Annonce

Liv Holm de Gier

Brugerbaggrund hos ansatte er stor gevinst for arbejdspladsen

Mennesker med brugerbaggrund er 'omvandrende håb' for både patienter, pårørende og resten af personalegruppen, siger specialkonsulent i Socialstyrelsen.

Annonce

Medarbejdere med brugererfaring kan være en stor styrke på arbejdspladsen, siger specialkonsulent. Social- og sundhedsassistent Liv Holm de Gier er en af dem, der har personlig erfaring med flere af de problemer, hendes patienter oplever. Jørgen True

Af Nana Toft
Journalist

Annonce

”En gang psykisk syg. Altid psykisk syg.”

Sådan lyder en af de mest sejlivede fordomme om psykisk sygdom, hvis du spørger Finn Juliussen, der er specialkonsulent i Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed under Socialstyrelsen. Heldigvis er fordommen også helt forkert.

”Idéen om, at psykisk sygdom er kronisk, har styret psykiatrien i over 100 år. Det er der dog kommet et opgør med, hvor blandt andet MB'ere (Medarbejdere med Brugererfaring, red.) og Peers er levende eksempler på det modsatte, fortæller Finn Juliussen.

Symboler på håb

Han peger på to større rapporter fra Socialstyrelsen, udgivet i 2008 og 2018, der begge enslydende konkluderer, at mennesker med brugerbaggrund er en kæmpe gevinst for arbejdspladserne.

”Selv hos fagprofessionelle i psykiatrien er der en skelnen mellem ’os’, der arbejder med psykiatriske patienter og ’dem’, der bliver ramt af psykiske vanskeligheder. MB'ere og Peers udfordrer den tankegang og gør dét at have en psykisk diagnose til noget ufarligt,” fortæller Finn Juliussen.

”De bliver faktisk omvandrende symboler på håb. Håbet om at man kan komme sig. Og det gælder både patienter, pårørende og ikke mindst personalet,” konstaterer han.

Læs også: Pædagogen Lars efter stress og depression: "Der er en vej igennem"

En god investering

Men Peers og MB'ere øger også den generelle trivsel på arbejdspladserne, da det at ansætte et menneske med brugerbaggrund kræver mere end almindelig god introduktion og forventningsafstemning.

”Som ledelse og personale er man ’tvunget’ til at sikre sig gode, inkluderende fællesskaber, da mennesker, der har haft psykiske udfordringer, er mere sårbare overfor eksempelvis stress,” fortæller Finn Juliussen, der samtidig fremhæver det økonomiske aspekt.

”Evalueringerne viser, at psykisk sårbare mennesker kan blive aktive og værdifulde medarbejdere og dermed undgå at blive langtidsparkeret på passiv forsørgelse.”

10 gode råd til ansættelsen af medarbejdere med brugererfaring

Arbejdspladsen skal sikre, at:

 • Hele personalegruppen er enige om at ansætte en medarbejder med brugererfaring. 
 • Der er opbakning fra ledelsen.
 • Der er fuld inklusion i kollegagruppen, og at medarbejderen med brugererfaring deltager i supervision, personalemøder og sociale arrangementer.
 • Der sker grundig introduktion til arbejdspladsen.
 • Der er åbenhed om psykisk velbefindende og sårbarhed.

Som medarbejder med brugererfaring skal du:

 • Være ærlig omkring din sårbarhed.
 • Kun dele din egen historie, hvis det er relevant for den, du deler med. Du deler ikke for din egen skyld.
 • Vide, hvad det kan være for sårbart at dele.
 • Kun dele det, du kan tåle at høre igen.
 • Reflektere over, hvorfor du gør, som du gør.

Kilde: Elisabeth Rix, konsulent og lærer på MB-forløbet

Peers viser vejen til recovery

 • Borgere og patienter, der modtager Peer-støtte, oplever et forbedret socialt netværk, mindre stigmatisering og større åbenhed i forhold til psykiske vanskeligheder.
 • Peers oplever omvendt en afstigmatisering i forhold til deres psykiske vanskeligheder og et løft i kompetencer.
 • Arbejdspladser, der har Peer-ansat, oplever, at kulturen på arbejdspladsen ændrer sig, blandt andet med en større forståelse af borgerens perspektiv.
 • Projektet omfattede arbejdspladsbesøg, fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse i Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Kilde: Evalueringsrapport fra Satspuljeprojektet "Forsøg med brug af Peer-støtte i den kommunale og regionale indsats for mennesker med psykiske lidelser." Udgivet i 2018.

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev