Annonce

genre

Kend din ret: Sådan sikrer du dig som timelønnet

Arbejder du som timelønnet vikar, vil der være mange fordele ved at blive månedslønnet.

Annonce

Hvis du eksempelvis er sygemeldt som timelønnet, har du ikke samme rettigheder som en månedslønnet. Heidi Lundsgaard, arkivfoto

Af Merete Nielsen
Journalist

Annonce

Det passer mig fint at tage de vagter, der kommer. Det giver mig fleksibilitet i forhold til mit privatliv.”

Sådan kan holdningen være blandt dem, der arbejder som tilkaldevikarer i for eksempel hjemmeplejen eller på en døgninstitution. Selvom de som timelønnede typisk ikke har et fast skema, arbejder mange alligevel en del timer hver måned, fordi arbejdspladsen har et højt forbrug af vikarer.

Men i det øjeblik, man for eksempel bliver sygemeldt, har man ikke de samme rettigheder som de fastansatte. Og det kommer som en overraskelse for mange, siger Poul Simon Rasmussen, konsulent i FOAs overenskomstafdeling.

”Vi oplever, at der er en udbredt tillid til, at man især på det offentlige arbejdsmarked har en række rettigheder, og så er det først, når man bliver gravid eller syg, at man som timelønnet kan opleve, at arbejdsgiveren siger: ’Vi har ikke brug for dig mere’,” siger han.

Derfor anbefaler FOA, at man bliver ansat på månedsløn, da der er en række rettigheder, der knytter sig til at være månedslønnet frem for at være timelønnet.

Læs også: Anni klagede over manglende feriepenge og fik et meget overraskende svar

Timelønnede kan sige nej til vagter, men...

Hvis du arbejder som timelønnet tilkaldevikar, er der ikke nogen tryghed i ansættelsen, heller ikke selvom du oplever det som mere eller mindre fast arbejde:

 • Du er ikke garanteret nogen indtægt.
 • Du har ikke noget opsigelsesvarsel og kan opsiges fra dag til dag.
 • Du kender ikke din arbejdstid på forhånd.
 • Du får ikke løn under sygdom og barsel.
 • Det er ikke sikkert, du får månedlige indbetalinger til din pensionsordning.
 • Du kan sige nej til vagter, men kan så risikere, at du ikke bliver tilbudt flere.

Det er du sikret som månedslønnet

At være ansat på månedsløn betyder mere tryghed i jobbet:

Du kan godt blive opsagt, men du har et opsigelsesvarsel, der kan være op til 6 måneder, afhængig af din overenskomst.

 • Du får en fast løn hver måned, og du får månedlige indbetalinger til din pensionsordning.
 • Du kender din arbejdstid på forhånd.
 • Du får fuld løn under barsel og sygdom.
 • Du kan få frihed med løn ved barns 1. og 2. sygedag.
 • Du har ret til omsorgsdage og seniordage.
 • Du optjener anciennitet. Det betyder, at der er nogle fastlagte lønstigninger alt efter, hvor længe du har været ansat. 

Sådan bliver du månedslønnet i det offentlige

Hvis du er ansat til mere end en måneds beskæftigelse, skal du som udgangspunkt på månedsløn med de goder, der følger med – uanset dit ugentlige timetal.

Planlægger din arbejdsgiver vagter for dig fremadrettet, så er der ikke længere tale om pludseligt opstået behov, hvilket er en betingelse for at kunne have timelønnede på tilkaldebasis.

Sådan bliver du månedslønnet i det private

Som hovedregel har du ret til at komme på månedsløn, hvis du opfylder disse tre betingelser:

 • Du har en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 8 timer om ugen.
 • Du er ansat til mindst 1-3 måneders beskæftigelse (afhængig af hvilken overenskomst du hører under).
 • Du er beskæftiget i fulde kalendermåneder.

På det private område kan du dog også være omfattet af en overenskomst, hvor der ingen begrænsninger er for, hvor længe du kan være timelønnet.

Brug din fagforening 

Hvis du arbejder som timelønnet, så tag fat i din tillidsrepræsentant eller din FOA-afdeling for at få vejledning i forhold til at blive månedslønnet, inden du går til din leder. Spørg også din a-kasse til råds, da det også kan have betydning for udbetaling af dagpenge.

Flest timelønnede på social- og sundhedsområdet

På døgninstitutionsområdet er 46-48 procent af omsorgs- og pædagogmedhjælperne timelønnede.

På daginstitutionsområdet er 38,3 procent af pædagogmedhjælperne timelønnede. 

Ikkeuddannet so­cial- og sundhedspersonale har den højeste andel af timelønnede – nemlig 55,3 procent. 

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor
+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev