Annonce

Overblik: Det siger ny økonomiaftale om dit arbejdsområde

Regeringen og KL har sent tirsdag aften indgået en ny økonomiaftale. Få overblik over, hvad aftalen siger om blandt andet om ældre- og børneområdet.

Annonce

Regeringen og Kommunernes Landsforening er blevet enige om en ny økonomiaftale for 2022, som sætter rammen for kommunernes økonomi i det kommende år. Derfor har den afgørende betydning for dit arbejde på f.eks. ældreområdet, børneområdet, psykiatrien og det specialiserede socialområde.  iStock/Scanpix

Af Malin Schmidt
Journalist

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

Rammerne for kommunernes økonomi det kommende år er på plads, efter regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) er blevet enige om en ny økonomiaftale.

Aftalen hæver den kommunale serviceramme med 1,4 milliarder kroner i forhold til sidste års aftale og indeholder flere punkter, der involverer FOA-medlemmers arbejdsområde - især på ældre- og børneområdet og det specialiserede socialområde.

Herunder kan du få overblikket, og hele aftalen kan læses her.

Kommuner kompenseres for corona-udgifter

Coronaepidemien har givet kommunerne ekstra udgifter til blandt andet rengøring, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing. For at undgå, at udgifterne går ud over velfærden i kommunerne, bliver kommunerne kompenseret med i alt 1,3 milliarder kroner. Beløbet kan blive justeret, når der er overblik over de præcise corona-udgifter. 

Midler til bedre bemanding videreføres

De årlige 500 millioner kroner, der blev afsat på finansloven i 2018 til styrket fastholdelse og rekruttering i ældreplejen omlægges, så det i stedet videreføres som en del statens årlige bloktilskud til kommunerne fra 2022. Der er enighed om, at midlerne fortsat skal bruges på bedre bemanding i ældreplejen.

Ældretopmødet

Regeringen og KL er enige om at følge op på resultaterne fra Ældretopmødet 2020. Der skal arbejdes med både udfordringer og videreudvikling af ældreplejen med borgerens behov er i centrum, blandt andet indenfor ledelse, rekruttering, organisering af ældreplejen og inddragelse af pårørende.

Ny plan for psykiatrien

Coronaepidemien har udskudt forhandlingerne om den kommende 10-års plan for psykiatrien. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen er aktuelt i gang med at undersøge området, og KL og Danske Regioner er inddraget for at finde gode løsninger til behandling af borgere med dobbeltdiagnoser. Arbejdet ventes færdigt i slutningen af året.

Det specialiserede socialområde forbliver i kommunerne

Udgifterne til børn, unge og voksne med psykiske, fysiske eller sociale vanskeligheder er vokset, og har stået for den største udgiftsvækst korrigeret for demografi siden kommunalreformen i 2007. Tal fra FOA viser da også, at kommunerne årligt mangler 800 millioner kroner for at få budgetterne inden for det specialiserede socialområde til at hænge sammen. Men økonomiaftalen tilfører ikke ekstra midler.

Regeringen iværksætter indsatser som bl.a. en evaluering af området med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Der bliver nedsat et ekspertudvalg. Og kommunerne skal fortsat have fokus på styring og prioritering. Regeringen understreger, at området skal forblive i kommunerne og ikke flyttes til regionerne, som det ellers er blevet diskuteret. 

Kvalitet i dagtilbud

Minimumsnormeringerne, som er fremrykket, så landets dagtilbud allerede i 2024, skal have en voksen til tre vuggestuebørn og en voksen til seks børn i børnehaven, bliver i økonomiaftalen igen understreget som en grundlæggende faktor for at skabe kvalitet i dagtilbud.

Derudover vil regeringen og Kommunernes Landsforening sætte gang i et arbejde med en kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet, som tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan. Undersøgelsen skal ligge færdig i 2023. 

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev