Annonce

Supervision. SOSU

Arbejdstilsynets aftaleforløb giver arbejdspladser hjælp til selvhjælp

Over det seneste år er over 1000 arbejdspladser med formodede arbejdsmiljøproblemer blevet tilbudt et aftaleforløb af Arbejdstilsynet. Det giver arbejdspladserne mulighed for selv at forbedre arbejdsmiljøet og lære af det, er Arbejdstilsynets vurdering.   

Annonce

Arbejdstilsynet har over det seneste år haft mulighed for at tilbyde arbejdspladser et aftaleforløb, hvis de har haft en mistanke om dårligt arbejdsmiljø. Det giver arbejdspladserne indflydelse og læring i processen, mener tilsynschef. Claus Bjørn Larsen

Af Simone Kjølbye-Dam
Journalist

Annonce

Tilbage i 2019 blev en ny aftale søsat, som skulle forbedre arbejdsmiljøindsatsen. Det gav Arbejdstilsynet mulighed for at tilbyde arbejdspladser med formodede arbejdsmiljøproblemer et aftaleforløb. Et forløb der i høj grad bærer præg af, at arbejdspladsen skal være motiveret til selv at løse problemerne.  
 
Tilbuddet har været i gang siden september 2020, og de afsluttede aftaleforløb begynder nu at strømme ind med positive resultater, melder Arbejdstilsynet. 
 
“Vores indtryk er, at ordningen med aftaleforløb fungerer rigtig godt, og at virksomhederne er glade for initiativet. De er glade for, at de selv kan tage hånd om arbejdsmiljøproblemerne. Det er jo virksomhederne – ledere og medarbejdere – der bedst ved noget om deres arbejde og produktion og de udfordringer, der kan være,” siger tilsynschef i Arbejdstilsynet, Eva Blach Skov.  

Ifølge Arbejdstilsynet er i alt 150 aftaleforløb afsluttet med positivt udfald, og der er i perioden indgået over 1000 aftaleforløb, hvoraf nogle stadig er igangværende.
 
På plejeområdet er det 9 ud af de 54 arbejdspladser, der er blevet tilbudt et forløb, som er blevet afsluttet. Her er der ofte tale om et psykisk arbejdsmiljø, som myndigheden opsnapper, når de er ude på besøg.  
 
“Det kan være, at vi får oplyst, at de ansatte skal håndtere udadreagerende, grænseoverskridende borgere, og at de har ansvar for oplæring af nye, som giver forstyrrelser i arbejdet og gør, at de føler sig pressede. Der er på den måde indikationer, der peger i retning af, at der kan være tale om høje følelsesmæssige krav på arbejdspladsen, som har betydning for de ansattes sundhed,” siger Eva Blach Skov.
 
“Aftaleforløb handler om, at vi på tilsynet får mistanke om, at der er et arbejdsmiljøproblem. Vi dykker ikke så dybt, så der er nok til at afgive et påbud, men vi får alligevel nok information til, at vi overvejer, at der kan være et arbejdsmiljøproblem.”

Af tal fra Arbejdstilsynet fremgår det, at der i 2019 i alt blev givet 82 påbud på plejeområdet. Det tal var faldet til 64 i 2020, og på nuværende tidspunkt er der givet 68 påbud i indeværende år. 
 
De har, på trods af corona, som vanligt været ude på besøg på plejeområdet. Dermed påpeger Eva Blach Skov, at aftaleforløbene ikke har overtaget påbuddene, men at de skal ses som et supplement. 

“Arbejdstilsynet ser altid et øjebliksbillede. Vi vurderer de arbejdsprocesser med videre, som vi kan se direkte ved tilsyn, eller som vi kan spørge ind til, fordi vi ved, at de foregår. Hvis vi konstaterer farlige situationer, hvor der er grundlag for at reagere med det samme, fordi det er vigtigt, at en farlig situation forebygges her og nu, så gør vi det, uanset om vi arbejder med aftaleforløb i andre sammenhænge.”
 
Der er altså ikke tale om en spareøvelse ved implementeringen af aftaleforløbet, men en indsats som kan hjælpe med at forebygge fremtidige problemer internt på arbejdspladsen.
 
“Det er godt, når arbejdspladsen selv kan være med til at afdække og løse problemerne. Virksomhederne løser selvfølgelig også problemerne, hvis de modtager et påbud. Men med aftaleforløb sker der noget andet, der opbygges viden og læring i organisationen, og så er det motiverende at afdække og løse egne problemer. Der vil i den proces være læring, som kan bruges næste gang, der opstår et problem.” 
 

Et samarbejde der gør en forskel

Derudover indgår myndigheden som en fast sparrings- og samarbejdspartner under hele forløbet, hvilket adskiller sig fra et egentligt påbud. 
 
“Vi oplever, at der er en god dialog med virksomhederne både før, under og efter. Vi tilbyder et vejledningsmøde en tredjedel inde i forløbet. Og det er vores erfaring, at disse møder er nyttige for virksomhedens videre arbejde. Vi kan her hjælpe dem med at komme på rette vej, hvis de er kørt lidt fast i processen. Det er en god understøtning af dem,” siger Eva Blach Skov og fortsætter:
 
“Det er vores indtryk, at virksomhederne oplever aftaleforløb som et samarbejde omkring at få løst de arbejdsmiljøproblemer, der kan være på arbejdspladsen. Og det, tror jeg, gør en forskel.“
 

Læs også: Arbejdsgiver dømt for at bryde loven efter grov voldsulykke, der har givet Lone evig smerte

Arbejdsmiljøkonsulent i FOA Charlotte Bredal er også umiddelbart positivt stemt over for den nye aftale. 
 
”Jeg kan godt se en pointe i, at der er nogle ting, der kan sættes handling på noget før. Det, synes jeg faktisk, er en positiv ting. Jeg synes, der kan være et stort forebyggelsespotentiale i det, hvis problemløsningen kunne sættes hurtigere i gang, og at der kunne foregå en vidensdeling blandt arbejdspladserne,” siger hun og fortsætter:
 
”Men jeg har nok også en lidt afventende holdning til det, da jeg stadig synes, at det er lidt for tidligt at konkludere på det, da jeg kan have en bekymring for, at det kan udvande Arbejdstilsynets rolle som myndighed.”
 
Et aftaleforløb udspringer som regel fra et besøg, men hvis man har spørgsmål, har brug for hjælp eller som ansat mener, at der er behov for, at Arbejdstilsynet kommer på besøg, kan man altid kontakte Arbejdstilsynets Call Center.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev