Annonce

Spand og klud

Tema: OK21

OK21: Her er den nye aftale for kost- og serviceansatte i kommunerne

Opdateret 15. marts 2021

Mere i løn og pension, fokus på fuldtidsansættelser og bedre mulighed for uddannelse er blandt de tiltag, FOA og Kommunernes Landsforening, KL, er blevet enige om i de nye overenskomstaftaler for ansatte på kost- og serviceområdet.

Annonce

Som en del af et nyt uddannelsestiltag vedtaget ved OK21 skal der i de kommende tre år fokus på at opsøge og tilbyde ansatte på kost- og serviceområdet uddannelse og kompetenceudvikling. Tobias Stidsen, arkivfoto

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

Nye overenskomster for husassistenter, serviceassistenter, rengøringsteknikere og alle andre kost- og serviceansatte på FOA-overenskomster i kommunerne er nu underskrevet ovenpå flere ugers sejlivede forhandlinger.

Uddannelse, kompetenceudvikling, fuldtidsansættelser og mere i løn og pension er nogle af hovedpunkterne i de nye overenskomstaftale, som træder i kraft 1. april, hvis FOAs medlemmer stemmer ja til den.

Lønstigninger til alle

Alle FOAs medlemmer er sikret lønstigninger på mindst 5,02 procent over de næste tre år, hvis de arbejder på det kommunale eller regionale område. På det statslige område er der tale om lønstigninger på 4,42 procent.

Uddannelse og kompetenceudvikling

Formand i Kost- og Servicesektoren i FOA, Pia Heidi Nielsen, er glad og tilfreds med resultatet af overenskomstforhandlingerne set i lyset af, at økonomien i år har været påvirket af coronavirus. Især er hun glad for de tiltag, der er kommet på uddannelsesområdet for FOAs medlemmer på kost- og serviceområdet.

I et nyt projekt kan husassistenter, ikke-faglærte og erhvervsuddannede serviceassistenter tage kurser i grøn omstilling og hygiejnisk rengøring.

”Det har været et krav fra vores medlemmer at få kompetenceudvikling, og lige nu i den tid, vi lever i, er hygiejnisk rengøring og grøn omstilling rigtig vigtigt,” siger Pia Heidi Nielsen og fremhæver, at der også lokalt skal være større fokus på uddannelse og kompetenceudvikling.

”Vi har også fået en tekst ind i overenskomsten, om at der lokalt skal drøftes uddannelse og kompetenceudvikling. Det er vi meget glade for. FOA stillede jo krav om ret og pligt til uddannelse, og det fik vi ikke, men når vi kigger på det, vi har fået, er det klart en styrkelse af vejen til uddannelse. Det er rigtig godt,” siger Pia Heidi Nielsen.

Opsøgende indsats om at sende folk i uddannelse

Et af de tiltag, der er aftalt på uddannelsesområdet, er, at kommunerne i højere grad skal opsøge og tilbyde ansatte efter- og videreuddannelse.

”Når vi ser på Kompetencefonden og puljen Fra Ufaglært til Faglært, er det ikke vores medlemmer, der gør brug af den. Vi har hørt fra medlemmerne, at det kan være svært at komme af sted på kurser, og det er nogle af de barrierer, vi skal have fjernet. Både barriererne på arbejdspladsen og også de barrierer, medlemmerne selv kan have,” siger Pia Heidi Nielsen.

”Så vi har sammen med KL aftalt, at her bliver der nødt til at være en opsøgende indsats. Det, synes vi, er rigtig vigtigt,” siger Pia Heidi Nielsen.

Som en del af den opsøgende indsats er det som en forsøgsordning aftalt, at husassistenter, der arbejder på ældreområdet, kan tilbydes uddannelsen til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent på voksenelevløn for at imødekomme problemerne med rekruttering.

Mere i løn og pension

Ansatte på kost- og serviceområdet kan udover den generelle lønstigning på 5,02 procent, som alle offentligt ansatte i kommuner og regioner får, også se frem til en ekstra grundlønstigning.

Det præcise beløb på den ekstra grundlønsstigning mangler stadig at blive forhandlet på plads.

Pensionsbidraget stiger fra 13,2 procent til 13,4 procent for husassistenter, ikke-faglærte lønmodtagere og erhvervsuddannede serviceassistenter i kommunerne. For kantine- og rengøringsledere stiger pensionsbidraget med 0,4 procent.

Fuldtid som udgangspunkt

Et andet vigtigt emne i forhandlingerne på kost- og serviceområdet i kommunerne var skolebrøksansættelser. I dag er det sådan, at køkken- og rengøringspersonale på landets folkeskoler, der arbejder på skolebrøksansættelser, er ansat på 40 uger om året. Men det skal nu være slut. Som led i et projekt, FOA har med KL om flere fuldtidsansatte, skal ansatte på skolebrøksaftale nu tilbydes helårs- og fuldtidsansættelser. Det er blevet aftalt ved forhandlingerne.

”Vi har fået skrevet ind i overenskomsten, at ved fremtidig varig ansættelse skal der tilbydes stillinger med så mange timer som muligt op til fuldtid, med mindre ganske særlige forhold gør sig gældende,” siger Pia Heidi Nielsen.

Det betyder dog ikke, at man skal ansættes på fuldtid, hvis man ikke har lyst.

”Vi ved godt, at nogen ønsker deltid, og det skal selvfølgelig også være en mulighed, men man skal tilbydes så tæt på fuldtid som muligt,” siger Pia Heidi Nielsen.

Ledelse som karrierevej

For at fremme udviklingen af dygtige ledere til kost- og serviceområdet er parterne blevet enige om et projekt Veje til Ledelse.

Det skal være muligt for dygtige medarbejdere at udvikle sig i retning af ledelse, fx ved at få mulighed for at afprøve om ledelse er noget for dem,” står der i forligsteksten.

Det er en gren af det projekt, der handler om karriereveje for ledere. Vi skal fremme udviklingen af dygtige ledere på kost- og serviceområdet. Er der dygtige medarbejdere derude, som man kan klæde på til at blive ledere? Det kan være gennem akademi og diplomuddannelser. Det er projekt, som hele FOA følger med i,” siger Pia Heidi Nielsen.

Grundlønsstigninger i regionerne

På regionernes område har forhandlingerne taget længere tid, da spørgsmålet om en eventuel sammenskrivning mellem serviceoverenskomsterne og portøroverenskomsten trak i langdrag. Sammenskrivning blev ikke til noget, så i stedet er overenskomsterne på serviceområdet forhandlet hver for sig.

Her er der blevet plads til grundlønsstigninger for både serviceassistenter, rengøringsassistenter, husassistenter og servicemedarbejdere. Eksempelvis stiger en husassistents årlige grundløn fra løntrin 14 + 1.258 kroner til løntrin 14 + 2.802 kroner over de næste tre år.

Du kan læse hele overenskomstteksten for hus/ren-området i regionerne her.

Urafstemning

FOAs hovedbestyrelse har stemt ja til at anbefale overenskomstaftalerne, men det er i sidste ende FOAs medlemmer, der skal stemme om OK-resultatet ved en urafstemning. Den begynder 23. marts og slutter 19. april. Du vil som medlem få tilsendt materiale omkring afstemningen.

Du kan deltage i digitale stormøder, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til overenskomsterne. Du kan læse mere om møderne og tilmelde dig her.

Hvis FOAs medlemmer stemmer ja til overenskomsten, træder den i kraft den 1. april 2021 og løber til 31. marts 2024.

Du kan følge med på Fagbladet FOAs temaside, hvor vi løbende udgiver artikler om de aftaler, der falder på plads. Du kan også læse mere på FOAs egen hjemmeside om OK21.

Mandag den 15. marts 2021 sender FOA live på Facebook med formand for Kost- og Servicesektoren, Pia Heidi Nielsen, hvor du kan stille spørgsmål til hende om de nye overenskomster. Du kan også læse mere om, hvor du kan få svar på dine OK21-spørgsmål.

Opdateret med resultat fra de regionale forhandlinger

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev