Annonce

Brandmand foran materiel

Tema: OK21

Se, hvem der får lønstigninger i Teknik- og Servicesektoren

Den første april steg lønnen igen for nogle. Denne gang er det rekrutteringspuljen, og lavt- og ligelønspuljen, som giver udvalgte grupper et nøk op på lønsedlen. Se om din faggruppe i Teknik- og Servicesektoren er iblandt.

Annonce

Se de nye årlige lønstigninger for blandt andet teknisk servicemedarbejdere, ansatte i beredskabet, buschauffører, trafikkontrollører, maritimt personale, ejendomsserviceteknikerelever, regions- og skolebetjente, vagtcentralpersonale, paramedicinere, ST-reddere og voksenelever i skemaet i bunden af artiklen. (Arkivfoto) Tobias Stidsen

Af Ida Østerlund
Journalist

Af Signe Højgaard
Journalist

Annonce

Når lønnen for april i disse dage tikker ind på kontoen, er den måske lidt højere end sidste måned.
Det skyldes, de lønstigninger, der blev aftalt med overenskomstforhandlingerne i 2021 på det offentlige område.

Lønnen stiger i alt seks gange efter forhandlingerne. Fem ud af de seks gange, hvor lønnen stiger, er der de samme generelle lønstigninger til alle. Fra 2021 og tre år frem stiger lønnen i kommuner og regioner 5,02 procent. 
 
Den 1. april 2022 er det imidlertid lidt anderledes end ved de andre lønstigninger i perioden. For her kommer de helt særlige puljer fra OK21 på banen. 
Det er rekrutteringspuljen, og lavtløn- og ligelønspuljerne samt puljen til organisationsforhandlingerne, altså de enkelte faggrupper, der kommer til udmøntning 1. april 2022.
 
Formand for FOA Mona Striib minder om, at det var arbejdsgiverne, der foreslog, at der skulle sættes ekstra mange penge af til en rekrutteringspulje på ældreområdet, hvor der har været størst problemer med at skaffe medarbejdere.
 
”Vi har kæmpet for at få de andre grupper med via kroner og ørestigninger frem for procentstigninger. Det har vi stadig ikke kunnet overbevise de andre faglige organisationer om, som er en forudsætning for at komme igennem med det. Det, vi har kæmpet for, er en lavtløns- og en ligelønspulje for dog at få noget. Hvis vi ikke havde kæmpet for det, så havde der ikke været noget til husassistenten, pædagogmedhjælperen eller andre faggrupper. Så havde der kun været puljen på social- og sundhedsområdet,” siger Mona Striib.
I kommunerne blev der samlet afsat 140 millioner kroner til en lavtlønspulje og en ligelønspulje, og der blev afsat 140 millioner kroner til en rekrutteringspulje til Social- og Sundhedssektoren, som skal afhjælpe problemer med at skaffe arbejdskraft i ældreplejen. 
I regionerne blev der afsat 13,32 millioner kroner til en lavtlønspulje og 19,98 millioner kroner til en ligelønspulje. 
 

Penge til de lavest lønnede

Lavtlønspuljen går til ansatte, der er indplaceret på løntrin 11-21 i kommunerne og løntrin 11-22 i regionerne. I kommunerne kommer det cirka 58.600 FOA-medlemmer til gode og i regionerne cirka 8.000 FOA-medlemmer.
 
Konkret betyder det, de ansatte i kommunerne på løntrin 11-21 får en årlig lønstigning på 951 kroner. I regionen kan ansatte på løntrin 11-22 se frem til 660 ekstra kroner om året. De ekstra penge kommer oveni de generelle lønstigninger på 5,02 procent.
 
Det er ens løntrin og ikke ens faggruppe, der afgør, om man kan få del i lavtlønspuljen. Hvis du er i en af de nedenstående faggrupper i faktaboksen, men på et højere løntrin, får du ikke del i lavtlønspuljen. Timelønnede og elever er også omfattet af lavtlønspuljen, hvis de er indplaceret på de gældende løntrin. 

Faggrupper, der er omfattet af lavtlønspuljen

Social- og sundhedspersonale, KL
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter
Dagplejere
Husassistenter, KL
Ikke-faglærte ansatte ved rengøring mv.
Overenskomst for teknisk service
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter, KL
Erhvervsuddannede serviceassistenter mv., KL
Beredskabs- og ambulancepersonale, KL
Social- og sundhedspersonale, Regioner
Husassistenter, Regioner
Sygehusportører
Erhvervsuddannede serviceassistenter mv., Regioner
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter, Regioner
 
+

Ligelønspuljen kommer nu

Udover lavtlønspuljen blev der også afsat penge til ligelønspuljer. Til kommunalt ansatte fik FOA cirka 15,02 millioner kroner, og til de ansatte i regionerne fik FOA cirka 4,25 millioner kroner. 

Ligelønspuljerne fordeles ikke som lavtlønspuljerne, hvor hver ansat får et ens årligt beløb. Ligelønspuljen er tilføjet organisationsmidlerne, som hvert enkelt fagforbund har fordelt i samarbejde med arbejdsgiverne med det formål at få mere ligeløn på specifikke faggrupper.

Faggrupper der er omfattet af ligelønspuljen

Dagplejere
Erhvervsuddannede serviceassistenter mv., KL
Handicapledsagere
Husassistenter, KL
Ikke-faglærte ansatte ved rengøring mv.
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter, KL
Pædagogisk personale, daginstitution/klub/skolefritidsordning
Pædagogisk personale, særlige stillinger
Pædagogisk personale ved kommunale legepladser
Pædagogisk personale i dagplejeordninger
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter
Social- og sundhedspersonale, KL
Pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner, mv.
Erhvervsuddannede serviceassistenter mv., Regioner
Husassistenter, Regioner
Neurofysiologiassistenter og -elever
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter, Regioner
Servicemedarbejdere/-assistenter ved sygehuse
Social- og sundhedspersonale, Regioner

+

Pensionskarens nedsættes 

På både det kommunale og regionale område bliver pensionskarensen nedsat til fem måneder pr. 1. april.
 
Hvis der for eksempel har været en karensperiode på 6-7 måneder, før en medarbejder får pension, bliver den sat ned til 5 måneder på alle FOAs overenskomster.
 
”Det vil konkret betyde, at der vil være medlemmer, som omfattes af en pensionsordning tidligere end ellers, fordi karenstiden bliver sat ned,” forklarer Finn Grønmar, konsulent i 
FOA Overenskomst.
 

Lønstigninger i din sektor

Under OK21 blev der også forhandlet om organisationspuljer i hver sektor. 
I kommunerne inden for Teknik- og Servicesektorens område betyder lønstigningerne pr. 1. april, at der er ekstra grundlønsstigninger til udvalgte faggrupper. For eksempel får teknik- og servicemedarbejdere i kommunerne 1.636 kroner ekstra om året og 0,1 procent ekstra i pension. Se i skemaet herunder, hvor meget ansatte i beredskabet, trafikkontrollører, maritimt personale og andre faggrupper får i årlige ekstra stigninger. Buschauffører får hævet deres fritvalg med 0,52 procent og kan således selv vælge, om de vil have stigningen på lønnen eller pensionen. 
 
I regionerne førte forhandlingerne mellem FOA og Danske Regioner også til lønstigninger til nogle grupper på Teknik- og Serviceområdet. For eksempel stiger regions- og skolebetjente med 1.719 kroner om året på grundlønnen. Paramedicinerne blev prioriteret ved forhandlingerne under OK21 og kan således se frem til en årlig stigning på 4.785 kroner i gennemsnit. Sektorformand i FOA Reiner Burgwald forklarede prioriteringen med, at ambulancebehandlere blev prioriteret i 2018. Ambulanceassistenterne vil løbende blive uddannet til behandlere, og derfor automatisk rykke op på en behandlerløn. Den anden grund til prioriteringen af paramedicinerne var, at det ventedes, at der ville komme flere paramedicinere i de kommende år, lød forklaringen fra Reiner Burgwald. 
  
Der er også godt nyt til reddereleverne i regionerne. Pr. 1. april kan de se frem til stigende lønninger undervejs i uddannelsen. Tidligere fik en redderelev eksempelvis 18.673 kroner pr. måned igennem hele uddannelsen i område 0, som er det meste af landet på nær de større byer. Fremover får redderelever over 21 år 18.974 kroner i område 0 på det første og andet år af uddannelsen. På tredje og fjerde år af uddannelsen får en redderelev fremover 19.610 kroner pr. måned i område 0. Hvis en elev fylder 25 år undervejs i uddannelsen, får eleven 21.052 kroner pr. måned. Du kan se stigninger for flere grupper i skemaet i bunden af artiklen.
 

Højeste inflation i en generation

De flestes lønstigninger bliver dog hurtigt spist af de hastigt stigende priser på fødevarer og energi. Ifølge beregninger fra PenSam vil en familie med to forældre med hver deres bil og to børn i gennemsnit få en samlet prisstigning på 24.000 kroner på benzin, gas og el. 
 
Prisstigningerne er de højeste i 30 år ifølge Danmarks Statistik. Formand for FOA Mona Striib bemærker, at det for et år siden var helt uforudsigeligt, at vi ville stå i en situation med krig i Ukraine og voldsomt stigende priser på især olie og energi. 
 
”Vi er ikke engang sikre på, at vi har set toppen af det endnu. Noget af det skyldes også, at vi har været i en coronapandemi ’world wide’, og det er først nu, at flere konsekvenser begynder at rulle ind. Det er en dybt ulykkelig situation for medlemmerne og yderst vanskelig at være i,” siger hun.
 
Det handler nu om at få sat prisstigningerne og behovet for højere lønninger til især lavtlønnede på dagsorden frem mod overenskomstforhandlingerne på det private område i 2023 og forhandlingerne på det offentlige område i 2024, slår Mona Striib fast. Stigende inflation rammer dem, der tjener mindst langt hårdere, end dem, der tjener mest. 
 
”Derfor skal man sørge for, at alle ansatte lader sig organisere, så vi kan stå sammen som fællesskab. Det kommer til at kræve et løft, at få noget af det, der sker nu indhentet, selv om vi ikke kan vide, om det der sker nu, er noget, der bider sig fast, eller om det er af midlertidig karakter,” siger hun. 
 
OBS: Lønstigningerne er årlige lønstigninger. Beregningerne er gennemsnitlige, lavet ud fra en 37-timers arbejdsuge i område 0. Hvis du er på deltid, er lønstigningen tilsvarende mindre. Skemaet gælder udvalgte faggrupper. Lønstigningerne i nogle af FOAs faggrupper afhænger også af, hvilket løntrin du kommer fra. Se mere i FOAs lønmagasin. 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev