Annonce

Kvinde skærmer hovedet mod slag fra angribende mand

Tema: Vold i psykiatrien

Ombudsmanden: Vold mellem patienter bør registreres

Vold mod patienter i psykiatrien registreres ikke. Det er et problem, for når psykisk syge anbringes i samfundets varetægt, har man et særligt ansvar for at beskytte dem.

Annonce

Der er ikke nogen, der har overblik over omfanget af vold og trusler patienterne imellem i psykiatrien, viser en undersøgelse, som Fagbladet FOA har lavet. Colourbox

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Ombudsmanden har ved årets første to tilsyn i psykiatrien på henholdsvis Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital bemærket, at vold og trusler patienter imellem ikke registreres. Det viser to tilsynsrapporter fra Ombudsmanden, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i.
 
På begge hospitaler fortæller ledelsen, at vold mellem patienter forekommer. I rapporten fra besøget på Bispebjerg den 16. januar står der blandt andet, at ‘ledelsen bemærkede, at der ikke i lovgivningen stilles krav om registrering af psykisk vold og trusler patienterne imellem’
 

Læs også: Ingen har overblik over vold og krænkelser mod patienter i psykiatrien

Selvom det ikke er lovpligtigt at registrere volden, så bør man gøre det, mener Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
 
“Det er et kæmpe problem, at vold og trusler mellem patienterne bliver overset. Det er jo patienterne, som behandlingssystemet er til for,” siger Inge Kristensen, direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
  

Kan forebygge mere vold

Hun henviser til, at vold og trusler registreres, når det sker mod de ansatte. Men det er lige så vigtigt, at man kender til omfanget, når det sker indbyrdes mellem patienterne. De to ting kan nemlig være forbundet.
 
“I London lavede man en indsats efter drab på med-patienter i psykiatrien. Det viste sig, at et systematisk arbejde med vold og trusler mellem patienterne også var med til at nedbringe volden og truslerne begået mod personalet,” siger Inge Kristensen.
 
Ombudsmandens observationer bekræftes af aktindsigter som Fagbladet FOA har fået hos de fem regioner samt 12 psykiatriske hospitalsafdelinger landet over. Ingen af de fem regioner havde et overblik. Af de 12 hospitaler, var der kun tre, der havde tal over vold og trusler patienterne imellem fra 2016.
 
Både på regions- og hospitalsniveau er der overblik over vold og trusler mod de ansatte. De fleste steder er tallet stigende. I Region Sjælland er den fysiske og psykiske vold mod personalet eksempelvis steget med 362 til 505 episoder fra 2010 til midt i december 2016.  
  

Patienterne skal beskyttes særligt

Ombudsmandens tilsyn er et led i et særligt fokus på psykiatrien i 2017. I forbindelse med besøgene er der et særligt fokus på patienterne: 
 
“Alle mennesker har krav på ikke at blive udsat for vold og trusler. Men når mennesker er frihedsberøvet ved statens foranstaltning, har staten et særligt ansvar for at beskytte dem,” siger Morten Engberg, afdelingschef hos Ombudsmanden. 
 
Han understreger, at der er et vigtigt forebyggende element i registreringen. 
 
“Hvis ikke man registrerer vold og trusler, har man svært ved at se, om der er nogle mønstre i det. Er der eksempelvis nogle bestemte situationer eller tidspunkter, hvor de her episoder opstår i. Det er vigtigt at vide, hvis man vil undgå, at der opstår nye tilfælde af vold og trusler,” siger Morten Engberg.
 
Hos Danske Regioner fortæller formand Bent Hansen (S), at en eventuel registrering af volden patienterne imellem skal stå mål med ressourceforbruget.
 
“Hvis det er noget, der sker uhyre sjældent, så er jeg sikker på, at vores personale er meget opmærksom på det. Hvis det er noget, der er et gennemgående problem, så er der grund til at se på det. Så jeg tror, man skal have kortlagt omfanget,” siger Bent Hansen til Fagbladet FOA.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev