbuddene ikke kan forventes at gøre en kompenserende positiv forskel for børn, der for eksempel kommer fra hjem med mere sparsomme omsorgs- og udviklingsmuligheder, som EVA understreger.

”Det er dybt alvorligt og særligt slemt, fordi vi her taler om de allermindste i vores samfund, og de allerførste leveår spiller en enorm stor rolle i forhold til, hvordan børnene klarer sig senere i livet,” siger Kim Henriksen.

Niveauet er for lavt

Andreas Rasch-Christensen, der forskningschef på VIA University College og har siddet med i undersøgelsens arbejdsgruppe, siger til Berlingske:

”Der er ingen vej udenom, at det her skal være bedre. Det er ikke godt nok. Niveauet er for lavt, og der er for store forskelle fra kommune til kommune og stue til stue,” siger han og understreger lige som rapporten, at de første leveår er afgørende for børns liv. Det er også derfor, skiftende regeringer har haft særlige indsatser for de yngste børn, for eksempel den tidligere regerings 1000-dages program, der netop skulle løfte kvaliteten på 0-2-års området.

Derfor kalder Andreas Rasch-Christensen det for et samfundsproblem, når det slår fejl.

Ekstra personale ikke nok

Også børne- og undervisningsminister, Mattias Tesfaye (S) erkender i en pressemeddelelse, at man ikke er i mål endnu.

”Undersøgelsens resultater bekymrer mig, og derfor er jeg i dialog med parterne på området om, hvad der skal til for at styrke kvaliteten. Ekstra personale gør det ikke alene. Vi skal også tale om, hvordan gode fysiske rammer, stærk pædagogisk ledelse og høj faglighed blandt de ansatte kan være med til at sikre de rigtige forudsætninger for, at vores børn har det godt i deres dagtilbud.”

Thomas Gyldal Petersen, der er formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg peger i samme pressemeddelelse på, at der allerede er mange gode ting i gang i kommunerne, der skal forbedre kvaliteten.

”De her resultater er med til at gøre os klogere, også på det vi bør gøre bedre end i dag, og det skal vi nu bruge lokalt til at udvikle kvaliteten. Vi skal have fokus på, hvad kvalitet er, og hvordan vi bedst udvikler den – i et samarbejde mellem os politikere, forældrene, lederne og medarbejderne.”

Uddannelse nu

Men sektorformand i FOA mener, at der skal gøres noget straks. Selv peger han på, at det først og fremmest skal ske ved at uddannelsesdække området, så personalet i vuggestuer og dagplejere fremover er uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter.

”Vi ved, at uddannelse er den enkeltfaktor, der har den største betydning i forhold til at løfte kvaliteten for alle børn. Derfor skal alle pædagogmedhjælpere og dagplejere uddannes til enten pædagogiske assistenter eller pædagoger,” siger Kim Henriksen.

Om undersøgelsen

Kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer er undersøgt med observationsredskaberne KIDS Daginstitutioner og KIDS Dagpleje. Observationer med KIDS-redskaberne gennemføres af pædagogisk uddannede og certificerede observatører, der er til stede i dagtilbuddet en hel dag.

Der observeres på to stuer i daginstitutionerne. Den samlede kvalitet beregnes som et vægtet gennemsnit. Kvaliteten vurderes ud fra dagtilbuddets: ’relationer’, ’fysiske omgivelser’ samt ’leg og aktivitet’. De tre områder er de områder, som forskning viser er vigtige kontekster for et barns udvikling. Områderne vægtes ligeligt. I daginstitutionerne er der gennemført observationer på to stuer i det omfang, der har været to stuer for 0-2-årige. I alt er der gennemført observationer på 170 stuer. Herudover bygger undersøgelsen på 20 interviews med pædagogisk personale og data om rammeforhold indsamlet fra de deltagende kommuner og Danmarks Statistiks registre.

Læs hele rapporten her.

Kilde: Kvalitet i Dagtilbud’, EVA og VIVE

+

Det betyder kategorierne

  • Fremragende kvalitet – børn understøttes i høj grad i deres trivsel, læring, udvikling og dannelse.
  • God kvalitet – børn understøttes i trivsel, læring, udvikling og dannelse.
  • Tilstrækkelig kvalitet – understøtter kun i en vis grad børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, som udviklerne ser, er beskrevet i dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan. Det gælder alle børn, men især for børn i udsatte positioner er det et opmærksomhedspunkt.
  • Utilstrækkelig kvalitet – børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse understøttes i mindre grad end i pædagogiske læringsmiljøer af ’tilstrækkelig’ kvalitet, og at der er behov for flere justeringer af det pædagogiske læringsmiljø. Dette er i endnu højere grad tilfældet for pædagogiske læringsmiljøer, der vurderes til kvalitetskategorien ’ringe’.

Kilde: ’Kvalitet i Dagtilbud, EVA og VIVE

+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev