Annonce

Kvinde sidder på bænk på græsplæne foran vej

Ansatte: Svigt hos Arbejdstilsynet afgjorde overvågningsdom

FOA og de ansatte i Kolding Kommunes hjemmepleje er
utilfredse med Arbejdstilsynets indsats i sagen om overvågning af plejearbejdet i et privat hjem. Arbejdstilsynets vurderinger har været helt afgørende for den dom i Arbejdsretten, der gik de ansatte imod, fastslår juridisk ekspert.

Annonce

Skuffelse og bekymring præger reaktionerne hos de ansatte i Kolding Kommunes hjemmepleje, efter at Arbejdsretten har dømt deres vægring ved at arbejde under videoovervågning overenskomststridig. Og de mener ikke, at Arbejdstilsynet reelt har forholdt sig til deres problemer. "Arbejdstilsynet har ikke gjort det, de skulle," siger områdetillidsrepræsentant Anette Hansen.  Anna Cathrine Leth Christiansen

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

De ansatte i Kolding Kommunes hjemmepleje er skuffede og bekymrede over sidste uges dom fra Arbejdsretten, der fastslog, at de i strid med overenskomsten har nægtet at arbejde i et hjem, hvor den plejekrævende borgers ægtefælle har opsat videoovervågning.

De oplever, at kommunen tager sagen alvorligt, og medarbejdergruppen er tilfredse med kommunens udmelding om, at ingen skal tilbage og arbejde i hjemmet. Til gengæld får Arbejdstilsynet (AT) ikke høje karakterer hos de ansatte og deres tillidsrepræsentant.

"AT har ikke gjort det, de skulle. De har for eksempel ikke snakket med de ansatte i hjemmeplejen, kun med det private firma, der har overtaget arbejdet," siger områdetillidsrepræsentant Anette Hansen. Arbejdstilsynet har med andre ord taget kontakt til en gruppe ansatte, der ikke har anmeldt arbejdsmiljøproblemer og ikke til dem, der har foretaget en anmeldelse.  

Det kunne måske have ændret dommen, mener Anette Hansen, hvis AT havde forholdt sig til de kommunalt ansattes klager. Også FOAs formand Mona Striib har udtalt sig meget kritisk om Arbejdstilsynets indsats. Til Magasinet Pleje siger hun:

"Jeg havde en klar forventning om, at Arbejdstilsynet havde været noget stærkere på banen, havde talt med vores medlemmer, som havde deres daglige gang i huset , og udstedt et påbud. Det er jeg meget kritisk over for og skuffet over." 

ATs vurdering er vigtig

For Arbejdsretten har det stor betydning, hvad Arbejdstilsynet mener i sådanne sager, fastslår Jens Kristiansen, der er professor ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet med særlig viden om arbejdsret.

"Dommen følger hidtidig praksis med stor vægt på ATs vurdering, fordi det er den kompetente myndighed på dette område. ATs rolle og vurdering af situationen er især meget vigtig i sager som denne, hvor FOA og de ansatte har påberåbt sig bestemmelsen om 'Liv, ære og velfærd'.  Så hvis AT havde været mere kritisk eller ligefrem kommet med  påbud eller forbud, kunne dommen været faldet anderledes ud," siger Jens Kristiansen.

Han mener, at usikkerheden i dommen er, hvor meget kritik der skal til fra ATs side, før det faktisk er i orden, at de ansatte reagerer ved ikke at komme i hjemmet. 

Læs også: FOA taber principiel sag i Arbejdsretten om overvågning af ansatte

"Det står ikke rigtigt klart, og arbejdsretten holder spørgsmålet åbent. Men det, der forelå i den konkrete sag, var i hvert fald ikke nok. Der skal mere til, men hvor meget fremgår altså ikke af dommen," siger Jens Kristiansen.

Bortfald af bod gør dommen markant

Efter Jens Kristiansens opfattelse, er det markante og iøjnefaldende ved dommen, at FOA ikke pålægges bod, selv om forbundet har støttet en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Normalt vil det udløse en bod af betydelig størrelse.

"Arbejdsretten vil typisk give længere snor, når en sag er på vippen, og retten har tydeligvis forståelse for de ansattes problemer. Dommen afspejler også, at man fra arbejdsrettens side mener, at FOA har været inden for skiven ved at henvise til bestemmelsen om 'Liv, ære og velfærd'. Det var ikke nogen urimelig vurdering, selv om retten altså ikke mener, at der var tilstrækkeligt grundlag for arbejdsvægringen. Men så kan man undlade bod," siger Jens Kristiansen og uddyber:

Læs også: Ansatte efter ægtefælle-chikane: ”Han knækker os én for én”

"Det kræver særligt formildende omstændigheder, når boden skal bortfalde, og det kan for eksempel være en berettiget tvivl om, hvordan situationen skal bedømmes. For hvis sagen nu kunne henføres under bestemmelsen om "Liv, ære og velfærd', havde man jo som medarbejder haft lov til at udeblive fra arbejdet, og FOA havde haft lov til at støtte dem.  Man skal jo ikke arbejde under forhold, hvor man risikerer sin sundhed. Det er tydeligt, at det ikke har været en nem afgørelse for Arbejdsretten. Dommen indeholder en meget grundig gennemgang af det passerede, og retten anerkender, at nogle forhold taler for, at arbejdsvilkårene ikke er tilfredsstillende."

Ansatte ønsker ny lovgivning

Tillidsrepræsentant Anette Hansen ser det også som en sejr, at FOA ikke blev idømt bod, netop fordi det rummer en anerkendelse af, at de ansatte har oplevet et belastende arbejdsmiljø i hjemmet.

Og de ansatte er meget tilfredse med, at FOA nu arbejder videre med sagen politisk. De håber på, at der kommer ændringer af den eksisterende lovgivning om overvågning.

"Rygeregler og regler om hunde for eksempel viser, at man kan godt regulere i private hjem, når det også er en arbejdsplads. Kommunen er forpligtet til at yde servicen, men behøver det være for enhver pris?," spørger Anette Hansen.

Selv om sagen er meget langt fra, hvad ansatte i hjemmeplejen normalt oplever, frygter Anette Hansen, at andre kan finde på det samme, hvis love og regler om overvågning ikke ændres. 

"Det kan betyde, at mange ansatte vil overveje, om de vil udstille sig selv på den måde - og måske opgive jobbet," siger hun. 

Læs også: Direktør i overvågnings-sag: ”Ville ønske, vi havde reageret før”

Anette Hansen vil også gerne have fokus på usikkerheden om, hvordan optagelserne kan blive brugt. Det fylder for lidt i dommen, mener hun. 

"Vi ved jo ikke, om ægtefællen har forstand på at overholde datareglerne, der kan ske hacking, og der kan manipuleres med data. Og optagelserne viser jo en borger i meget intime situationer."

Minister vil have lokale løsninger

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) ser dog ikke lovændringer som vejen frem.

"Jeg mener ikke, at lovgivning fra centralt hold nødvendigvis er løsningen. I situationer, hvor samarbejdet ikke fungerer, og måske er kørt af sporet, som det tydeligvis er i denne sag, mener jeg, at det er en opgave, der skal løses lokalt. Det er op til ledelsen i den enkelte kommune at sætte rammerne for de arbejdsforhold, de ansatte i kommunen skal arbejde under, og samtidig være med til at løse de udfordringer, der eventuelt opstår," skriver hun i et mailsvar til Fagbladet FOA.

Læs også: Ansatte nægter at arbejde i hjem efter trusler og overvågning - nu skal sagen for Arbejdsretten

Astrid Krag ser grundlæggende Kolding-dommen som en trist sag uden vindere.

"God og værdig ældrepleje bygger på tillidsfuldt og åbent samarbejde mellem medarbejdere, der kommer i den ældres hjem, og den ældre og de pårørende. For det er i relationen mellem den ældre, de pårørende og ansatte i ældreplejen, at den gode pleje skabes. Men det er vist tydeligt for enhver, at den relation er udfordret i den konkrete sag," skriver hun.

Arbejdstilsynet svarer på kritikken

Fagbladet FOA har bedt Arbejdstilsynet om en kommentar til de ansattes og FOAs kritik af deres arbejde. Vi har modtaget følgende skriftlige svar på en række spørgsmål fra tilsynsdirektør Hanne Sofie Tromborg Olsen.

-Hvad siger Arbejdstilsynet til de ansattes og FOAs kritik? 

"Vi har interviewet de medarbejdere, der aktuelt udførte arbejde i hjemmet, og vurderingen var, at der på det tidspunkt ikke var grundlag for at gå videre med et tilsyn i hjemmet."

-Hvorfor valgte I at interviewe social- og sundhedspersonalet fra det private firma, som varetog plejen i hjemmet efter arbejdsnedlæggelsen, i stedet for de kommunalt ansatte, som klagen om dårligt psykisk arbejdsmiljø handlede om? 

"Arbejdstilsynet undersøger de aktuelle arbejdsforhold, og derfor interviewede vi de ansatte, der aktuelt udførte arbejde i det pågældende hjem." 

-Hvorfor besøgte I ikke det pågældende hjem for selv at se videoovervågningen? 

"Videoovervågningen blev ikke problematiseret af de medarbejdere, vi interviewede, og derfor fandt vi ikke anledning til at undersøge forholdene omkring videoovervågning i hjemmet."

-Mener I, at I har handlet korrekt i denne sag? 

"Vi er helt klar over, at dette er en kompleks sag. Vi mener, at der er handlet korrekt og i overensstemmelse med almindelig praksis på området. Desuden foretager Arbejdstilsynet altid en afvejning af, hvorvidt det er nødvendigt at gennemføre tilsyn i private hjem, hvor der foregår personlig pleje. Det sker af hensyn til borgerne og privatsfæren. Der er dog eksempler på, at Arbejdstilsynet har gennemført tilsyn i private hjem. Men da der ikke var indikationer på arbejdsmiljøproblemer i hjemmet, da vi interviewede de ansatte, fandt vi ikke anledning til at føre tilsyn i hjemmet. Det skal dog tilføjes, at Arbejdstilsynet har oplyst overfor Kolding Kommune, at vi vil vende tilbage og undersøge sagen, når Kolding Kommunes sosu-personale genoptager arbejdet i hjemmet."

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev