Annonce

Et hospital med et skilt foran, hvor der står Aalborg Universitetshospital PSYKIATRIEN

Tema: Vold i psykiatrien

Psykiatriske hospitaler flyder med våben


Fund af knive på lukkede psykiatriske afdelinger er ikke usædvanligt. 'Helt uacceptabelt', mener formand for FOA.  

Annonce

I 2011 kontaktede psykiatrien på Aalborg Universitetshospital politiet, fordi en patient havde en pistol. I 2013 fandt man bl.a. 'skarp 9 mm patron' ved visitering af en patient. Og i 2014, 2015 og 2016 har politiet hentet knive og narko, der er blevet beslaglagt af personalet. Det viser en aktindsigt, som Fagbladet FOA har fået fra Nordjyllands Politi.  Inge-Marie Krøier

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Knive, peberspray, knojern, skydevåben og en kødøkse er blot nogle af de fund, som politiet har beslaglagt på nogle af landets psykiatriske hospitaler. Tilstedeværelsen af våben på hospitalerne er et kæmpe problem, mener Dennis Kristensen, formand for FOA:
 
“Det er helt uacceptabelt, at der er våben på de psykiatriske afdelinger. Det kan vi simpelthen ikke byde de ansatte, der hver dag skal gå på arbejde med livet som indsats,” siger han.
 
En del våben er beslaglagt på den psykiatriske skadestue eller i forbindelse med visitationen ved indlæggelsen af patienten. Men der findes mange eksempler på fund af våben på de lukkede afdelinger.

På afdeling S5 på Aalborg Universitetshospital, en lukket afdeling, er der for eksempel i løbet af en periode i 2016 konfiskeret ‘hash, amfetamin og piller samt knive’ på afdelingen, skriver Nordjyllands Politi i et notat, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i. 
 
Personalet er ikke altid så heldige at finde våbnene i tide, og der er flere eksempler på, at de først er opdaget i hånden på en aggressiv patient. I 2016 truede en surrogat-varetægtsfængslet patient på Psykiatrisygehus Slagelse personalet med en kniv, skriver Sydsjællands og Lolland Falsters Politi. 

Samme politikreds blev i 2016 kontaktet af psykiatrien i Vordingborg, da en patient truede to ansatte med ‘jeg slår jer ihjel’, hvorefter han 'foretog huk' mod halsen med en hæklepind på en tredje ansat.
 

Forskel på bosted og hospital

Der har i forbindelse med de fem drab på ansatte i socialpsykiatrien været stor fokus på våben på bostederne. Her er der imidlertid tale om borgerens egen lejlighed, hvor folk kan komme og gå som de vil. Det er derfor svært at forhindre, at beboerne bevæbner sig. 
 
På landets hospitaler gælder der imidlertid en anden lovgivning.
 
“I øjeblikket diskuterer man, om der skal være et knivforbud af en eller anden art på bostederne. I mine øjne er det klart, at et sådant forbud kan praktiseres uden ny lovgivning på de psykiatriske hospitaler, for i psykiatrien er man indlagt og er ikke i egen bolig,” siger Dennis Kristensen. 
 

Hospitaler skal ikke være fængsler

Det er ikke lykkedes Fagbladet FOAs at få et interview med Bent Hansen, formand for Danske Regioner, men i en mail fra hans pressefolk sender han en række skriftlige svar.
 
- Hvad vil du gøre for at forhindre, at våben i fremtiden kommer ind på psykiatriske afdelinger til de meget syge patienter? 

"Vi skal ikke til at omdanne de psykiatriske afdelinger til fængsler med kontroller og ransagninger, og hvad man ellers kan forestille sig. I stedet skal vi sætte massivt ind på at hjælpe patienterne," skriver Bent Hansen.
 
- Mener du, at der bør afsættes flere ressourcer til at visitere patienterne, inden de indlægges på afdelingerne? 

"Det er godt, at regeringen også har indset behovet og nu er med til at oprette særligt rehabiliterende pladser med misbrugsbehandling i behandlingspsykiatrien. Men der er jo også alvorligt brug for en indsats i socialpsykiatrien, ude på landets bosteder," skriver Bent Hansen i en mail gennem sine pressefolk.

Her er nogle af våbenfundene i psykiatrien

Politiet bruger en del forkortelser. For at bevare autenticiteten, har Fagbladet FOA kun skrevet nogle af forkortelserne ud. Derudover er personhenførbare oplysninger af hensyn til patienter og personale slettet eller anonymiseret. Bortset fra denne redigering står notaterne, som politiet har skrevet dem.
 

Psykiatrien på Aalborg Universitetshospital

* 2010 - Anmelder oplyser, at sagens person har forskanset sig på et værelse bevæbnet med kniv.
* 2011 - Patient har en pistol.
* 2013 - Patient var under frivillig indlæggelse fundet i besiddelse af foldekniv med låsbart klinge.
* 2013 - 1 stk. skarp 9 mm patron fundet af personalet på psykiatrisk afdeling Aalborg ved visitering af ejendele af patient.
* 2014 - Personalet på stedet anmodede om, at politiet ville afhente stoffer/narko samt en kniv, som var fundet i afdelingen. Patrulje sendt til afhentning. 
* 2015 - Personalet på stedet (psykiatrien på Aalborg Universitetshospital) overdrog en pakke til patruljen indeholdende narkotika, samt våben konfiskeret fra patienterne på S5 (afdeling på Aalborg Universitetshospital).
* 2016 - Personalet på afd. S5 har i nævnte perioden sikret hash, amfetamin og piller samt knive, hvoraf den en var en tilvirket kniv. De nævnte effekter sikret uden, at der var kendt gerningsmand.
 

Psykiatrien Vordingborg

* 2010 - Anmelder oplyste, at de havde 2 knive, en fiskekniv og et multitool, fundet på afdelingen. Anmoder om afhentning med henblik på destruktion.
* 2012 - Ved visitation fundet foldekniv, grensaks og skruetrækker på patient. Ønskes afhentes og evt. anmeldelse, hvis genstandene er ulovlige.
* 2013 - Personalet på Oringe har frataget patient 2 dolke i etui samt 2 køkkenknive. Afleveret til destruktion.
* 2013 - Patient er kommet tilbage til afdelingen med en adskilt gaspistol, som lå i hans rygsæk. Fundet under rutinemæssig visitering.
* 2013 - Kniv fundet af personale, efter at patienten havde været transporteret af politiet til og fra Oringe i forbindelse med DNA-test.
* 2014 - Kl. 21.00 kommer personen ind på kontoret imod forurettede med en kniv i hånden og går direkte imod forurettede. Personen er sort i blikket. Personen truer sig til en telefonopringning. Personen korrigeres kraftigt og fastholdes under denne episode, for at kniven kan fjernes samt en lang neglefil i stål. Personen føres til stuen.
* 2014 - Låsbar foldekniv indleveret til destruktion. Taget fra patient på Oringe.
* 2015 - Læge oplyste, at personen var indlagt på åbent afsnit og havde truet sig til 2 køkkenknive fra en indlagt patient i dennes lejlighed. De ønskede jf. behandlingsdom, at flytte personen til lukket afdeling. Personen havde formentlig knivene på sit værelse. Personen havde tidligere været indlagt på sikringen efter forsøg på manddrab. Personen er pt. meget psykisk dårlig og utilregnelig. Kontakt til læge inden ankomst.
* 2015 - Anmelder oplyste, at personen var blevet udskrevet fra Oringe efter to dages frivillig indlæggelse. Personen kom retur samme dag kl. 18.15, da han havde det psykisk dårligt og ville genindlægges. Dette blev afvist af overlægen, og da anmelder ville hjælpe personen med at finde cigaretter i personens taske, så anmelder, at personen havde medbragt en 27 cm lang kniv med et blad på 15 cm i sin taske. Anmelder konfiskerede kniven. Skriftlig anmeldelse vedlagt.
* 2016 - I forbindelse med frivillig indlæggelse blev patient fundet i besiddelse af 2 stk. knive.  Knivene sikret af sundhedspersonale med henblik på udlevering til politiet.
* 2016 - Patient har gjort en smørekniv skarp, og nægter at udlevere den. Er pt. på sit værelse. Frygt for at han kan/vil gøre skade på sig selv. Patrulje meddelte, at roen er genoprettet.
* 2016 - Beruset patient på Oringe optrådte truende under personalets forsøg på at medicinere pågældende. Politiet hjælp var ønsket. Patrulje til stedet. I forbindelse med en efterfølgende gennemgang af patientens effekter fandt personalet en foldekniv. Kniven udleveret til politiet.
2016 - Mandlig psykotisk patient angreb to kvindelige ansatte. På kontoret gik patienten frem mod personalerne med hæklepind/nål holdt i overhåndsfatning hævet over hovedet, mens han udtalte, ‘jeg slår jer ihjel’, samt ‘jeg stikker jer i halsen’. De to personaler søgte mod bagvedliggende kontor, hvor de nåede at låse døren. Der blev slået alarm, og personale fra andre afdelinger kom til stedet. En læge blev blev fanget på gangen uden for kontoret, hvor patienten igen gik frem med hæklepinden/nål hævet over hovedet i overhåndsfatning. Patienten udtale igen ‘slår dig ihjel’, og ‘ jeg stikker dig i halsen’. Patienten gjorde udfald mod lægen og foretog huk mod lægens hals. Herunder kom hæklepinden/nålen i en afstand af ca. 20-40 cm fra lægens hals. Da der ikke var mulighed for at komme væk, sparkede lægen i nødværge patienten omkuld, hvorved det var muligt at flygte. Patient befandt sig senere i lukket gård, hvor døre blev holdt lukket af personale. Patient pacificeret af politipatruljer. 
 

Psykiatrisygehus Slagelse

* 2015 - Sigtede blev fundet i besiddelse af knojern, urtekniv og stemmejern ved modtagelsen i PAM (Psykiatrisk Akutmodtagelse, red.). Konfiskationserklæring underskrevet.
* 2015 - Person (patient, red.) har over længere tid været tiltagende grænsesøgende og truende i sin adfærd over for personalet på afsnittet, hvor personen er skærmet på sin stue. Personen tilkaldte personalet, som konstaterede, at personen havde tildækket alarmcensor og brandalarm med papir. Personen blev bedt om at fjerne dette, hvilket han afviste. Personen fremstod truende og latent aggressiv. Der blev fundet en plastkniv, som var knækket således, at den kunne bruges som et stikvåben. Personen udtalte til personalet  ‘Allah Akbar’. I skal ikke røre mig, fucking svin, jeg slår jer ihjel. Personen holdt en kuglepen i sin fastknyttet hånd, således at 4-5 cm af kuglepennen stak frem. Personen blev også fundet i besiddelse af en spids blyant, der var gemt i hans bukselinning. Personen udtalte, du kan godt skride ud herfra din satanist, din kælling. Jeg slår dig ihjel, lige så snart jeg kan komme til det. Jeg vrider halsen om på dig, når jeg kommer ud. Vi mangler stadig at få dig fjernet. Det var ikke meningen, at du skulle blive på denne jord m.m.
* 2015 - Personen (patient, red.) har truet hele personalegruppen på livet gennem en hel nattevagt, bl.a. med en smørekniv. Personen har truet forurettede på livet flere gange.
* 2016 - Personen, der er patient på stedet, stjal en kniv i skuffen på personalekontoret. Personen løftede kniven truende mod personalet, herunder forurettede, inden personen løb ind på sin egen stue. Personen blev fundet siddende i vindueskarmen, stadig med kniven på truende vis. Forurettede forsøgte at overtale personen til at aflevere kniven. Det lykkedes næsten, men i sidste øjeblik ombestemte personen sig og løb truende mod forurettede med kniven løftet. Det tilkaldte politi skærmede for eventuelle knivstik ved at sætte skjold mellem person og forurettede.
* 2016 - Surrogat-varetægtsfængslet går rundt på gangene med en kniv, har bl.a. truet personalet med kniven. Befinder sig pt. på sit værelse, hvor man holder hendes dør lukket. Personen fikseret - ingen sag.

Psykiatrisk Center Glostrup

* 2010 - Skydevåben, haglgevær Winchester. Ansat meddelte, at person i nat kom ind på skadestuen, idet han havde tanker om selvmord. Han havde et adskilt jagtgevær med sig. Våben beslaglagt og indsendt til KTC. Ransagning på bopæl uden fund.
* 2011 - Besiddelse af kniv/dolk med en bladlængde på højest 12 cm på offentligt tilgængeligt sted.
* 2013 - Sigtede var ved henvendelse på Akutmodtagelsen på Glostrup Hospital i besiddelse af en køkkenkniv og en kødøkse, som han havde taget frem i venterummet.
* 2014 - Ansat blev i forbindelse med hendes job truet af indlagt patient med, at han vil skyde hende igennem hendes hoved, hvorefter han lavede pistoltegn til hende med hånden. Umiddelbart efterfølgende udtalte han over for andet personale på stedet, at han ville opsøge den ansatte, når han kom ud, og gøre alvor af hans trusler. Dagen forinden havde patienten lavet et stikvåben af en kuglepen med en lang skrue isat.
* 2014 - 1 kuvert med 1 stk. peberspray indsamlet på Psykiatrisk Center Hvidovre gennem en periode på op mod 6 måneder. Ejer ukendt (Psykiatrisk Center Glostrup og Hvidovre er fusioneret pr. 1. feb. 2016, red.).
* 2014 - Patient havde tilvirket en form for stikvåben, der blev brugt til at stikke ud efter 4 personaler fra afdelingen. Personalet skadet ved udfaldet, der endvidere indebar spark.
* 2016 - Sigtede var i besiddelse af en peberspray i sin taske. Erkender.
 

Psykiatrisk Center Ballerup

* 2013 - Under visitation af person trak han en plastikkniv og truede personalet. Personen (patienten, red.) fastholdt, læge tilkaldt. Kl. 0130, ny visitation af personen. Efter endt visitation sparkede personen døren op og tog kvælertag på forurettede. Forurettede X kom fri ved hjælp fra forurettede Y, hvorefter personen sparkede forurettede X i brystkassen. Personen blev efterfølgende lagt ned, hvor han bed samt truede på livet. Forurettede Y blev sparket på knæene af personen. Forurettede Z slog alarm. Personen blev herefter bæltefikseret.
* 2014 - Sigtede, der har ladet sig frivilligt indlægge på Ballerup Psyk, har været på udgang og kom retur med en stor sportstaske fyldt med slag og stikvåben samt en luftpistol. Sigtede gav udtryk for, at han havde taget våbnene med, da han var bange for, at nogen ville stjæle dem, mens han var indlagt. Han gjorde ikke modstand, da personalet tog tasken med indhold fra ham. Personalet er i besiddelse af tasken, og anmoder om at politiet afhenter den.
* 2014 - Peberspray fundet på Ballerup psyk's fællesarealer af personalet. Ingen mistanke til hvem der kan være ejeren.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev