Annonce

dame med rynker

7 råd og rettigheder du skal kende, hvis du bliver fyret

Inden uheldet er ude, og du står med en fyreseddel i hånden, er der et par ting, du bør være opmærksom på.

Annonce

Kontakt altid din FOA-afdeling, hvis du bliver afskediget. De står klar med hjælp og gode råd. Colourbox

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

Rettet 24.08.2018

Hver anden dansker vil i løbet af livet opleve at blive fyret. Det viser en undersøgelse fra Djøf. Læs med her, så du er forberedt, hvis det skulle ske for dig.

1. Hvad skal du gøre, det øjeblik du bliver fyret?

Vent med at skrive under på afskedigelsen, indtil du er sikker på, at du er blevet afskediget på et sagligt grundlag. Du har ret til en godtgørelse, hvis opsigelsen ikke er sagligt begrundet, men ikke hvis du med din underskrift har erklæret dig enig i indholdet.

Underskriv kun, at du har modtaget opsigelsen. Skriv ’modtaget’ og dit navn på opsigelsen. Ring derefter straks til din FOA-afdeling, som vil guide dig videre.
 
Bliv på arbejdspladsen, selvom du er oprevet. Ellers risikerer du at blive bortvist og miste din løn straks. Meld dig syg, hvis du ikke kan arbejde videre.
 
Pas på, hvad du siger offentligt. Selvom du bliver fyret, har du stadig samme pligt til loyalitet og tavshed som før.
 

2. Hvad er en saglig begrundelse? 

Din fyring skal have en saglig begrundelse, før den gælder. Det kan være for eksempel nedskæringer eller omstruktureringer på arbejdspladsen.
 
Handler fyringen om dig som medarbejder, kan en saglig begrundelse være, at du mangler kvalifikationer eller evner til at udføre arbejdet, at du er langvarigt syg, har hyppigt sygefravær, eller at du ikke kan eller vil ændre på alvorlige samarbejdsvanskeligheder, som du er årsag til.
 

3. Hvad er ikke en saglig begrundelse? 

Graviditet eller på barsel er ikke en saglig begrundelse for afskedigelse. Du kan heller ikke fyres, fordi du har meldt dig syg med influenza. Men bliver du langvarigt syg eller har hyppigt sygefravær kan din sygdom være saglig grund til afskedigelse.
 
Din arbejdsgiver må ikke fyre dig på baggrund af køn, race, hudfarve, oprindelse, handicap, seksuel orientering, politisk overbevisning, religion eller alder. 
 

4. Hvor lang er opsigelsen?

Der gælder forskellige opsigelsesvarsler, alt efter hvor og hvor længe du har været fastansat. Opsigelsesvarsler gælder fra udgangen af den måned, du bliver sagt op. Du har pligt til at arbejde i opsigelsesperioden, medmindre du og din arbejdsgiver aftaler andet. 
 
Hvis du bliver opsagt, mens du er syg, og du bliver rask i opsigelsesperioden, skal du melde dig rask og gå på arbejde.
 
Hvis du er privat ansat, funktionær eller offentligt ansat gælder varslerne herunder: 
 
skema opsigelsesvarsel
Hvis du er timelønnet, kan du normalt opsigelses med 2 dages varsel.
Hvis du er privat ansat, men ikke funktionær, eller hvis du er handicaphjælper, gælder de opsigelsesvarsler, som du kan finde i din overenskomst eller i dit ansættelsesbrev.

5. Er du blevet bortvist?

Hvis du bliver bortvist, er du afskediget med øjeblikkelig varsel, og du mister din løn med det samme. Der skal være en meget alvorlig grund til at bortvise dig. 
 
Er du offentligt ansat, har du dog krav på en partshøring, så dine bemærkninger kan indgå i beslutningsgrundlaget. 
 
Lønnen vil i alle tilfælde ophøre fra den dato, hvor du bliver bortvist.
 
Du kan bortvises, hvis du ikke møder på arbejde og ikke har en gyldig grund til at blive væk. En gyldig grund kan være, at du er blevet syg, dit barn er syg, eller en anden nærtstående har akut brug for din hjælp på grund af sygdom. Du skal i så fald melde dig selv eller barnet syg på den måde, der er aftalt på din arbejdsplads. 
 
Hvis du har været ude for en ulykke og derfor ikke kan kontakte din arbejdsplads, er du selvfølgelig lovligt undskyldt og kan ikke bortvises af den årsag.
 
Har du tidligere fået en advarsel, og ændrer du ikke adfærd, øger det din arbejdsgivers ret til med god grund at bortvise dig.
 
6. Hvad med økonomien? 
Du har ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du er ansat med en offentlig overenskomst, eller hvis du er ansat efter funktionærloven af en privat arbejdsgiver.
 
Du har ret til en månedsløn, der udbetales, når du fratræder, hvis du har været ansat uafbrudt i mere end 12 år. Har du været ansat uafbrudt i mere end 17 år, har du ret til tre måneders løn, der udbetales samlet. Fratrædelsesgodtgørelse beskattes efter særlige regler med et bundfradrag på 8.000 kroner.

Hvis du bliver fyret fra en kommune, er der i den såkaldte Tryghedspulje afsat midler til efteruddannelse, karriereudvikling og rådgivning. Du kan søge op til 10.000 kroner. Det kan være op til 20.000 kroner, hvis det bruges på en kompetencegivende uddannelse. Det gælder fra den 1. april 2018 og udløber sammen med overenskomsten den 31. marts 2021.
 

7. Kontakt din FOA-afdeling

Tag altid kontakt til din FOA-afdeling, hvis du bliver fyret. De kan hjælpe dig videre. 
 
Kilde: FOA Overenskomst

Rettelse: Punkt 4 og 5 er præciseret. Det er præciseret, hvem opsigelsesvarslerne gælder, og reglerne om bortvisning er præciseret.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev