Annonce

Kørte over for rødt under udrykning og risikerer straf: ”Jeg passede jo bare mit job”

I november sidste år blev ambulancefører Bruno Dante Martiri påkørt af en bilist under en udrykning, da han kørte over for rødt med en fødende kvinde i ambulancen. Nu risikerer han at blive straffet. Der falder dom i sagen 22. marts.

Annonce

63-årige ambulancefører Bruno Dante Martiri er blevet tiltalt for at køre over for rødt under en udrykning. Hvis han kendes skyldig, står han til en bøde samt en betinget frakendelse af kørekortet i tre år. Tobias Stidsen

Af Christoffer Fauerby Rewitz
Journalist

Annonce

Blå blink, udrykningssirene og en fødende kvinde i ambulancen. Dette er hverdagskost for 63-årige Bruno Dante Martiri, der har arbejdet som ambulancefører i snart 35 år. 

Men i november sidste år endte denne type tur i et sammenstød med en bilist. Hændelsen gør, at Bruno Dante Martiri nu er blevet tiltalt for at have kørt over for rødt og derved forårsaget sammenstødet.

Anklageren går efter, at Bruno Dante Martiri skal straffes med en bøde på 2500 kroner og en tre års betinget frakendelse af kørekortet. Det er en straf, som Bruno Dante Martiri er rystet over, og som han mener er helt ude af proportioner:

"Jeg har bare udført mit job. Hvis jeg får en betinget frakendelse af mit kørekort, vil det gå ud over patienterne i sidste ende," siger Bruno Dante Martiri og forklarer:

"Det vil betyde, at mine kolleger og jeg altid vil holde for rødt, når vi er på udrykning. Det kan potentielt forlænge transporttiden med flere minutter. Og for patienten, er det minutterne, der gælder."

Sammenstødet

Uheldet skete i november 2021 i Randers lidt før midnat:

"Vi kommer kørende fra Hornsleth med en kvinde, der er i gang med at føde tvillinger. Hun ligger i ambulancen, og der er også en læge med, da han regner med, at fødslen sker lige om lidt," fortæller Bruno Dante Martiri, der har bremset ned, før han kører ind i krydset, hvor sammenstødet sker:

"Jeg kan se, at hun (bilisten red.) kommer kørende fra venstre side af. Hun kører omkring 30-40 kilometer i timen. Jeg har godt nok ikke udrykningshornet slået til, da det opleves ufatteligt højt for den gravide kvinde, som jeg tænkte, havde nok at se til. Men det har lægebilen, der kører efter mig. Jeg er sikker på, at hun har set mig. Der er genskin på vejen fra blinkene og regnen," siger Bruno Dante Martiri.

"Jeg kører ud i den vognbane, der er længst væk og vurderer, at hun (bilisten red.) har set mig. Derfor kører jeg over for rødt og ud i krydset. Her kører hun (bilisten red.) også ud i krydset og rammer blidt i siden af ambulancen, der hvor jeg sidder. Den fødende kvinde og lægen bagi har efterfølgende ikke lagt mærke til, at der skulle være sket noget," fortæller Bruno Dante Martiri.

Efter sammenstødet kører Bruno Dante Martiri videre på hospitalet med den fødende kvinde. Lægebilen bliver tilbage og føreren snakker med bilisten og sikrer sig, at alt er okay.

Politiet vælger efter sammenstødet at rejse en sag mod Bruno Dante Martiri for brud på færdselsloven.

Udrykningsbekendtgørelsen

I bekendtgørelse om udrykningskørsel står der i kapitel fire om færdselsregler:

Paragraf otte: Under udrykningskørsel kan føreren af køretøjet i tilfælde, hvor det skønnes påtrængende nødvendigt, og hvis der samtidig udvises ganske særlig forsigtighed, undlade at følge reglerne i færdselslovens

1) paragraf fire, stykke et, om at efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives ved færdselstavler, afmærkning på kørebane eller cykelsti, signalanlæg, med videre, 2) kapitel fire om færdselsregler for kørende, 3) kapitel fem om hastighed, og 4) kapitel seks om særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej.

Stykke to: Føreren skal dog altid efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives af politiet eller andre, som justitsministeren har bemyndiget til at regulere færdslen. Føreren skal endvidere altid efterkomme signaler eller andre anvisninger for færdslen ved jernbaneoverkørsler og broer.

Stykke tre: Ved fremkørsel i lysreguleret kryds mod rødt eller gult lys skal føreren endvidere nedsætte hastigheden så meget, at der straks kan standses for eventuel tværgående trafik.

Stykke fire: Anvendelse af udrykningssignal fritager ikke føreren for pligten til at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed over for andre trafikanter.

+

Særlovgivning på området

Thomas Brücker, sektornæstformand for Teknik-Service hos FOA, mener, at lovgivningen burde laves om:

"Jeg synes, at det er en kæmpe udfordring, at vi har en lovgivning, der ikke giver formildende omstændigheder til personer, der kører udrykning. Når man har det job, så er det fordi, at man gerne vil redde mennesker. Det kan betyde, at der køres over for rødt, når der køres med udrykning," siger Thomas Brücker

Thomas Brücker ønsker en særlovgivning på området, som betyder, at personer, der arbejder med udrykning, vil kunne få en mildere dom end privatbilisten, når man er i uniformen.

Der falder dom i sagen 22. marts.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev