Annonce

Kvinde i sofa med brækket ben og krykker

Kend din ret og pligt ved sygdom

For nogle udvikler en sygemelding sig til langtidsfravær, og det indebærer en del kringlede regler, som er vigtige at kende til. Fagbladet FOA giver her et overblik.

Annonce

Hvis det ikke bare handler om en hurtigt overstået omgang snotnæse, kan en sygemelding kræve viden om et hav af regler. Kend dem, så du ikke risikerer at miste din løn eller din sygedagpenge. Colourbox

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

Ret til løn under sygdom og ret til sygedagpenge forudsætter, at du overholder dine pligter, når du er syg. Regler er der mange af, især når sygdommen er langvarig, og det kan være svært at sætte sig ind i dem alle sammen, når man er alvorligt syg. Derfor er det en god idé at kende dem på forhånd.

Læs også: Trods sosu-mangel: Kommuner massefyrer plejepersonale 


Sygemeldingen

Meld dig syg snarest muligt – og helst inden, du skal møde på arbejde.
Kend og overhold arbejdspladsens regler for sygemelding.
Du har ikke pligt til at oplyse, hvad du fejler. Men du skal så vidt muligt deltage i undersøgelser, behandling og møder, der kan medvirke til, at du hurtigst muligt kan arbejde igen. 
Hvis du forventer at være syg mere end otte uger, kan du bede din arbejdsgiver om at udarbejde en fastholdelsesplan. Det er dog ikke en rettighed, og arbejdsgiveren kan afslå at gøre det.
 

Rettigheder

  • FOAs overenskomster sikrer fuld løn til månedslønnede. Nogle private overenskomster har dog en karensperiode, inden retten opnås.
  • Timelønnede får ikke løn under sygdom, men kan få dagpenge eller sygedagpenge, hvis de opfylder kravene.
  • Har du en kronisk eller langvarig sygdom med risiko for mindst 10 årlige sygedage, kan kommunen bevilge en §56-aftale, der giver arbejdspladsen refusion fra din første sygedag.
  • Sygdom på grund af graviditet tæller ikke med i det almindelige sygefravær.

Vejen tilbage

Loven kræver, at din arbejdsgiver indkalder dig til en personlig sygefraværssamtale senest efter fire ugers sygdom. Nogle arbejdspladser har dog retningslinjer om samtale ved kortere fravær end de fire uger. 
I kan aftale, hvordan du vender tilbage til arbejdspladsen helt eller delvist eller planlægge forsigtig optrapning af dit timetal.
Arbejdsgiver kan kræve varigheds- og mulighedserklæringer eller en friattest (tidligere lægeerklæring) fra din læge. Arbejdsgiver betaler for dem. 
 

Truende fyring

Din arbejdsgiver skal undersøge alle muligheder for at fastholde dig på arbejdspladsen, selv om du er langvarigt syg. Sygdom kan dog være en saglig grund til afskedigelse, især hvis arbejdspladsen bevisbart får problemer med at løse opgaverne.

• På offentlige arbejdspladser skal du altid have det opsigelsesvarsel, som din anciennitet giver dig ret til, hvis du fyres under sygdom. For nogle af FOAs privatansatte medlemmer kan gælde, at de kan fyres med forkortet varsel, hvis de har været syge i mere end 120 dage.

 

Jobcenter

Hold ekstra øje med din e-boks, når du er langtidssygemeldt. Kommunens jobcenter sender breve og mødeindkaldelser, som du skal svare på indenfor faste frister. Det kan koste sygedagpengene/refusionen til din arbejdsgiver, hvis du ikke svarer i tide.
Jobcenteret administrerer og fortolker loven om sygedagpenge og træffer afgørelser om varigheden og størrelsen af din ydelse. 
Men jobcentret skal også støtte med initiativer, der kan hjælpe dig i gang efter sygdommen, så du kan fastholde dit arbejde.
 

Brug FOA

Kontakt din lokale FOA-afdeling hurtigst muligt, hvis din sygdom kan give langtidsfravær. Vent ikke til en fyring truer, du er blevet afskediget, eller dine sygedagpenge er ved at blive stoppet. FOAs fagforeninger har socialrådgivere og andre ansatte med særlig indsigt i love og regler om sygdom.
Brug også din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, som både kan hjælpe med viden og råd. Du kan også bede din TR/AMR eller FOA om at være bisidder ved de møder, du indkaldes til af arbejdsplads og jobcenter. 

Kilder: Sygedagpengeloven, FOA, borger.dk, sundhed.dk

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev