Annonce

Kvinde sidder ved skrivebord med computer og printer

Ældre offentligt ansatte vil udsætte pensionen på særlige vilkår

Stor personalemangel på især ældreområdet betyder, at
der er hårdt brug for medarbejderne i efterløns- og pensionsalderen. Men de vil have bedre arbejdsforhold for at blive.

Annonce

Pensioneret dagplejer, Käte Larsen, kunne være gået på efterløn som 60-årig. Men hun valgte at arbejde videre til hun blev folkepensionist.  I dag er hun travl pensionist med masser af frivilligt arbejde.  Heidi Lundsgaard

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

Mange offentligt ansatte er villige til at arbejde efter deres efterløns- og pensionsalder. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra FOA. 

Blandt social- og sundhedpersonalet melder præcis halvdelen af dem, der er på pension eller efterløn, at de gerne havde fortsat på arbejdsmarkedet. Blandt andre seniorer i FOA er det 46 procent. 

I gruppen af +50-årige, der stadigvæk er i arbejde, erklærer 62 procent på sosu-området og 56 procent blandt FOAs øvrige faggrupper, at de gerne tager nogle ekstra år på arbejdsmarkedet.

Der er bare nogle men’er: De vil have bedre arbejdsforhold, nedsat arbejdstid og helt eller delvist den samme løn og pension.  

“Det tror jeg godt, at jeg kan overtale kommunerne til, for med udsigten til stor personalemangel især på ældreområdet er de nødt til at gøre noget,” siger FOAs formand Mona Striib.

Problem med arbejdsmiljøet

Hun ser en klar mulighed for at finde ekstra arbejdskraft blandt seniorerne, men frygter, at det stadigt hårdere arbejdsmiljø kan stå i vejen.

“Det vil være svært at udnytte potentialet, hvis for eksempel hjemmehjælpen skrælles ned til de allerhårdeste opgaver. Seniorerne kan ikke tage de tunge løft eller rengøringsopgaver, hvor man kun kommer hver tredje uge,” siger Mona Striib.

Individuelle aftaler

Borgmester Michael Ziegler (C), der er formand for Løn- og Personaleudvalget i Kommunernes Landsforening (KL) kalder udsigten til personalemangel på sosu-området ”nærmest katastrofal”, og han betragter de ældre medarbejdere i kommunerne som en vigtig del af løsningen på det problem.

“Hvis de havde samme tilbagetræknings-mønster som privatansatte kunne vi have 10.000 flere medarbejdere. Hvis vi havde råd, ” siger han.

Michael Ziegler er parat til at imødekomme seniorernes ønsker om bedre arbejdsvilkår. Men aftaler skal laves individuelt på arbejdspladsen efter dialog mellem lederen og den enkelte medarbejder, mener han.

“Hvis vi bare giver rettigheder til alle, risikerer vi at få både færre arbejdstimer og flere udgifter. Seniordage har for eksempel ikke ændret tilbagetrækningen,” siger Michael Ziegler.

Dilemma i forhold til andre ansatte

Han peger også på, at særlige hensyn til ældre medarbejdere skaber et dilemma. Hvis nogle medarbejdere får eksempelvis færre weekendvagter, er der andre, der skal have flere.

Mona Striib anerkender dilemmaet.

“Men vi er nødt til at acceptere særlige vilkår til disse medarbejdere, for ellers vil personalemangel gøre arbejdsmiljøet endnu mere belastende,” siger hun.

Bedre arbejdsvilkår kan holde på seniorerne

I gruppen af efterlønnere og pensionister vurderer næsten halvdelen (46%, blandt sosu’er 50%)) at de ville have kunnet arbejde videre, hvis deres arbejdsvilkår var blevet forbedret. Blandt de erhvervsaktive over 50 år melder 56% (blandt sosu’er 62%), at de vil overveje at arbejde efter deres efterløns- og pensionsalder, hvis de får forbedrede vilkår. Det er f.eks. mindre arbejdspres, mere ferie, færre weekendvagter og nedsat tid med helt eller delvis samme løn og pension.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev