Annonce

Knytnæve mod kvinde, der forsvarer sig

10 lejligheder står tomme på grund af psykisk syg voldsmand

Beboere flygter fra deres lejligheder, og ansattes helbred er i fare på grund af en enkelt psykisk syg voldsmand. Lovgivningen spænder ben for, at han kan tvangsflyttes.  

Annonce

De ansatte og beboerne  på et bosted i Slagelse er over flere år blevet udsat for vold og trusler fra en psykisk syg mand. I øjeblikket står 10 ud af 12 pladser tomme, fordi de øvrige beboere er flyttet derfra. Colourbox

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

I øjeblikket står 10 ud af 12 lejligheder tomme på Ungekollegiet i Slagelse, et bosted for unge mennesker med psykiatriske diagnoser. Lejlighederne står tomme på grund af én meget voldsom beboer.
 
Beboeren har gentagne gange været voldelig over for medbeboere og truet de ansatte på livet. Men lovgivningen spænder ben for, at han kan flyttes. Ungekollegiet ligger nemlig under almenboliglovens §105 fremfor §107 og §108, som de fleste traditionelle bosteder.
 
“Boligloven spænder ben for Serviceloven. Borgerne på et §105 tilbud har en lejekontrakt, som kun de eller boligselskabet kan opsige. Det er et problem, når vi som kommune oplever, at det ikke er i en borgers tarv – eller de andre borgeres tarv – at en borger bor på et af vores bosteder,” siger Thomas Knudsen, handicap- og psykiatrichef i Slagelse Kommune.
 
Han understreger, at han ikke vil kommentere på borgerrelaterede sager af hensyn til sin tavshedspligt.
 

Medarbejdere i fare

Ungekollegiet har været plaget af uro siden 2013, hvor den unge mand flyttede ind. Således steg antallet af henvendelser fra Århusvej til Sydsjællands og Lolland Falsters Politi fra 10 til 27 fra 2012 til 2013. I 2016 fik politiet 36 henvendelser fra stedet, viser en aktindsigt, som Fagbladet FOA har fået.
 
I 2014 fik Ungekollegiet et strakspåbud af Arbejdstilsynet, da tilsynet vurderede at medarbejderne havde risiko ‘for at udvikle posttraumatisk belastningsreaktion’ og ‘alvorlig legemsbeskadigelse’, når de gik på arbejde.
 
Et påbud fra Arbejdstilsynet i 2016 viser, at han flere gange har fremsat dødstrusler mod de ansatte. Det har betydet, at nogle ansatte er blevet sygemeldt.
 

Beboer gennemtæsket

Værst er beboerens voldelige adfærd gået ud over de sindslidende medbeboere. I en rapport fra Arbejdstilsynet beskriver medarbejderne, hvordan beboeren ‘upåvirket gennemtæskede en anden beboer’.
 
At den sindslidende borgers tilstedeværelse har haft en negativ effekt på bostedet bekræfter Socialtilsyn Øst, der fører tilsyn med botilbud for handicappede og psykisk syge.
 
“Socialtilsynet vurderer, at der fortsat er en kompleks og fastlåst borgersag, som påvirker den fælles sociale indsats på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at den socialpædagogiske indsats i Ungekollegiet er umuliggjort af den fastlåste situation,” skriver Socialtilsynet efter et tilsyn i august 2016, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i.
 
Socialtilsynet vurderer ‘at situationen har yderst negativ indvirkning’ på arbejdet med blandt andet beboernes fysiske og mentale sundhed, og ‘har derfor truffet afgørelse om skærpet tilsyn og påbud’.
 

Beboere bliver mere syge

Fagbladet FOA har forelagt konklusionen i rapporten for SIND, der er talerør for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.
 
“Det, som tilsynet skriver, er, oversat til hverdagssprog, at den sociale indsats ikke kan lykkes i sådan nogle rammer. I bedste fald får de øvrige borgere ingen gavn af at være der. I værste fald får de det i virkeligheden værre,” siger Knud Kristensen, formand for SIND.
 
De 10 tomme lejligheder koster månedligt 54.090 kroner i husleje ifølge Boligselskabet VAB, der driver lejlighederne. Den regning hænger Slagelse Kommune på. Boligselskabet oplyser, at de ikke kan tvinge beboeren til at flytte, fordi de ikke har modtaget tilstrækkeligt alvorlige klager til at de har lovhjemmel til at opsige lejekontrakten.
 
- Hvorfor har I ikke forsøgt at få beboerne smidt ud?
“Der har ikke været episoder, der har været så alvorlige, at boligselskabet vurderede at det var muligt at rejse en sag,” siger Thomas Knudsen, handicap- og psykiatrichef i Slagelse Kommune, og fortsætter:
 
“Vi har hjulpet folk med at flytte. Der er også nogle beboere, der har valgt at søge væk derfra. Det har hele tiden været meningen, at Ungekollegiet er et midlertidigt botilbud for borgerne. Vi har bare ikke indvisiteret nye borgere. Vi har sagt, at lige så lang tid vi har den fastlåste situation, som vi har nu, så visiterer vi ikke nye borgere dertil.”

Fakta om de forskellige botilbud

§105 er et botilbud lavet efter almenboligloven. Det betyder, at det et boligselskab, der ejer boligerne, som borgeren lejer sig ind hos. Borgeren har altså sin egen lejekontrakt og betaler selv husleje. Derfor er lejeforholdet også en juridisk aftale mellem borgeren og boligselskabet, og kommunen kan derfor ikke smide borgeren ud af boligen. Det kan boligselskabet dog gøre ved at rejse en sag ved Boligretten. Selvom kommunen ikke kan smide borgeren ud af lejligheden, kan kommunen godt klage over borgerens adfærd til boligselskabet, hvis borgeren generer naboerne. 

De fleste socialpsykiatriske tilbud ligger under servicelovens §107 og §108, hvor §107 er et midlertidigt botilbud og §108 er langvarigt botilbud. Der er ikke nogen indholdsmæssig forskel i hjælpen, som borgeren får på de tre typer af botilbud. Imidlertid er der en juridisk forskel, fordi §105 tilbud er lavet efter Almenlejeloven, og beboeren får derfor hjælp efter andre bestemmelser i serviceloven, typisk §85.

Kilde: SIND

Henvendelser til Politiet fra Ungekollegiet

2012: 10

2013: 27

2014: 33

2015: 41

2016: 36 Kilde: Aktindsigt fra Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev