Annonce

barn

I dag træder ny barselslov i kraft: Forstå de nye regler

Opdateret 03. oktober 2022

Er du, eller skal du være forælder til et barn, der bliver født i dag den 2. august 2022 eller senere, så er du omfattet af de nye barselsregler. Se, hvad de betyder her. 

Annonce

11 ud af 24 ugers barsel er fra nu af øremærket og kan derfor ikke overdrages til den anden forælder. Colourbox

Af Merete Nielsen
Journalist

Annonce

Opdatering: Punkt 6 er blevet præciseret.
Danske mænd tager i gennemsnit 35 orlovsdage efter fødslen, mens mødre har 280 orlovsdage. Det viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik fra 2020. 

Med de nye orlovsregler, som Folketinget vedtog i marts 2022, vil den fordeling ændre sig, fordi flere af barselsugerne nu er øremærket, så de ikke kan overføres til den anden forælder.

Øremærkningen gælder dog kun for lønmodtagere. En anden væsentlig ændring er, at andre familiekonstellationer får bedre vilkår for at dele orlovsugerne. Fra 1. januar 2024 bliver det således muligt for LGBT+-familier og enlige forældre at overdrage dele af orloven til andre, eksempelvis en bedsteforælder eller den tredje part i en regnbuefamilie. For dem, der er omfattet af en overenskomst, vil en del af barselsugerne være med løn.

Hvad er det nye?

Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge er 48 uger efter fødslen. Sådan var det også med de gamle regler. Det nye er, at de 48 uger bliver fordelt ligeligt, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov.

11 af de 24 uger er øremærket og kan derfor ikke overdrages til den anden forælder. Det betyder, at hvis en af forældrene vælger ikke at tage den øremærkede barsel indenfor et år fra fødslen, går den tabt.

Mødre vil fortsat have ret til 4 ugers orlov med barselsdagpenge før fødslen. Er man omfattet af aftalen om fravær af familiemæssige årsager, har man ret til 8 ugers orlov med løn før fødslen.

13 orlovsuger kan overdrages 

Forældre kan overdrage orlov til hinanden – hvor meget afhænger af, om man er lønmodtager eller ej. 

For forældre, som begge er lønmodtagere, vil fordelingen af barselsdagpenge efter fødslen se således ud:

Hver af forældrene har 2 ugers øremærket barsel, der skal tages i forbindelse med fødslen eller adoption. Desuden har hver forælder 9 ugers øremærket barsel, som de ikke kan overdrage til hinanden. Det er
altså de 11 uger, der er øremærket, og som skal holdes, inden der er gået 1 år fra fødslen.

Forældrene har herudover hver 13 ugers orlov, som i udgangspunktet kan overdrages til den anden forælder.

Øremærkning gælder kun lønmodtagere

Hvis man er ledig, selvstændig eller studerende gælder reglen om 9 ugers øremærket barsel ikke. I de tilfælde kan man altså godt give 22 (9+13) ugers barsel til den anden forælder.

Kun de 2 ugers øremærket barsel ved fødslen eller adoption gælder stadig.

Soloforældre sidestilles

Familier, hvor der kun er en forælder, har ret til 46 ugers barsel som i dag. Det nye er, at solofædre og solomødre sidestilles, så begge har ret til 46 ugers barsel. Fra 1. januar 2024 kan eneforældre overdrage orlov til et nært familiemedlem.

Det kan enten være til bedsteforældre eller søskende. Hvis den ene forælder er død, er der mulighed for at overdrage orlovsuger til den afdødes forældre eller søskende. Det nærtstående familiemedlem skal afholde orloven, inden barnet fylder 1 år.

Ingen ændringer i uger med løn

Forældre har samlet set det samme antal barselsuger med løn som hidtil – de hedder blot noget andet for moren. Den lige fordeling af dagpengene med 24 uger til hver af forældrene betyder, at der kan være situationer, hvor en af forældre har flere ugers lønret, end der er dagpenge til. 

Det vil for eksempel være tilfældet, hvis mor er ansat på det offentlige område og gør brug af de 6 ugers fælles lønret, idet hun i det tilfælde vil have i alt 26 ugers løn, men kun 24 ugers dagpenge. Her vil far skulle overføre minimum 2 ugers dagpenge til moren. Desuden får far løn i 7 af de 9 ugers øremærket orlov, og hvis han får del i de fælles uger med løn, kan han få løn i alle 9 uger.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller FOA-afdeling, hvis du har brug for vejledning.

Vær obs. på nye frister

Med de gamle regler skulle arbejdsgiver have besked om, hvordan forældrene vil fordele barselsugerne senest 8 uger efter fødslen.
Med de nye regler er fristen ændret til senest efter 6 uger. Desuden skal man ved overdragelse af orlov give besked 4 uger før fødslen, hvis den overdragne orlov skal holdes inden for de første 10 uger.
Læs mere om barselsreglerne på borger.dk eller på FOAs hjemmeside
Kilde: Eike Byg Huish, juridisk konsulent i FOAs overenskomstafdeling

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev