Annonce

Grisefest på plejehjem foto tobias stidsen

Nu kommer pårørende med kage i stedet for at lede efter fejl

Plejecentre skal se det som en kerneopgave at inddrage de pårørende, lyder nyt budskab. På Dragsbækcentret i Thisted er de allerede godt i gang.

Annonce

På fem år er relationerne mellem ansatte og pårørende vendt til det gode på Dragsbækcentret. De har opnået en indbyrdes forståelse, og de pårørende er blevet meget mere overbærende, hvis de eksempelvis ’ser en nullermand’, som det udtrykkes af centerleder Lotte Kjærgaard Bloch og teamleder Annette Kjærbye Thomassen – her forklædt som stewardesser ved grisefesten i efteråret sidste år. Tobias Stidsen

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

Samarbejdet med de pårørende fylder meget på Dragsbækcentret i Thisted. 
 
Men det var alligevel lidt ud over det sædvanlige, da stedet først på efteråret inviterede beboere, pårørende og personale på en fire timer lang ’charterrejse’, der kulminerede med grisefest, sang og sangria.
 
Den glade dag blev betalt ud af den millionarv, som to tidligere beboere har doneret til Dragsbækcentret, og festen understøttede indsatsen for at styrke relationen til de pårørende, som Lotte Kjærgaard Bloch tog initiativ til, efter at hun var blevet ansat som leder i 2017.
 

Fik hjælp af rejsehold

Dengang havde de pårørende ry for at være nogle, der blot var til besvær, og teamleder Annette Kjærbye Thomassen mindes, hvordan det ofte handlede om at undgå konflikter.
 
”Vi sagde hele tiden undskyld og forsøgte at glatte ud over for de pårørende, der grundlæggende ikke var urimelige. Men det var det billede, der var blevet skabt,” mindes Lotte Kjærgaard Bloch og Annette Kjærbye Thomassen.
 
De dårlige relationer satte et negativt præg på både arbejdsmiljø og sygefravær, og Sundhedsstyrelsens rejsehold ’Videnscenter for værdig ældrepleje’ blev bedt om at hjælpe.
 
I arbejdet med at skabe en kulturforandring blev 10 medarbejdere fra både Dragsbækscentret og Klitrosen i Klitmøller, hvor Lotte Kjærgaard Bloch også er leder, udvalgt som ambassadører.
 
”I bund og grund var det et spørgsmål om at blive bedre til at kommunikere og forventningsafstemme,” siger Annette Kjærby Thomassen om de metoder, personalet blev undervist i.
 

Løber panden mod en mur

De ansatte på de to plejehjem i Thy er ikke ene om at se på, hvordan samarbejdet med de pårørende bliver bedre.
 
Det spørgsmål har også optaget den arbejdsgruppe, der blev etableret for godt et år siden med Marie Lilja Jensen, der er chefkonsulent i Ældresagen, som tovholder. Arbejdsgruppen er kommet med et udspil, hvor budskabet er, at plejecentre skal se det som en kerneopgave at inddrage de pårørende.
 
”De har en viden, som kan styrke medarbejdernes kendskab til den ældre og dermed give dem mulighed for at udføre en mere kvalificeret pleje. Og så vil det også være med til at gavne arbejdsmiljøet, fordi der vil være færre konflikter med frustrerede pårørende,” siger Marie Lilja Jensen.
 
Hun noterer også, at flere pårørende i dag føler, at de løber panden mod en mur:
 
”De kan være vidner til for eksempel tryksår, der bliver værre og værre, men selvom de gør opmærksom på det, så bliver der ikke handlet,” siger hun.
 
VIDEO: Se, hvordan det gik for sig, da pårørende, beboere og personale 'fløj' til Mallorca i efteråret.
 

Nødvendigt med lovgivning

I Thy har indsatsen for en kulturforandring virket. Pårørende anerkender nu personalets indsats med hilsner og kage og har ikke længere fokus på at ’finde fem fejl’, som Lotte Kjærgaard Bloch formulerer det.

Samtidig peger hun på især én ting som afgørende for, at det er lykkedes at ændre kulturen:

”At forløbet med rejseholdet foregik på vores sted og i vores virkelighed. Det betød, at det var langt nemmere at implementere og få til at overleve på den lange bane.”

Ifølge arbejdsgruppen bag det nye udspil om samarbejde med pårørende er der en særlig omstændighed, der skal på plads, for at nå i mål:

”Det er vigtigt, at lovgivningen bliver ændret, så det tydeligt fremgår, at personalet skal inddrage de pårørende, for ellers er vores bekymring, at det ikke kommer til at ske i en travl hverdag,” siger Marie Lilja Jensen.

Værd at vide

Arbejdsgruppen blev nedsat i december 2020 efter forrige års Ældretopmøde og afleverede sine anbefalinger på ældretopmødet i september sidste år. Gruppen foreslår blandt andet obligatorisk uddannelse af medarbejdere, og at Sundhedsstyrelsens rejsehold ’Videnscenter for værdig ældrepleje’ tilbyder læringsforløb om pårørendeinddragelse i samtlige kommuner.
Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra patient-, pårørende og ældreorganisationer samt FOA.
 
Ældretopmødet arrangeres af Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening, Ældre Sagen og FOA.
 
”At forløbet med rejseholdet foregik på vores sted og i vores virkelighed. Det betød, at det var langt nemmere at implementere og få til at overleve på den lange bane.”
Ifølge arbejdsgruppen bag det nye udspil om samarbejde med pårørende er der en særlig omstændighed, der skal på plads, for at nå i mål:
 
”Det er vigtigt, at lovgivningen bliver ændret, så det tydeligt fremgår, at personalet skal inddrage de pårørende, for ellers er vores bekymring, at det ikke kommer til at ske i en travl hverdag,” siger Marie Lilja Jensen.
 
+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev