Annonce

Billed af leder og ansat på bostedet Tuestenhuse

Tema: Vold i psykiatrien

5 tips til at forebygge vold på bosteder

I Århus har man mere end halveret vold og trusler i socialpsykiatrien i en tid, hvor voldskurven stiger i resten af landet. Læs her, hvordan de har gjort.

Annonce

Det socialpsykiatriske bosted Tuestenhuse er et af de steder i Aarhus Kommune, der har reduceret antallet af vold og trusler markant. De har blandt andet arbejdet sammen med Region Midtjylland på at forbedre overgangen fra hospital til kommune for deres beboere. På billedet ses leder af bostedet Kenneth Sandell Henriksen, sammen med omsorgsmedhjælper Gudrun Jacobsen. Foto: Lars Aarø

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Volden på de socialpsykiatriske bosteder er siden 2010 vokset på landsplan. Selvom bostederne er blevet udfordret af flere syge, misbrugende beboere, så er det lykkedes for enkelte kommuner at knække voldskurven. 

En af dem er Aarhus Kommune, hvor man siden 2010 har nedbragt antallet af vold og trusler på de socialpsykiatriske bosteder fra 421 til 208. Til sammenligning er vold og trusler i den tilsvarende periode steget fra 333 til 496 i København.

Opskriften på det flotte resultat er en nultolerancepolitik over for vold.

“Vi har gennem en lang årrække haft et udgangspunkt, der hedder nultolerance. Det betyder, at vold og trusler om vold som udgangspunkt bliver registreret og anmeldt,” siger Erik Kaastrup Hansen, direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune.

Vold er ikke acceptabelt

På bostederne har medarbejderne arbejdet med måden, de taler om vold på. Selvom vold og trusler er svært at undgå, må hændelserne ikke blive accepteret som et arbejdsvilkår. Ledelsen på bostederne har støttet medarbejderne i at registrere og anmelde episoder med vold og trusler, så man kan forebygge, at nye tilfælde sker. 

Og i kommunen har cheferne bakket bostederne op, hvis der opstod problemer, de ikke selv kunne løse.

“Vi har tidligere mødt politiet i forbindelse med anmeldelser, hvor de har sagt, at vi må acceptere, at der er problemer på det socialpsykiatriske område. Der har vi øjeblikkeligt taget en snak med dem om, for ingen af vores medarbejdere skal acceptere vold og trusler på arbejdet,” siger Erik Kaastrup Hansen.

Lær af det gode eksempel

Hos FOA mener formand Dennis Kristensen, at landets kommuner skal blive bedre til at lære af hinandens gode erfaringer:

“Det er glædeligt, at vold går ned nogle steder i landet, og så er der al mulig grund til, at man lærer af den udvikling og breder den ud til de øvrige kommuner.” 

Han understreger, at det kun kan lade sig gøre at bekæmpe volden, hvis medarbejdere og ledelse i fællesskab står sammen.

“Vi får ikke bugt med det her problem, hvis ikke vi har en nultolerance. Og vi får ikke bugt med det, hvis ikke arbejdspladsen er 100 procent engageret i det. Det gælder både medarbejdere, ledelse og forvaltningsledelsen ovenover,” siger FOA-formand Dennis Kristensen.

5 tips til at forebygge vold fra Aarhus

* Nultolerance er altafgørende. Vold og trusler kan være svært at undgå på bostederne, men selvom det er til stede, må det aldrig bliver normalt eller acceptabelt. Kulturen kan nemlig meget let skride, og derfor er det vigtigt at have en nultolerance-politik over for vold og trusler på din arbejdsplads.

* Registrering. Alle episoder med vold og trusler skal registreres. Registreringen er altafgørende for, at I kan dokumentere en udvikling i vold og trusler på din arbejdsplads, så ledelsen har mulighed for at gribe ind, hvis det går den forkerte vej. Registreringen er også afgørende for at få sikret dine rettigheder, hvis du senere skal anmelde en arbejdsskade.

* Følg op på registreringen. Det er vigtigt, at du i samarbejde med dine kollegaer og ledelsen får handlet på de registrerede volds- og trusselsepisoder. De registrerede episoder afslører nemlig, hvor og hvornår på bostedet der er problemer. Det gør det lettere at sætte ind med en løsning.

* Ledelsen skal bakke op. Det er vigtigt, at ledelsen bakker op om medarbejderne, hvis man vil skabe en reel kulturændring på bostederne. Ledelsen omfatter både din lokale chef samt forvaltningen over dem. Sørg derfor for at involvere ledelsen som led i arbejdet med voldsforebyggelsen.

* Arbejd sammen med psykiatri og politi. På bostederne i Aarhus har man et tæt samarbejde med regionspsykiatrien, så man sikrer, at beboerne - når det er relevant - får en udskrivelsesaftale eller koordinationsplan med sig fra hospitalet. Det gør overgangen mellem de steder mere problemfri. Ligeledes har ledelsen i kommunen en dialog med den lokale politikreds og sørger for at følge op, hvis politiet ikke kommer, når de ansatte ringer efter hjælp.

Kilde: Aarhus Kommune 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev