Annonce

Håndværkere arbejder på hustag

Håndværkere på vej: Slidte FOA-arbejdspladser får hjælp

En del FOA-arbejdspladser får glæde af, at kommunerne
i 2020 må bruge flere penge til vedligeholdelse af deres bygninger. Især på børneområdet får håndværkerne travlt.

Annonce

Hvordan er helbredstilstanden for det hus, DU arbejder i?  Hvis det har brug for en rigtig kærlig hånd, er der lige nu større chance for at få en flok håndværkere på besøg. Kommunerne må nemlig bruge flere på vedligeholdelse. Colourbox

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

Trækker det gennem vinduerne på din arbejdsplads? Drypper der vand ned gennem det utætte tag? Er bygningen, du arbejder i, tæt på det faldefærdige? Eller døjer du med dårligt indeklima?

Så er der måske håndværkere på vej.

På grund af coronakrisen har kommunerne nemlig fået lov til at bruge flere penge på vedligeholdelse og nybyggeri. Det såkaldte ’anlægsloft’ er fjernet, dog kun i 2020, for at sikre beskæftigelsen i byggeriet. Det betyder, at kommunerne kan fremrykke vedligeholdelsesarbejde, som måske ellers først var blevet gennemført meget senere.

Flest håndværkere til børneområdet 

Social- og Indenrigsministeriet har givet Fagbladet FOA adgang til oplysninger om planlagte investeringer på den konto i 30 kommuner. Materialet viser, at 20 af kommunerne vil igangsætte konkrete projekter på arbejdspladser, hvor mange FOA-medlemmer har deres gang. Det drejer sig især om daginstitutioner og i mindre omfang plejehjem og bosteder.

Læs også: Nedslidte bygninger truer ansattes helbred

Derudover planlægger nogle kommuner mere bredt vedligeholdelse og renovering, som måske også kan omfatte FOA-arbejdspladser. Endvidere er skoler et højt prioriteret område i de fleste kommuner, og her kan FOA-medlemmer ligeledes få gavn af indsatsen.

Samlet set drejer det sig om investeringer på omkring to milliarder kroner. Oplysningerne fra Social- og Indenrigsministeriet dækker dog kun de kommuner, der på nuværende tidspunkt har søgt ministeriet om lånedispensation til anlægsinvesteringer. Derfor kan den midlertidige fjernelse af anlægsloftet sagtens føre til endnu flere bygge- og vedligeholdelses-projekter.

Kæmpestort behov for vedligeholdelse

”Men det er der også et kæmpestort behov for,” fastslår Jens Nielsen, der er forbundssekretær i FOA.

Han peger på, at Arbejdsmiljølovens krav om sikkert og sundt arbejdsmiljø kun kan opfyldes, hvis de bygninger, der arbejdes i, er sikre og sunde. Og det er langtfra altid tilfældet.

”Støj er for eksempel et kæmpestort problem i daginstitutioner. Man burde anvende materiale, der i hvert fald minimerede den støj. Og man kan indrette bygningerne anderledes og på den måde sænke støjniveauet,” siger Jens Nielsen.

Nye opgaver kræver ombygning

Han vil også  gerne have nogle fremadrettede investeringer i ældreplejen.

”Plejen skal fungere som det nære sygehusvæsen, men det kræver ombygninger at løse den opgave, for så skal man også kunne yde behandling.”

Læs også: Forfaldne kommunale arbejdspladser udløser milliardregning

Jens Nielsen ser gerne anlægsloftet fjernet i en 4-årig periode, så der for alvor kan komme gang i langsigtede forbedringer af de kommunale arbejdspladser.

Ringe standard i kommunerne

En rapport fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), ”State of the Nation 2020”, vurderer samlet set standarden på kommunale bygninger til karakteren 3 (på en skala op til 5). Det betyder ’nogenlunde, men ikke god tilstand”. Rapporten vurderer endvidere en del kommunale bygninger til karakteren 2: ”dårlig eller kritisk tilstand”.

”Et par milliarder kroner rykker ikke på dette samlede niveau. Og nogle af de projekter, der for alvor kunne forbedre de kommunale bygninger, kan ikke gennemføres inden for det halve års tid, der er tilbage af 2020,” siger Henrik Garver, der er direktør i FRI.

Han mener, at på den korte tid kommer det til at handle mest om for eksempel vinduesskiftning, facade-arbejde eller nye gulve. Ikke om mere grundlæggende ting, for eksempel ventilation for bedre indeklima. Men de mindre projekter har også betydning.

”Ved bygninger med ringe standard, skal der ikke så meget til for at give et løft. Her vil man lettere kunne opnå noget inden for den korte tidshorisont."

KL og FRI: Væk med anlægsloftet i 2021 

Henrik Garver finder det dog helt afgørende, at kommunerne også kommer i gang med mere dybtgående forbedringer af bygningerne.

”Vores råd er derfor at fjerne anlægsloftet også i 2021. Så er der halvandet år at arbejde i, hvor man kan begynde på lidt større projekter og tænke mere langsigtet. Vi mener også, at anlægsloftet skal kunne brydes af en enkelt kommune, hvis den har et samlet strategisk plan for sin bygningsmasse,” siger Henrik Garver.

Kommunerne selv vil også gerne have anlægstoppet væk i en længere periode.

”Regeringen bør også suspendere anlægsloftet i 2021 (…) Investeringer er nødvendige for, at vi kan fastholde værdien af de skoler, daginstitutioner, plejehjem og veje, vi har i dag,” skriver formanden for Kommunernes Landsforening (KL) i et debatindlæg til netmediet Altinget.

KL og regeringen forhandler i øjeblikket om kommunernes økonomi. Anlægsloftet - og dermed flere penge til forbedring af de kommunale bygninger - er et af de helt store emner.

 

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev