Annonce

Så meget er din pension vokset i 2019

Et godt afkast i 2019 på især aktier betyder, at PenSam kan sikre kunderne en positiv forrentning også i de magre år. 

Annonce

2019 har været et godt år for PenSam. For kunderne betyder det en forretning af deres pensionsopsparing på 3,54 procent. PenSam bruger en gennemsnitsrenteordning, så overskud fra gode år bruges til at sikre en positiv forrentning i dårlige år.  Iben Gad

Af Andreas Hemme
Journalist

Annonce

Et afkast på 14,6 procent. Det er resultatet i 2019 for PenSam-kunder med pensionskonceptet 'Fleksion' - en ordning, som langt størstedelen af FOAs medlemmer har.  

"Det var et ubetinget godt år med et meget højt afkast. Det er det højeste, vi nogensinde har haft for 'Fleksion', så det er svært at være utilfreds med. Alt i alt har 2019 været et rigtig godt år,” fortæller Torsten Fels, der er administrerende direktør i PenSam. 

Det høje afkast for 2019 kommer efter et år med negative afkast i 2018. Forrentningen af din pensionsopsparing, som du kan se på din pensionsoversigt, er imidlertid den samme i 2019 som i 2018 – nemlig 3,54 procent. Det er der en god grund til, forklarer Torsten Fels:

"Vi bruger en gennemsnitsrenteordning, som betyder, at vi putter pengene i en kurv, og så fordeler vi dem jævnt ud over flere år. Det var derfor, vi havde en positiv forrentning sidste år, selvom vi havde et negativt investeringsafkast, og det er derfor, at forrentningen i år er tilsvarende," siger han.  

Skal ses over flere år

Andre pensionsselskaber forrenter pensionsopsparingerne efter markedsrenten, som betyder, at deres kunder får den rente, som deres investeringer giver – både positivt og negativt. Når man sammenligner med andre pensionsselskaber, er det derfor vigtigt, at man ser på udviklingen over flere år, mener Torsten Fels. 

"På en markedsrenteordning kører ens opsparing op og ned, ligesom på en bankbog. Men med vores ordning forventer vi den samme forrentning af vores medlemmers pensionsopsparing i 2020, selvom vi forventer et væsentligt lavere investeringsafkast. Det gør vi, fordi vi har lagt noget af afkastet fra 2019 til side til de kommende år," siger Torsten Fels. 

Når man ser på det gennemsnitlige investeringsafkast hen over de seneste tre år, ligger PenSam i top. Det gør de, fordi medlemmernes pensionsopsparinger er bredt ud på flere forskellige typer investeringer, og ikke kun har fokus på børsnoterede aktier.

"Det er også derfor, at vi ikke har det ubetinget højeste afkast i år blandt pensionsselskaberne, fordi vi breder investeringerne ud på flere ting. Men ser man på sidste år, der fik de fleste selskaber et ret stort minus, hvor det så pænere ud ved os,” forklarer Torsten Fels. 
Kilde: De viste afkast for andre pensionsselskaber er hentet fra en artikel i InsideBusiness, og viser afkastet for kunder med middel risiko og 15 år til pensionering i et markedsrenteprodukt. PenSam

Det er dine penge

For Torsten Fels er det vigtigt at understrege, at det er medlemmernes penge, der ligger i PenSam, og at afkastet derfor næsten ubetinget kommer dem til gode.

"Der står ikke nogen aktionærer på den anden side, der skal have dividender. Af det afkast, der bliver skabt, kommer hver en krone medlemmerne til gode. Vi har selvfølgelig nogle administrationsomkostninger, men her har vi skåret en tredjedel af dem væk over de seneste år,” fortæller Torsten Fels. 

Pengene, som PenSam investerer for dig, fordeler sig på tre poster: obligationer, aktier og alternative investeringer. Under alternative investeringer er specielt grøn energi blevet et fokuspunkt for selskabet. 

"Vi gør det selvfølgelig med den tanke, at det skal være nogle gode investeringer. Men vi gør det også, fordi vi i langt højere grad vil arbejde med ansvarlighed i vores investeringer. Derfor har vi for eksempel investeret i en kæmpe solcellepark og en masse vindmøller i Texas, mens vi sælger flere fossile investeringer fra," siger Torsten Fels. 

Hvad er gennemsnitsrentepension og markedsrentepension?

I PenSam har alle kunder en gennemsnitsrente-pensionsordning, uanset hvilken pensionsordning de har. Det betyder, at man som kunde ikke får sin pensionsopsparing forrentet direkte med det årlige investeringsafkast, men med en kontorente. I 2019 lød den på 3,54 procent før skat i Fleksion-ordningen.

Flere andre pensionsselskaber følger markedsrenten. Det betyder, at forrentningen af deres pensionsopsparing følger investeringsafkastet det enkelte år. Opsparinger, der følger markedrenten, har derfor større usikkerhed og udsving. 2018 var et dårligt år for aktiemarkedet, og kunderne i den slags pensionsselskaber fik typisk trukket penge fra deres pensionsopsparinger. 2019 har været et godt år for aktiemarkedet, og derfor har forrentningen typisk været høj.

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev