Annonce

En to ambulance indefra

Samtlige regioner mangler personale til ambulancerne

I alle landets fem regioner er der vanskeligheder med at finde nok ambulancereddere og paramedicinere til at betjene ambulancerne. I alt er der lige nu 202 ubesatte stillinger, fremgår det af et svar fra Sundhedsministeren til Folketingets Sundhedsudvalg.

Annonce

Landet over er ubesatte stillinger til jobbene som ambulanceredder og paramediciner. I værste tilfælde kan ambulancer komme til at stå tomme. Dansk Folkeparti mener, udbudsrunder har presset området. Heidi Lundsgaard

Af Signe Højgaard
Journalist

Annonce

Over hele landet er der udfordringer med at finde folk, som kan rykke hurtigt ud, når borgerne ringer 112, fordi de har brug for akut hjælp og en ambulance. Sammenlagt er der på landsplan 202 vakante stillinger som ambulancereddere eller paramedicinere. Det viser et svar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til Folketingets Sundhedsudvalg. 
 
I Region Hovedstaden er der i alt 70 af den slags ubesatte job hos de to eksterne leverandører, og fem ledige stillinger blandt ambulancepersonalet i regionens eget akutberedskab. I Region Nordjylland er der 21 vakante stillinger i ambulancetjenesten, mens der i Region Syddanmark mangler 20 ambulancereddere eller paramedicinere. Og i Region Sjælland er der 36 ubesatte stillinger. 

Tallene fra de fire regioner er fra januar. Region Midtjyllands opgørelse er fra 1. december og viser, at der på det tidspunkt manglede 12 ambulancereddere eller paramedicinere hos en eksterne leverandør, og der var 38 ledige stillinger hos regionens egen ambulancetjeneste.
 

DF ønsker national præhospital enhed

Det er Dansk Folkepartis Sundhedsordfører Liselott Blixt, der har rejst spørgsmålet over for ministeren om antallet af manglende reddere og paramedicinere. Hun er meget bekymret over manglen på personale til så livsvigtige funktioner. Liselott Blixt mener, at området er blevet presset af udbudsrunder, hvor firmaer har konkurreret så hårdt, at det er gået ud over personalets arbejdsforhold.
 
”Jeg har talt med mange reddere om, at der har været meget uro på området. Det er en af grundende til, at jeg ønsker en national præhospital enhed, hvor man arbejder sammen og ikke på tværs. Vi må se på, hvordan vi gør så ikke alting skal i udbud, og gør det hele usikkert hver fjerde år,” siger hun. 
  

FOA: Området egner sig ikke til udbud

I FOA er næstformand i Teknik- og Servicesektoren Thomas Brücker enig i, at området ikke egner sig til at blive sendt i udbud hver fjerde år. 
 
”Vi ved, at hver gang, der er udbud, er der medarbejdere, der helt forlader faget, når de skal skifte arbejdsgiver. Kunne der komme ro på området, kunne der også komme mere stabilitet,” siger han. 
 
Thomas Brücker peger på, at et dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø får mange til at forlade faget. 
 
”Der er masser, der står i kø for at blive redder-elever. Men det nytter ikke noget at uddanne folk til et dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Folk flygter fra faget, hvis de kan komme afsted med det. Hvis man ikke gør noget for arbejdsmiljøet, vil manglen på reddere kun stige.” siger han og nævner, at det er kommet frem, at otte procent af redderne har PTSD.
 

Læs også: Arbejdspres og voldsomme oplevelser:  PTSD-alarm blandt reddere og brandfolk

Thomas Brücker ønsker at få undersøgt tallene nærmere. Han vil blandt andet gerne vide, hvad de vakante stillinger konkret betyder for bemandingen af ambulancerne i hverdagen. 
 

Sundhedsministeren: Centralt at sikre bemanding

Sundhedsminister Magnus Heunicke understreger i brevet til sundhedsudvalget, at det er helt centralt for regeringen, at der er en tilstrækkelig bemanding af landets akutberedskaber. 
 
”Det er en kritisk del af vores sundhedsvæsen, som skal fungere. Jeg har derfor en klar forventning om, at regionerne sikrer dette. I den forbindelse har jeg noteret, at der blandt andet er skruet op for optaget på ambulancebehandler-uddannelsen. Det er i sig selv positivt, men det er værd at bemærke, at eleverne skal uddannes, før de kan indgå i akutberedskabet,” lyder det i ministerens svar.

Mangel på ansatte til ambulancerne

I Sundhedsministerens brev til Folketingets Sundhedsudvalg den 24. januar 2022 oplyser Danske Regioner:
 
”Regionerne har indhentet data internt og hos de eksterne leverandører, som primært varetager ambulancedriften i regionerne. Der gøres opmærksom på, at opgørelserne ikke er sket på samme dato, og at der ikke er data med fra to mindre eksterne leverandører. Der gøres desuden opmærksom på, at antallet af vakante stillinger skal ses i sammenhæng med antallet af fuldtidsstillinger.
 
I Region Nordjylland oplyser den eksterne leverandør, at der i skrivende stund er 21 vakante stillinger i ambulancetjenesten. I driften af øvrige præhospitale enheder, som varetages af Region Nordjylland, er der ingen vakante stillinger som ambulancered-
der/paramediciner.
 
I Region Hovedstaden oplyses det, at der i skrivende stund er 70 vakante stillinger som ambulanceredder/paramediciner fordelt på to eksterne leverandører. Blandt ambulancepersonalet ansat i Region Hovedstadens eget akutberedskab er der 5 vakante stillinger.
 
Region Midtjylland oplyser, at der pr. 1 december 2021 er 12 vakante stillinger som ambulanceredder/paramediciner hos deres eksterne leverandør og 38 vakante stillinger hos regionens egen ambulancetjeneste.
 
Region Syddanmark oplyser, at der i skrivende stund er 20 vakante stillinger som ambulanceredder/paramediciner i regionens egen ambulancetjeneste.
 
Region Sjællands eksterne leverandør har i skrivende stund 36 vakante stillinger. Region Sjælland har i skrivende stund ingen vakante stillinger i Præhospital Center Region Sjælland, hvor paramedicinere er ansat til andre opgaver end ambulanceberedskab.”
 
Kilde: Danske Regioner oplyser ovenstående i et brev fra Sundhedsminister Magnus Heunicke til Folketingets Sundhedsudvalg.
 
+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev