Annonce

Familie på campingferie.

Kend din ret: Det skal du vide om din ferie, hvis du stopper på jobbet

Hvad sker der egentlig med din optjente ferie, når du skifter job eller bliver fyret? Kan du risikere at miste feriedage? Se her, hvad du skal være opmærksom på. 

Annonce

Du har også ret til at holde ferie, selvom du er på dagpenge. Du skal bare give jobcentret besked senest 14 dage, før du ønsker at holde ferie, og så bliver du fritaget fra møder, fortæller konsulent i FOA Overenskomst, Maria Christensen. Colourbox

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

Om få uger står is, solcreme og saltvand på menuen for mange mennesker, når sommerferien endelig starter.

Men hvordan er du egentlig stillet i forhold til ferie, hvis du får et nyt arbejde eller bliver opsagt fra dit nuværende?

Fagbladet FOA har spurgt konsulent i FOA Overenskomst Maria Christensen til råds. 

Hvad sker der med min ferie, hvis jeg skifter job?

"Når du fratræder din stilling, inden du har nået at holde din ferie, skal din arbejdsgiver afregne feriegodtgørelse svarende til 12,5 procent af den ferieberettigede løn," fortæller Maria Christensen, konsulent i FOA Overenskomst. 

Din arbejdsgiver skal anvise feriegodtgørelsen til digitalt feriekort senest den sidste dag i den måned, du forlader jobbet. Når du senere ønsker at afholde ferien, får du ikke løn, men skal i stedet ansøge om udbetaling af feriegodtgørelsen på borger.dk.

Hvad hvis jeg har ferie til gode? 

Har du overført ferie til gode fra tidligere ferieår, udbetaler din arbejdsgiver 2,5 procent pr. overførte ferieuge beregnet på baggrund af din løn i det ferieår, hvor den er optjent.

Feriepenge fra overført ferie vil derfor ikke blive anvist til digitalt feriekort, men i stedet blive udbetalt direkte til dig i forbindelse med fratræden.

Ved overført ferie forstås ferie, der ikke er afholdt i indeværende ferieafholdelsesperiode. Det vil sige, hvis du eksempelvis er i en situation, hvor du kun har holdt 4 ugers ferie i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021, kan du have aftalt med din arbejdsgiver at overføre den 5. ferieuge til afholdelse i den følgende ferieafholdelsesperiode, der udløber 31. december 2022. Den overførte ferieuge vil ved din fratræden blive udbetalt direkte til dig.

Hvad sker der med min 6. ferieuge, hvis jeg skifter job?

Hvis du fratræder, inden du har holdt 6. ferieuge, bortfalder retten til at holde ferieugen hos din nye arbejdsgiver. Ferieugen udbetales i stedet direkte til dig med den sidste lønudbetaling. Udbetalingen sker som en kontant godtgørelse på 2,5 procent af den ferieberettigede løn. 

Godtgørelsen omfatter både ikke-afholdte 6. ferieugetimer fra den igangværende afholdelsesperiode, ikke-afholdte 6. ferieugetimer fra det igangværende optjeningsår samt eventuelt overførte 6. ferieugetimer fra tidligere afholdelsesperioder.

Hvad så, hvis jeg bliver fyret?

Selvom du er blevet fyret, gælder der samme regler. Arbejdsgiver har pligt til at afregne optjent, ikke-afholdt ferie frem til fratrædelsestidspunktet. 

"Det gælder, uanset om du fratræder, fordi du er blevet fyret, eller fordi du selv har sagt op. Du har også ret til at afholde ferie, selvom du er blevet fyret," siger Maria Christensen.

Hvis du er blevet fyret og fritstillet i perioden frem til fratrædelsestidspunktet, skal du være opmærksom på, at ikke-afholdt ferie som udgangspunkt bliver anset for afholdt i fritstillingsperioden. Ferien og ferievarslet skal dog kunne rummes inden for opsigelsesperioden. Har du eksempelvis et opsigelsesvarsel på 3 måneder, vil din restferie, men ikke din hovedferie, anses for afholdt. Det skyldes, at ferievarslet for restferie er 1 måned og ferievarslet for hovedferien er 3 måneder.

Overført ferie og 6. ferieuge anses ikke for afholdt i en fritstillingsperiode, medmindre det er aftalt med din arbejdsgiver.

Er der forskel på, hvad der sker med min ferie afhængig af, om jeg skal på dagpenge eller skifter job?

Nej, du har ret til at holde ferie – også når du er på dagpenge. Du skal dog huske at give jobcentret besked senest 14 dage før, du ønsker at holde ferie. Når du har givet besked om din ferie, kan du ikke blive indkaldt til møder og samtaler i den periode.

Er der ferie, der kan gå til spilde, hvis jeg ikke er opmærksom?

I den situation hvor du ikke har afholdt 4 ugers ferie i ferieafholdelsesperioden, vil de gå tabt, medmindre der foreligger en såkaldt feriehindring. Det kan eksempelvis barsel. Det gælder uafhængigt af, om du skifter job eller ej. Du har med andre ord pligt til at afholde 4 ugers ferie – forudsat du har optjent 4 uger. 

Er du i en situation, hvor du eksempelvis starter nyt job 1. januar 2022 og kun har holdt 3 ugers ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, skal du derfor være opmærksom, at den 4. ferieuge går tabt, hvis du ikke når at afholde den inden udgangen af december 2021.

Udover den situation kan du ikke miste retten til at afholde ferie hos en ny arbejdsgiver. 

"Du har ret til at holde 5 ugers ferie. Denne ret mister du ikke, fordi du skifter job,” siger Maria Christensen.

Det betyder, at du kun har ret til at holde 5 ugers ferie og ikke 6, 7 eller 8 ugers ferie. Heller ikke selvom du har overført ferie fra tidligere. Ønsker du at afholde mere end 5 ugers ferie hos din nye arbejdsgiver, kræver det en aftale med din arbejdsgiver.

Har du overført ferie, du ikke har nået at afholde hos din gamle arbejdsgiver, udbetaler arbejdsgiver en kontantgodtgørelse for den overførte ferie. Med andre ord bevares retten til optjente feriepenge, mens retten til at afholde overført ferie bortfalder.

Du skal være opmærksom på, at fristen for at ansøge om udbetaling af feriegodtgørelse er den 30. september efter ferieafholdelsesperiodens udløb. Det gælder også, selvom du ikke skifter job.

Hvad sker der med mine særlige ferietillæg?

Der udbetales særlig feriegodtgørelse to gange pr. ferieår: med udgangen af maj måned (1 procent af den ferieberettigede løn for perioden september til og med maj måned) og med udgangen af august måned (1 procent af den ferieberettigede løn for perioden juni til og med august måned).

Det forhøjede ferietillæg vedrørende 6. ferieuge udbetales én gang årligt (0,95 procent af den ferieberettigede løn i optjeningsåret) med udgangen af april måned.

Fratræder du, inden ferietillægget udbetales, skal din arbejdsgiver afregne ferietillæg for de feriedage, som du har afholdt, siden sidst der blev udbetalt ferietillæg.

Et eksempel kunne være en ansat, som skal fratræde med udgangen af april. Vedkommende har optjent ferie i otte måneder og har altså 16,64 dage, fordi man optjener 2,08 dage om måneden. Medarbejderen har holdt tre dages juleferie og fem dages vinterferie. På hendes arbejdsplads bliver ferietillæg udbetalt to gange årligt, første gang med lønnen i maj.

Medarbejderen fratræder altså, før ferietillægget udbetales. Derfor skal hendes arbejdsgiver udbetale ferietillæg for de otte feriedage, medarbejderen har afholdt. Derudover skal virksomheden naturligvis huske at afregne 12,5 procent i feriegodtgørelse til Feriekonto for de 8,64 optjente feriedage, som endnu ikke er afholdt.

Kilder: Maria Christensen, konsulent i FOA Overenskomst, Finn Grønmar, konsulent i FOA Overenskomst og dataloen.dk

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev