Annonce

Portrætfoto af to kvinder og en mand

Tema: Overenskomstforhandling 2023

OK23: Forhandlerne er færdige – nu er det medlemmernes tur


FOAs hovedbestyrelse har torsdag givet sin opbakning til de nye overenskomster på det private arbejdsmarked. Tre tillidsrepræsentanter er enige om, at resultatet er bedre end forventet. ”Det bliver både nemt og godt at sælge indholdet til kollegerne,” lyder det, før urafstemningen indledes på søndag.

Annonce

Fornuftige lønstigninger og gode aftaler om uddannelse er nogle af de elementer i de nye overenskomstforlig, som de tre privatansatte tillidsrepræsentanter Bettina Soto (tv.), Pia Rich og Alex Pedersen fremhæver. Malte Kristiansen & Per Rasmussen

Af Morten Bruun
Journalist

Annonce

Så er den sidste aftale på plads, og forhandlerne har sovet ud efter de nattelange møder. Nu er det op til medlemmerne at vurdere indholdet, når de nu bliver bedt om at stemme ja eller nej og dermed afgøre, om de nye overenskomster på det private arbejdsmarked kan træde i kraft.

Er de tilfredse med, at de i løbet af de næste to år kan se frem til, at lønnen samlet stiger med 10-12 procent? Er de tilfredse med, at der skal bedre styr på natarbejde? Er de tilfredse med, at nybagte forældre får yderligere fire ugers barselsorlov? Er de tilfredse med, at tillidsrepræsentanterne får bedre vilkår til at passe deres arbejde, for at nævne blot nogle af de elementer, der skal tages stilling til.

Aftalerne omfatter 600.000 lønmodtagere – heriblandt de lige godt 3.000 FOA-medlemmer, der er ansat i eksempelvis private plejefirmaer og bosteder. 
Og FOAs hovedbestyrelse, som torsdag drøftede resultaterne, anbefaler med et stort flertal – 39 mod 7 – at stemme ja. 

”Jeg synes, vi står med et godt resultat, som vi kan være stolte af,” siger Thomas Enghausen, der er næstformand i FOA – og allerede nu har kikkerten rettet mod næste års forhandlinger om nye overenskomster på det offentlige område.

”Det forløb starter faktisk allerede fredag med de første møder mellem Forhandlingsfællesskabet og arbejdsgiverne. Og jeg synes, vi tager mange gode ting med fra de private forhandlinger,” siger Thomas Enghausen.

Læs også: Det skal du vide om OK23

Nemt at sælge til kollegerne

Den forventning står han ikke alene med. Fagbladet FOA har talt med tre tillidsrepræsentanter fra private plejefirmaer, og de er enige i, at der er en overvægt af gode elementer i aftalerne.

”Indholdet er både godt og nemt at sælge til kollegerne,” lyder det således fra Alex Pedersen, der er social- og sundhedsassistent i Svane Pleje ApS, som er den største private aktør i Aalborg Kommune og har overenskomst med Dansk Erhverv.

Her kører han fast dagvagt i Nørresundby og aftenvagt hver fjerde weekend og har allerede haft de første samtaler om forliget med nogle de cirka 200 kolleger i Svane Pleje, han repræsenterer.

”Vi har flere ufaglærte her, og de er vist ret glade for de nye muligheder for at uddanne sig,” siger Alex Pedersen om det særlige forsøg, der er aftalt med Dansk Erhverv.

Det handler om, at ufaglærte, der udfører pleje- og omsorgsarbejde, i en forsøgsperiode på to år får adgang til at uddanne sig med fuld løn, hvis de opfylder et par særlige betingelser. De skal for eksempel være over 25 år, og de skal have været ansat på deres nuværende arbejdsplads i mindst et år og have arbejdet mindst 24 timer om ugen.

”De krav er der flere kolleger, der lever op til,” siger Alex Pedersen, der også oplever, at de aftalte lønstigninger bliver godt modtaget.

”Der er mange unge kolleger her, og seks kroner mere i timen i år og 5,75 næste år er noget, de fleste forstår. Og så synes jeg i øvrigt selv, at det er fantastisk, at ufaglærte og faglærte stiger det samme i kroner og øre,” siger Alex Pedersen, der i øvrigt har svært ved at sige, hvor hans til forventninger til resultatet lå helt præcist.

Men jeg er i hvert fald meget tilfreds med det, vi står med nu,” noterer han.


I Sønderborg er Bettina Soto en smule misundelig på sin nordjyske kollega. Hendes arbejdsplads Caras I/S har nemlig overenskomst med Dansk Industri, og her er aftalen om uddannelse af ufaglærte ikke en del af det nye forlig.

”Det er lidt ærgerligt, for det er en fantastisk aftale, Alex og hans kolleger får. Men jeg håber da, at de næste to års forsøg på arbejdspladserne under Dansk Erhverv går så godt, at den mulighed også bliver en del af vores overenskomst, når vi skal til det igen i 2025. For jeg tror på, det er den rigtige vej at gå, når vi skal have flere til at uddanne sig inden for faget,” siger Bettina Soto, der selv er ufaglært – og kun har været i faget i knap fem år efter en lang karriere som dagplejer.

Hun er ligesom Alex Pedersen ret sikker på, at flertallet af kollegerne vil være tilfredse med de lønstigninger, der er på vej:

”Det kunne selvfølgelig have været bedre. Det skal man sige. Men jeg synes altså, at resultatet er godt og tror, kollegerne er enige,” siger Bettina Soto, der er tillidsrepræsentant for cirka 100 sosu-ansatte i et privat plejefirma, der kun opererer i Sønderborg Kommune.

”Som tillidsrepræsentant vil jeg også gerne fremhæve de forbedrede muligheder, vi får for at passe det faglige arbejde. Her er alle fremskridt velkomne, og det vil være så fint, hvis arbejdsgiverne indser, at vi ikke er modstandere, men samarbejdspartnere,” siger hun.

En kvinde og en mand står på en gang.
Alex Pedersen og Bettina Soto har begge siddet med i FOAs forhandlingsudvalg som repræsentanter for arbejdspladserne: ”Det har været virkelig spændende,” siger de. Malte Kristiansen

Vi ligger stadig lavt

I Ringsted arbejder Pia Rich som fast aftenvagt hos Forenede Care Neuros genoptræningssted for hjerneskadede. Her er hun tillidsrepræsentant for cirka 25 sosu-ansatte, som tager sig af borgere, der skal genoptrænes efter eksempelvis en hjerneblødning eller en blodprop.

”Jeg har været her siden 2018, og det er mit første job som privatansat. Normeringen er rimeligt god, og det er normalt relativt nemt at rekruttere nye kolleger. Men før overenskomstforhandlingerne havde vi selvfølgelig – ligesom de fleste andre – forventninger til en pæn lønforhøjelse. Men forhåbningerne var jo ikke så store,” siger Pia Rich.

Læs også: FOA-medlemmer: Derfor er vi privatansatte

Derfor er hun også overrasket over de lønstigninger, der er udsigt til. På hendes arbejdsplads betyder det, at timelønnen i løbet af de næste to år stiger til lige godt 172 kroner.

”Resultatet er bedre, end jeg havde regnet med, og jeg tror, kollegerne siger ja. Men vi vil stadig ligge lavt i forhold til vores ansvar og tunge arbejdsopgaver, og hvis vi skal rekruttere flere unge mennesker til vores fag, skal lønnen endnu højere op,” siger Pia Rich med tanke på overenskomstforhandlingerne i 2025.

Samtidig glæder hun sig også over, at tillidsrepræsentanten får bedre mulighed for at passe sit arbejde – og blandt andet skal have ret til at hilse på nye kolleger ved ansættelsen og fortælle om FOA.

”Det er et fremskridt. Jeg har oplevet at støde på et menneske, jeg ikke kendte og fandt ud af, at det var en kollega. Det er ikke så heldigt.”

Til gengæld ærgrer hun sig over, at aftalen ikke rummer fremskridt i forhold til seniordage.

”Jeg er 56 år og har været i faget i mange år. Jeg vil gerne blive ved mange år endnu, men jeg savner bedre muligheder for at få seniordage. Jeg har først adgang til den slags, når jeg fylder 62 – og så skal jeg selv betale dem via fritvalgsordningen. Det kunne sagtens blive bedre,” siger Pia Rich.

Urafstemningen om de nye overenskomster indledes på søndag og slutter 11. april. Alle stemmeberettigede FOA-medlemmer får personlig orientering.

Her er hovedelementerne

FOA har forhandlet nye overenskomster for privatansatte medlemmer inden for social- og sundhedsområdet, det pædagogiske område samt vikarer i vikarbureauer og handicaphjælpere.
En lang række elementer i forligene er knyttet til den konkrete sektor, men overordnet er der aftalt følgende:

Løn og pension:
  • Lønningerne reguleres i kroner, med i alt 11,75 kroner i den to-årige overenskomstperiode.
  • Genetillæg reguleres med 4,5 % i 2023 og 3,5 % i 2024.
  • I 2023 forhøjes arbejdsgivers pensionsbidrag med 2 %, mens den enkeltes eget bidrag sænkes tilsvarende.
  • I 2024 hæves den særlige opsparing med 2 % til i alt 9 %.
Barsel:
  • Der gives 4 ugers ekstra forældreorlov under barsel, heraf øremærkes 2 uger til den forælder, der ikke har født. Desuden hæves det ekstra pensionsbidrag, der skal betales under den fødendes 10 ugers orlov.
Natarbejde:
  • Det bliver skrevet regler og anbefalinger om natarbejde ind i overenskomsterne, herunder med aftaler om, at parterne skal drøfte og være opmærksomme på problemerne ved natarbejde.
TR-rettigheder:
  • Der er aftalt nye regler, som blandt andet sikrer at valg af tillidsrepræsentanter kan ske i arbejdstiden, og at tillidsrepræsentanten sikres adgang til at mødes med nyansatte kolleger for at informere om blandt andet FOA.
Uddannelse:
  • Der er i alle aftaler fokus på uddannelse, og der åbnes som noget nyt for, at tillidsrepræsentanten kan udpege en uddannelsesrepræsentant, hvor dét giver mening.

Kilde: FOA OK

+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev