Annonce

Mand tager kvinde på numsen

Kend din ret: 10 råd om mobning og sexchikane

Arbejdstilsynet har udgivet ny vejledning om krænkelser på arbejdspladsen. Læs 10 råd til at forebygge mobning og seksuel chikane.

Annonce

Hvert sjette medlem af FOA har været udsat for sexchikane inden for det seneste år. Nu bliver det nemmere at give arbejdsgiveren påbud, hvis der er tale om en enkeltstående grov sag. Colourbox

Af Rikke Jung Rasmussen
Journalist

Annonce

Omkring hvert fjerde medlem af FOA har oplevet at blive mobbet, og hver sjette har været udsat for sexchikane inden for de seneste år.

Krænkelserne kan have alvorlige konsekvenser for offeret, som kan blive ramt af alt lige fra svag uro, til ængstelse og kronisk stress.

En ny vejledning skal gøre det lettere for Arbejdstilsynet at træffe afgørelser i sager om krænkelser på arbejdspladsen.

Læs også: Trods utryghed og vold var det først efter drab, at tilsyn greb ind

En enkelt grov sag kan give påbud

Arbejdstilsynet kan nemlig nu give arbejdsgiveren påbud, hvis der for eksempel er tale om en enkeltstående grov krænkelse eller, hvis der er tale om krænkelser, der går ud over skiftende personer efter et uforudsigeligt mønster.

Tidligere kunne Arbejdstilsynet kun reagere, hvis der var tale om systematisk mobning eller seksuel chikane over længere tid.

Krænkende handlinger kan blandt andet være usaglig fratagelse af ansvar og arbejdsopgaver, nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence, eller sårende bemærkninger som ikke falder ind under almindelig ledelse eller kollegial feedback. Af seksuelle krænkelser kan nævnes: Uønskede berøringer, sjofle vittigheder og kommentarer eller uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner.

Læs også: Arbejdsgiver dømt for at bryde loven efter grov voldsulykke, der har givet Lone evig smerte

Mere fokus på forebyggelse

Når det drejer sig om sexchikane er det blandt FOAs medlemmer især krænkelser fra brugere og borgere, der fylder. Det betragter Arbejdstilsynet som en form for psykisk vold, og det er derfor vejledningen om vold, der gælder i disse tilfælde.

FOAs forbundssekretær Jens Nielsen håber, at der med de nye regler også kommer mere fokus på forebyggelse.

”Arbejdsgiveren skal fremover forebygge alle former for krænkende handlinger - herunder enkeltstående tilfælde af mobning og seksuel chikane. Det er utrolig vigtigt – både for at forhindre krænkelser, men også for at kunne placere et ansvar,” forklarer Jens Nielsen.

For at arbejdsgiveren kan stilles til ansvar for krænkelser på arbejdspladsen, kræver det, at arbejdsgiveren er vidende om, hvad der er sket. Derfor er det afgørende, at medarbejderne italesætter problemerne.

”Ansvaret er arbejdsgiverens, men medarbejdergruppen og arbejdsmiljørepræsentanten skal være med til at udforme en politik på området. Dermed bliver det også nemmere at tale åbent om det, hvis der opstår krænkelser,” tilføjer Jens Nielsen.

Læs, hvordan du kan være med til at forebygge seksuel chikane og mobning på din arbejdsplads.

Fem gode råd om seksuel chikane

1. Tal om det. Det er med til at bryde tabuet.

2. Få styr på jeres retningslinjer. De skal signalere, at uønsket seksuel opmærksomhed og krænkende handlinger ikke er acceptabelt.

3. Få beredskabsplanen på plads, så alle ved, hvad de kan og skal gøre, hvis det sker på jeres arbejdsplads.

4. Giv ledelsesmæssig og kollegial støtte, hvis det sker.

5. Sørg for en god introduktion til arbejdet. Klæd alle og især unge, vikarer og nyansatte fagligt på til opgaverne.

Kilde: Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø, Velfærd og Offentlig administration (BFA)

Fem gode råd om mobning

1. Sig fra over for mobning.

2. Lyt til den kollega, der føler sig mobbet.

3. Gå til leder samt tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanten, hvis du er vidne til eller har været udsat for mobning.

4. Søg hjælp hos psykolog eller læge, hvis du føler dig mobbet.

5. Brug arbejdspladsens retningslinjer til forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

Kilde: Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø, Velfærd og Offentlig administration (BFA)

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev