Parkeret bil fra plejefirma

Dødeligt syg tog ikke telefonen: Plejefirma droppede derfor besøg

Af Finn Danielsen
Journalist

Plejefirmaet Attendo har fået påbud af Vejle Kommune, hvor
tilsyn har påpeget mange problemer. Firmaet er i forvejen i mediernes søgelys, efter en 91-årig kvinde døde i Gribskov Kommune.

Plejefirmaet Attendo har fået påbud for problemer med løsningen af opgaverne Vejle Kommune. Det kommer frem, efter at firmaet har fået voldsom kritik for et dødsfald i Gribskov Kommune.  Jørgen True

Af Finn Danielsen
Journalist

Det store plejefirma Attendo, der samarbejder med seks danske kommuner, har ikke kun problemer i Gribskov Kommune, hvor et dødsfald har givet anledning til et alvorligt påbud.

Vejle Kommune har givet Attendo et såkaldt A-påbud (mildeste niveau af tre), fordi tilsynsbesøg i maj måned har afdækket flere problemer i firmaets løsning af plejeopgaverne.

En aktindsigt, som Fagbladet FOA har fået, viser, at Attendo får kritik for helt konkrete svigt i løsningen af opgaverne. For eksempel får en borger, der er uhelbredeligt syg, ikke besøg, da borgeren ikke besvarer en opringning og derfor antages ikke at være hjemme.

Alvorlig sag

Den sag kunne alene have udløst endnu alvorligere B- eller C-påbud, oplyser Yelva Bjørnholdt Jensen, der er myndighedschef i Vejle Kommune, til Fagbladet FOA. Men kommunen blev først orienteret om sagen forholdsvis længe efter hændelsen, og påbud skal gives i umiddelbar tilknytning til sagen.

Det aflyste besøg hos den uhelbredeligt syge borger, forklarer regionschef Lene Pedersen fra Attendo med, at de kender borgeren rigtig godt. Borgeren var ikke sengeliggende, men socialt aktiv udenfor hjemmet, og der forelå en aftale om, at den enkelte hjælper kunne ringe og høre, om borgeren havde brug for hjælp på de enkelte dage.

”Men vi skal selvfølgelig blive ved med at kontakte borgeren, og det er en fejl hos os. Derfor har vi nu ændret procedure: Hvis en borger ikke svarer på telefonen, aflyses besøget ikke. Vi kører ud og sikrer os, at borgeren ikke ligger og har brug for hjælp,” siger Lene Pedersen.

Problemer med dokumentation

Aktindsigten, som Fagbladet FOA har fået, viser, at kommunen begrunder påbuddet med en række overordnede kritikpunkter;

• Gentagen mangelfuld dokumentation af observationer i borgernes hjem og opfølgningen på dem.
• Flere tilfælde, hvor oplysninger om borgerens behov for hjælp ikke er dokumenteret og videregivet til visitator.
• Borgere, der udtrykker bekymring over unge og uerfarne afløsere og oplever, at hjælpere er uforberedte på opgaverne og ikke klædt ordentligt på til opgaven.

Usikre medarbejdere

Nogle tilsynsbesøg viser eksempler på usikre medarbejdere. En elev oplever eksempelvis, at det er svært at finde relevante oplysninger og har derfor vanskeligheder med at finde ud af, hvordan hun skal agere over for borgerne. Andre ansatte demonstrerer usikkerhed omkring brugen af ID-kort, og en enkelt mener, at det slet ikke er noget, der bruges i firmaet.

”Vi mener, der er tale om problemer, som Attendo kan rette op på. Men vi tager dem alvorligt, det er ikke bare noget, vi snakker om. A-påbud betyder, at ingen er i fare, men der er nogle ting, som vi gerne vil have strammet op på,” siger Yelva Bjørnholdt Jensen, der er myndighedschef i Vejle Kommune.

Kommunen har samarbejdet med Attendo i en årrække og været tilfreds med firmaets løsning af opgaverne.

”Når vi reagerer med påbud nu, skyldes det især omfanget af problemerne, altså at tilsynsbesøgene afdækkede så mange problemer på én gang,” siger Yelva Bjørnholdt Jensen.

Ingen har lidt overlast

Lene Pedersen, der er regionschef i Attendo, peger på, at tilsynet kun har omfattet cirka 20 borgere (10 procent af alle hos Attendo i Vejle Kommune), og at problemerne primært drejer sig om manglende dokumentation.

”Jeg ser ikke borgere, der har lidt overlast eller omsorgssvigt. Men vi skal helt sikkert styrke kompetencen i at dokumentere,” siger hun.

Hun afviser, at Attendo anvender særligt mange unge og uerfarne hjælpere, og oplyser, at virksomheden har samme andel af ufaglærte som i den kommunale hjemmepleje.

Lene Pedersen vil dog ikke anfægte rimeligheden af kommunens påbud.

”Selvfølgelig er det irriterende at få et påbud, for vi synes ikke, at det tegner det rigtige billede af os. Men påbuddet er der, og det er et vink med en vognstang: Vi skal gennemgå vores procedurer og kvalitet, og vi skal styrke vore medarbejderes kompetencer.”

Plejefirmaet Attendo

Attendo er ifølge egne oplysninger Nordens største virksomhed inden for velfærd. Firmaet blev stiftet i 1987 i Sverige og har i dag mere end 19.000 medarbejdere i cirka 100 kommuner i Sverige, Finland, Norge og Danmark. Attendo har siden 1996 samarbejdet med danske kommuner om hjemme- og sygepleje, og firmaet har i dag kontrakter i kommunerne Gribskov, Greve, Furesø, Kolding, Vejle og Aalborg. Fra 1. september 2017 også i Københavns Kommune.

Kilde: Attendo

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev

Vi bruger cookies på fagbladetfoa.dk til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies 

Vi bruger cookies på fagbladetfoa.dk til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies