Annonce

Fronten på en del røde Toyota'er

Kommuner til ansatte: Skriv under på, I ikke kører vanvidskørsel i tjenestebiler

Skærpede regler betyder, at mindst to kommuner har forlangt, at deres medarbejdere i blandt andet hjemmeplejen er indforståede med fuldt erstatningsansvar, hvis de kører vanvidskørsel i kommunens biler. ”Det er en fejl,” indrømmer den ene kommune.

Annonce

Normalt er det unge mænd i muskelbiler, der kædes sammen med vanvidskørsel. Men de nye skærpede regler betyder nu, at kommunerne garderer sig imod, at for eksempel ansatte i hjemmeplejen, kører hensynsløst og med hovedet under armen i deres oftest små tjenestebiler.  Bo Lehm, Det Nordjyske Mediehus

Af Morten Bruun
Journalist

Annonce

Da et enigt folketing i februar skærpede reglerne overfor for de bilister, der fanges i såkaldt ’vanvidskørsel’, udsprang stramningerne i høj grad af de tilfælde, hvor især yngre mænd i muskelbiler har kørt om kap i tæt bebyggelse og i nogle tilfælde været skyld i trafikdrab.

Nu viser det sig, at de skærpede regler er blevet nærlæst på rådhuse over det ganske land, og mindst to kommuner – Rebild og Stevns – har reageret ved at præsentere en tro- og loveerklæring for de medarbejdere, der dagligt bruger de kommunale og knapt så muskuløse tjenestebiler i deres arbejde.

Læs også: Sosu fik klip i kørekortet efter arbejdspres

De nye regler betyder, at politiet nu kan beslaglægge vanvidsbilistens køretøj uden at skele til, om det også er vedkommendes egen bil – og før retten tager stilling til en egentlig konfiskation.

I loven, der trådte i kraft 31. marts i år, defineres vanvidskørsel blandt andet som særlig hensynsløs kørsel, hastighedsoverskridelser på mere end 100 procent og spirituskørsel med en promille på mere end 2,00.
I Rebild og Stevns Kommuner er det blandt andet ansatte i hjemmeplejen, der kører rundt for at hjælpe borgere med medicin, toiletbesøg og støttestrømper, der nu er blevet bedt om at skrive under på, at de ikke vil køre vanvidskørsel.

Med underskriften erklærer de sig også indforstået med, at de har det fulde erstatningsansvar, hvis de kører vanvidskørsel, og den kommunale tjenestebil konfiskeres. 

I Stevns kommune skal medarbejderne – ifølge erklæringen – endvidere også orientere deres leder, hvis de tidligere er blevet dømt for noget, der minder om vanvidskørsel.  

Krav mødt med vantro

I FOA, der organiserer mange medarbejdere, der kører i tjenestebiler, kalder chefjurist Ettie Trier Petersen kravet ’helt uforståeligt’, fordi det følger af de erstatningsretlige regler, der allerede findes i dag, at en medarbejder kan blive erstatningsansvarlig, hvis hun forsætligt eller groft uagtsomt påfører arbejdsgiver et tab. 

“En erklæring, hvor kommunen pålægger medarbejderen at påtage sig ansvaret, før der overhovedet er tale om et erstatningsansvar er helt urimeligt,” siger Ettie Trier Petersen og fortsætter:

”Det svarer jo til, at alle ansatte skal skrive under på, at de for eksempel ikke vil slå deres leder eller kollega til plukfisk.” 

I både Stevns og Rebild blev kravet om at underskrive erklæringen også modtaget med vantro blandt medarbejderne. I Rebild Kommune forlangte de ansatte således, at sagen kom på dagsordenen i MED-udvalget. Og i Stevns Kommune har FOA og Dansk Sygeplejeråd bedt om et møde med kommunen.
 
”Vores tillidsrepræsentanter er helt oppe at ringe. De er blandt andet utilfredse med, at tro- og loveerklæringen ikke kom i MED-udvalget, før den blev sendt afsted,” siger Pia Røn Larsen, der er formand for FOA Køge og kalder Stevns Kommunes krav for ’helt i skoven’.

”De ansatte, i for eksempel hjemmeplejen, ved godt, at de selv skal betale eventuelle fart- og parkeringsbøder. Og det sker uden brug af tro- og loveerklæringer.”

De to kommuners ønske om tro- og loveerklæringer udspringer af nogle bemærkninger i det lovforberedende arbejde om blandt andet arbejdsgiveres muligheder for at gardere sig imod at få biler konfiskeret. Her anbefales det blandt andet, at medarbejderne orienteres om deres erstatningsansvar, hvis de gribes i vanvidskørsel. 

I Rebild Kommune har de spontane reaktioner fra medarbejdere og faglige organisationer dog betydet, at kommunen nu skifter til bakgear og trækker tro- og loveerklæringen tilbage. Kommunaldirektør Jes Lunde lægger ikke skjul på, der er tale om en kommunal kikser:

"Det er ganske enkelt en fejl. Da jeg hørte om sagen i MED-udvalget, satte jeg mig ind i den og kunne se, det var forkert håndteret," siger Jes Lunde.

-Vil det sige, at du som kommunaldirektør ikke kendte til tro- og loveerklæringen?

"Ja. Det er vores jurister, der har reageret. I god hensigt selvfølgelig, men her er der altså tale om en fejl. I stedet bliver alle vores ansatte via e-Boks orienteret om de nye regler, og skulle der opstå en sag med en medarbejder om vanvidskørsel i en af vores biler, tager vi den derfra."  

Fastholder erklæringen 

I Stevns Kommune fastholder man erklæringen - og har faktisk lavet en tilføjelse, hvor medarbejderne også forpligtes til at orientere deres leder, hvis de mister kørekortet på grund af vanvidskørsel.  

"Vi følger det råd, vi har fået fra vores revisor, fordi kommunen har risiko for tab, hvis vores biler konfiskeres som følge af vanvidskørsel," siger Anton Svendsen, der er centerchef for økonomi, HR og IT i Stevns Kommune. 

Han oplyser, at de erklæringer, der allerede er underskrevet, ikke længere er gældende. De pågældende medarbejdere vil i stedet blive præsenteret for den nye version af tro- og loveerklæringen. Og så noterer Anton Svendsen, at de kommunale ledere ikke behøver at skynde sig med at få erklæringerne skrevet under. 

"Når vi i løbet af august har holdt møde med FOA og DSR ved vi, om der er behov for justeringer," siger Anton Svendsen. 

Privatansatte stadig i klemme

I FOA er chefjurist Ettie Trier Petersen tilfreds med, at Rebild Kommune nu erstatter tro- og loveerklæringen med en e-Boks-hilsen, hvor medarbejderne orienteres om de nye regler.   

”Vi kan håbe, at andre kommuner løser det på samme, fornuftige måde,” siger Ettie Trier Petersen.

I givet fald er der dog stadig et hængeparti i forhold til de privatansatte, der for eksempel arbejder i plejefirmaer og benytter sig af tjenestebil. De private plejefirmaer har også lavet tro- og loveerklæringer om vanvidskørsel, men også her kæmper FOA for, at de droppes.

”Man kan ikke stilles til ansvar for en forbrydelse, der måske bliver begået i fremtiden, så vi opfordrer vores medlemmer i de private plejefirmaer til, at de ikke skriver under. Og hvis de alligevel gør det, skal de tage forbehold for, hvad FOA siger. Og så har vi i øvrigt opfordret arbejdsgiverne til, at de indtager samme fornuftige standpunkt som Rebild Kommune,” siger Mumme Thing, der er advokat i FOA med ansvar for blandt andet det private område.

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev