Annonce

Kvinde tager sig til hovedet: foto: Colourbox

Rejsehold, hjemmeside og pengepulje skal sænke sygefravær

Af Finn Danielsen
Journalist

FOAs medlemmer og deres arbejdspladser er blandt målgrupperne for en ny indsats mod højt sygefravær og belastende arbejdsmiljø.

Annonce

Ny sygemelding - hvordan klarer vi den? Sygefravær rammer mange arbejdspladser hårdt. Især arbejdspladser, hvor de ansatte har et fysisk og/eller psykisk belastende arbejdsmiljø, sådan som mange af FOAs medlemmer har. Nyt projekt vil gøre noget ved problemet. Colourbox

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

Sygefraværet er højt på de offentlige arbejdspladser. I kommuner og regioner er fraværet næsten dobbelt så stort som i private virksomheder og i staten, og flere af FOAs store faggrupper har et fravær, der ligger over gennemsnittet (se faktaboks i bunden af artiklen). Det er samtidig faggrupper med et belastende fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 

Men nu skal et rejsehold og en ny hjemmeside gøre noget ved problemet. Det er Beskæftigelsesministeriet, der har ansvaret for et nyt projekt, som blev søsat den 30. januar.

Hjemmesiden sygefravær.dk indeholder konkrete redskaber til at øge trivslen på arbejdspladsen og sænke sygefraværet. Rejseholdet består af 12 konsulenter, der skal ud på de enkelte arbejdspladser med gode råd. Herudover opretter Beskæftigelsesministeriet en telefonisk hotline, hvor man kan få svar på spørgsmål om sygefravær.   

Nemt at bruge redskaberne

Læs også: Fyret på dagpenge: Jeg havde ikke råd til mad

Susanne Bruun er projektleder for Beskæftigelsesministeriets Rejsehold og Redskaber, og Fagbladet FOA har bedt hende fortælle om tankerne bag sygefraværsprojektet.

-Hvorfor har Beskæftigelsesministeriet taget dette initiativ? 

"Baggrunden er en aftale, som den tidligere regering (VLAK) sidste år lavede med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om at styrke ledelse og kompetencer i den offentlige sektor.  Her er et afsnit om sygefravær, hvor blandt andet aftalen om rejsehold og handlingspakker er nævnt." 

-Hvad kan I, som andre tidligere sygefraværs-projekter ikke har kunnet? 

"Vi har en positiv grundtone i alt, hvad vi laver, og vi har gjort det nemt og overskueligt at bruge redskaberne i handlingspakkerne. Vi ved godt, at der bliver løbet stærkt på arbejdspladserne, så vi har opbygget hjemmesiden nærmest kogebogsagtigt, så man hurtigt og nøjagtig kan se, hvordan man kan bruge den." 

Læs også: Klyngeleder: Robusthed er arbejdspladsens ansvar

-Hvordan vil I undgå at mistænkeliggøre medarbejdere på de arbejdspladser, hvor rejseholdet rykker ud?

"Det kommer aldrig til at handle om individuelt sygefravær, vi har en kollektiv tilgang, hvor vi har fokus på det samlede sygefravær. Vi forudsætter også, at der enighed på arbejdspladsen om at tilkalde rejseholdet. Vi skal have medarbejderne med, det er ikke nok, at lederen synes, det er en god idé."

-Hvordan finder I ud af, om rejseholdets indsats gør en forskel?

"Vi måler ikke på, om der er et fald i sygefraværet på de arbejdspladser, hvor rejseholdet har været. Det afgørende er, at arbejdspladsen hjælpes til selv at arbejde med sygefravær. Det er hele humlen i det – at give hjælp til selvhjælp, så de selv kan arbejde videre med sygefraværet, når rejseholdet er rejst igen. Vi laver en evaluering og følger op på den." 

FOA tager godt imod projektet

I FOA modtages det nye projekt umiddelbart positivt.

”Alle tiltag, der kan hjælpe vores medlemmer, tager vi godt imod. Projektet har et udgangspunkt med fokus på trivsel, som ligger helt i tråd med, at vi i FOA gerne vil snakke om arbejdsfællesskab og kerneopgaver,” siger forbundssekretær Maria Melchiorsen.

Hun glæder sig også over rejseholdets fokus på at give hjælp til selvhjælp. 

”Vi ved fra andre projekter, at alt kan køre fint under projektet, mens det kniber med at fastholde det, man har lært, når hverdagen indfinder sig. Kultur kan jo tage lang tid at ændre.”

Læs også: 6 råd mod stress på arbejdspladsen

Projektets hjemmeside er Maria Melchiorsen dog ikke helt tilfreds med.

”Jeg synes, den kan bruges, men det forebyggende burde fylde mere. Der er meget fokus på lederen, sygefraværssamtaler og opfølgning. Ikke så meget på, hvad vi skal gøre på arbejdspladsen for at øge trivslen. Her kunne det kollektive udgangspunkt godt skinne mere igennem,” siger hun.

Søg penge til indsatser

Aftalen mellem den tidligere regering, kommunerne og regionerne afsatte 100 millioner til en ansøgningspulje, hvor offentlige arbejdspladser kan få penge til indsatser mod sygefravær. Første del af puljen blev brugt sidste år. 

Ansøgningsfristen til anden del af puljen på 50,5 millioner kroner er den 12. marts i år. Læs mere om ansøgningspuljen her.

Læs også: Forfatter: "Humor er vigtigt for et godt arbejdsmiljø"

Puljen er tiltænkt de arbejdspladser i den offentlige sektor, hvor sygefraværet er højest og/eller arbejdsmiljøet er særligt belastende. FOA-arbejdspladser på områderne beredskab, hospitaler, psykiatri, døgn- og daginstitutioner kan søge midler fra puljen.  

”Jeg tror, at FOAs medlemmer vil kunne bruge penge til at sætte fokus på særlige forhold i deres arbejdsmiljø, der kan udløse sygdom. For eksempel, hvordan man taler til hinanden. En barsk tone eller forråelse kan på samme måde som vold og trusler være noget af det, der kan munde ud i højt sygefravær,” siger Maria Melchiorsen.

 

Sygefravær for forskellige grupper

Sygefravær 2018

Område

Fraværsprocent

Årlige fraværsdage (ved fuldtid)

Stat

3,4

7,5

Kommuner

5,8

12,9

Regioner

5,3

11,8

Private arbejdsmarked

2,9

6,9

Beredskab/ambulance

3,7

8,4

Dagplejere

6,5

14,7

Husassistenter, kommuner

6,2

14,2

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

5,8

13,2

Rengøring, kommuner

6,1

13,8

Social- og sundhedspersonale, regioner og kommuner

7,1

16,1

Portører

5,8

13,1

Teknisk service

4,7

10,6

Kilder: Danmarks Statistik og Kommunernes og regionernes Løndatakontor (krl)

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev

Vi bruger cookies på fagbladetfoa.dk til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies 

Vi bruger cookies på fagbladetfoa.dk til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies